teaching solutions coupon code showcase cinema bluewater gift vouchers buy amazon gift cards at safeway where to buy amazon gift cards in nj

KAMUDA ÇALIŞAN PLANCILAR KOMİSYONU ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak faaliyet gösterdiğimiz 8. Dönem içerisinde kamuda çalışan meslektaşlarımıza yönelik olarak kurulan komisyon çalışmaları kapsamında “Kamuda Çalışan Plancılara Yönelik Anket Çalışması” yapılmıştır ve çalışmanın sonuçları bu doküman içerisinde sizlerle paylaşılmak üzere derlenmiş ve değerlendirilmiştir.

Anket çalışması faaliyet alanımızda bulunan illerde kamuda görev alan üyelerimizin, çalıştığı kurumlarla ve odamızla olan ilişkilerini araştırmak ve üyelerimizin yararına ilişkin olarak siyasa geliştirmek için hazırlanmıştır. Üç ana bölümden oluşan anket ile birinci bölümde üyelerimizin mezuniyet yılları, mezun oldukları üniversite, cinsiyet bilgileri, mesleki deneyimleri; ikinci bölümde şehir plancısı olarak çalıştıkları kurumların olanakları ve kurum özelinde mesleki pratiklerine ilişkin yaşadıkları sorunlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise kamuda çalışan üyelerimiz ile odamız arasındaki ilişkinin mevcut durumunu açığa çıkarmayı ve geliştirmeyi hedefleyen alan ve stratejileri belirlemeye yöneliktir.

Raporda elde edilen anket sonuçlarının daha etkili ve anlaşılır olabilmesi amacıyla her üç bölümün sorularına verilen cevaplara dair üretilen grafiklerin ardından bölüm sonlarında toplu  eğerlendirmeler yapılmıştır.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi bünyesinde kayıtlı bulunan kamuda çalışan şehir plancısı sayısı 526’dır. Ankete katılan meslektaşlarımızın sayısı ise 154’tür. (Bununla birlikte odamıza üye olmayan 7 meslektaşımızın da anketimize katılımı değerlendirmeye alınmıştır) Bu sonuçlara göre % 27 gibi bir temsiliyet oranı bulunmaktadır.

Düzenlenen anket çalışması, elektronik (çevirim içi) anket olup, şubemiz web sitesinde yayınlama ve e-posta yoluyla üyelerimize iletilerek gerçekleştirilmiştir. Öte yandan, bu anket çalışması süresince birçok kamu kurum ve kuruluşuna ziyaretler ve meslektaşlarımızla toplantılar gerçekleştirilmiştir. Kendi alanında ilk kez yapılan bu çalışmanın neticesinde meslektaşlarımızın kişisel ve çalıştıkları kamu kurumlarıyla sürdürdükleri ilişkilerin geliştirilmesi ve üyelerimizin taleplerinin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar, sonuçlanan bu anket çalışması akabinde Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi bünyesinde gerçekleştirilecektir.

Bu çalışmanın, başta üyelerimiz ve meslektaşlarımızın kamu kurumlarında yaşadıkları mesleki sorunların çözümünde etkili olacağını, mesleğimize olumlu ve yapıcı katkılar sunacağını düşünüyoruz. Yaklaşık iki senelik bir çalışma sürecinin neticesinde böyle bir ürünün ortaya çıkmasında katkı koyan tüm meslektaşlarımıza öncelikle teşekkürlerimizi borç biliriz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Rapor

YIL :2015 - MEKAN: GÜVENPARK RAPORU

Sonraki Rapor

MEKÂN: ULUS ANKARA’DA YİTMEKTE OLAN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI: MEKÂN, İNSAN VE KENTİN TARİHİ

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.