bridgeport cabaret coupon 30 years old man birthday gift go the airport shuttle coupon free tax usa 2014 coupon code k9 advantix coupons printable 2015

7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Şubemizin iki yıllık görev süresince yapmış olduğu çalışmalar ‘7Dönem Çalışma Raporu‘ başlığı ile basılmış ve yayınlanmıştır.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin 7. Çalışma dönemi, sermayenin bir yandan tarihte görülmedik bir biçimde kontrolsüzce toprağın tüketimine yöneldiği, diğer yandan da toplumun kapsamlı liberal ve gerici saldırılara maruz kaldığı bir dönemi yaşamıştır. Bu dönemde kentlerin tüm doğal, kültürel ve tarihi mekânları, kent merkezleri ve değerli kent toprakları afet tehlikesi bahane edilerek ulusal ve uluslararası büyük sermaye gruplarının kullanımına hızla sunulmuş; kentsel dönüşüm adı altında “kent hakları” gasp edilmiş; kent toprağı el değiştirilmiş; kent ve kır arasındaki sorunlar daha da derinleştirilmiş; kent mekanları kamusal kullanımlardan koparılmış; siyasi iktidar ve buna paralel yerel yönetimler kentlerin ihtiyaçlarından ziyade sermayenin rant talebine göre düzenlemeler içeren, bu doğrultuda katılımcılıktan uzak, hukukun evrensel ve temel kabullerini uygulamaktan imtina edilmiş imar planları hazırlanmıştır. TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın geçmiş Çalışma Dönemlerinde başlayan ve 7. Dönemde yapımına hız verilen her kentin “çılgın projeleri” ile ülkemizin sahip olduğu tüm değerleri rant uğruna, sermayenin talanına hedef olmuştur. Bu dönemde kentlerimizin sahip olduğu neredeyse tüm kamusal alanları siyasi iktidar tarafından şehircilik ilkeleri, hukukun evrensel değerleri ve temel kabulleri çiğnenerek yok edilmiş; kamusal alanlarımız halktan alınıp egemen sınıfa ve sermayesine hizmet etmek için dönüştürülmüştür.

Bu dönem, mesleki bilgi birikimiyle merkezi yönetimin karar ve tasarruflarını kamu adına denetlemekle yükümlü olan ve bu yükümlüğü Anayasa’dan alan TMMOB ve bağlı meslek Odaları’nın mücadelesi açısından da yoğun geçmiştir. TMMOB ve bağlı meslek Odaları bu dönemde de toplumsal yarar ilkesini ve insanı savunmaktan asla vazgeçmemiş; sermayenin kentlerimize müdahalesine karşı bilimden ve halktan yana hem toplumsal alanda hem de hukuki alanda mücadelesini sürdürmüştür. Bu sebeple geçtiğimiz dönem, TMMOB’ye saldırıların yoğunlaştığı bir dönem olmuştur. İktidarının isteği doğrultusunda gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri ile meslek Odalarının üyeleriyle ilişkisi zayıflatılmak, ekonomik anlamda güçsüzleştirilmek, hepsinden önemlisi de kamu adına yapılan mesleki denetim uygulaması kaldırılmak istenmiştir.

Yine bu dönemde, Türkiye’nin bir polis devleti haline geldiğine, iddia edildiği gibi tasfiye edilen askeri vesayetin yerini başka güç odaklarının vesayetine bıraktığına, temel hak ve özgürlüklerin budandığına, muhalif kesim temsilcilerinin hapse atıldığına, hukuksuz uygulamalarla susturulduğuna, en sıradan demokratik hakların bile engellendiğini, hatta şiddetle bastırıldığına, muhalif kalemlerin gazetelerden kovulduğuna tanıklık ettik. Genel Kurulumuza birkaç ay kala ortaya çıkarılan büyük yolsuzluk ve siyasi iktidarın yolsuzluğu örtbas etme çabası ise siyasi iktidarın çürümüşlüğünü, hukuk tanımazlığının ve kirlenmenin boyutunu gözler önüne sermiştir.

Kalıcı barışı ve kardeşliği tesis edecek adımlar bir türlü atılamamıştır. TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube olarak emperyalist güçlerin Suriye‘ye fiili müdahaleye hazırlandığı o süreçte, TMMOB Ankara İKK ile birlikte “İçerde, Dışarda Savaşa Hayır” “Ülkemizde, Bölgede ve Dünyada Savaşa Hayır” dedik.

2012 yılını büyük ölçüde Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki yasayı arkasına alan genel ve yerel yönetimlerin kent mekanını tüketen uygulamalarına karşı mücadele ile geçmiştir. 2013 yılında ise, Haziran ayında İstanbul Taksim Bölgesi’nde bulunan Gezi Parkı’nın yok edilerek, yerine AVM inşa edilmesini hedefleyen karara karşı başlayan ve bir anda ülkenin ve dünyanın gündemine oturan Gezi Direnişleri ile bir halk hareketi uç vermiştir. Ankara’yı da etkileyen bu kentsel toplumsal hareket ile kentimize, parkımıza, hayatımıza, ülkemize sahip çıkarak TMMOB ve bağlı Meslek Odaları olarak yaşam hakkına, özgürlüklere, demokrasiye sarılan ve bu uğurda bedel ödemeye hazır halk ile birlikte mücadele ettik. 23 Temmuz`da Ankara, Yenimahalle, Yunus Emre Kavşağı’nda tüm ağaçlar yine bir gece yarısı operasyonuyla yerlerinden söküldüğünde Yenimahalle Halkı’nın mücadelesine destek verdik. Yine 100.Yıl mahallesi İşçi Blokları çevresinde bulunan Birlik Parkı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kamuya açık olmayan ve yapılaşma içeren alanlara dönüştürülmek istendiğinde parklarını korumaya çalışan mahalle halkının mücadelesini “Birlik Parkı Halkındır, Yok Edilemez” diyerek destekledik. Atatürk’ün vasiyetine aykırı olarak amaç dışı kullanılması ve küçültülmesi hedeflenen Atatürk Orman Çiftliği Alanı üzerinde gerçekleştirilmeye çalışılan “Başbakanlık Sarayı” inşaatına karşı TMMOB’ye bağlı diğer meslek odaları ile birlikte mücadele verdik.

Odamızın sürdürmekte olduğu kamu yararını korumak amaçlı haklı mücadelesinin yanı sıra “Şehir Plancıları Odasına ben samanlık peyzajı bile çizdirmem” diyerek Odamıza ve mesleğimize hakaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını da bu sözünden ötürü tazminat ödemeye mahkum eden yargı kararları ile mesleğimizi ve meslek örgütümüzü kamuoyu nezdinde karalama çalışmaları da hukuki yolla cezalandırılmıştır.

Bugün Türkiye’nin önünde iki yol bulunmaktadır. Ya yaşamı ticarileştirenlerin, halkı müşteri gibi görenlerin, toplumsal düzeni dini esaslara göre düzenleyenlerin safında yer almak ya da Gezi Parkı için sokağa dökülenlerin, barınma hakkı için direnenlerin, ulaşım hakkı için dayak yiyenlerin.

Bizim safımız bellidir: Teoman Öztürk’le simgeleşen gelenekle, Şehir Plancılarının yeri rant amaçlı planlama uygulamalarına karşı bilimden ve halktan yana, ve bu uğurda kaybettiklerimizin yanıdır. Önümüzdeki çalışma dönemi, bu saflaşmanın daha görünür yaşanacağından kuşku duyulmamalı ve Odamız, genel kuruldan güçlenerek çıkacak iradeyi göstermelidir.

7. Dönem Yönetim Kurulu

Çalışma Raporunun tamamına ulaşmak için tıklayınız

Önceki Rapor

8. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Sonraki Rapor

10. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.