sappy fathers day gifts crazy 8 20 off coupon dec 2012 best gift you have received so far flipkart coupons for mobile phones 2013 quill coupons codes april 2014

MEKÂN: ULUS ANKARA’DA YİTMEKTE OLAN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI: MEKÂN, İNSAN VE KENTİN TARİHİ

Ankara’nın Tarihi Kent Merkezi Ulus’ta 2000 sonrası ortaya konulan kimi plan, proje ve kararlar neticesinde asırlar boyunca üretilmiş olan mekânsal ve toplumsal değerler ciddi şekilde aşındırılmış ve kimi değerler geri döndürülemez şekilde yok edilmiştir. Söz konusu yanlış uygulamalara karşı meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin ilgili bölümleri tarafından her defasında çok sayıda uyarı ve bilgilendirme yapılmış, idari işlemler karşısında hukuki mücadeleler verilmiştir. 2005 yılında yenileme alanı kararıyla Ulus’a yıkım getiren/getirecek olan her hatalı karar ve uygulamada Ulus’un sahip olduğu tüm değerlerin gözetilerek korunması konusunda bütüncül bir yaklaşım geliştirmesi gereken bir koruma planının yürürlükte olmayışı Şubemizce temel problem olarak ortaya konulmuştur. Nitekim 2005’den bu yana Ulus’u bir koruma alanı yerine, bir yenileme alanı olarak gören ve adı “koruma planı” olan planlama çalışmaları; Odamızın açmış olduğu davalar sonucunda söz konusu planların şehircilik ilkelerine, koruma planlaması tekniklerine, korumaya ilişkin ulusal ve uluslararası yasal çerçeveye ve kamu yararına aykırı bulunarak mahkemelerce iptal edilmişlerdir. Bu süre içinde Ulus bir yenileme imar alanı olarak algılanarak Anafartalar Çarşısı, 100. Yıl Çarşısı, Ulus İşhanı gibi Ulus merkezinin canlılığını sağlayan önemli yapıların yıkım kararı alınmış, tarihi İller Bankası yıkılarak yok edilmiştir. Bu yaklaşım sonunda Ulus Tarihi Kent Merkezi koruma alanındaki kültür varlıkları tehlike altına girmiştir.

Aradan geçen uzun yıllar sonunda, işaret ettiğimiz temel problemin çözümü konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı “Ulus Koruma Amaçlı İmar Planı” hazırlık süreci içinde, konunun ilgilisi kurum ve kuruluşlardan 2019 yılı Ekim ayı içinde istediği görüş talebine cevaben hazırladığımız rapor çalışmasını sunmaktayız.

MEKÂN: ULUS ANKARA’DA YİTMEKTE OLAN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI: MEKÂN, İNSAN VE KENTİN TARİHİ

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Rapor

Kamuda Çalışan Plancılar Komisyonu Anket Sonuçları Değerlendirme Raporu

Sonraki Rapor

Ankara Yerel Yönetimler Raporu

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.