helisports kortingscoupon personalised corporate gifts mumbai luster power white coupon essential wholesale labs coupon hammerheads suwanee coupons 7 motivational spiritual gifts

ÜYELİK - TESCİL - MDU

Üyelik İşlemleri

Odamız Ana Yönetmeliği ve TMMOB mevzuatı hükümleri gereğince;  oda üyesi / öğrenci üye olmak üzere başvuru yapacak kişilerin bağlı bulunduğu şube/temsilciliklere gerekli evraklar ile başvuru yapması gerekmektedir.

Üyelik ve Öğrenci Üyelik başvurusu için detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Üyelikten ayrılma işleminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli koşullar  burada yer almaktadır.


Tescil İşlemleri

Bilindiği üzere; Şehir planlama meslek alanının imar mevzuatı ile tanımlanan temel çalışma konuları arasında olan; “çevre düzeni planı”, “nazım imar planı”,” uygulama imar planı”, “imar planı değişikliği”, “mevzi imar planı”, “koruma amaçlı imar planı”, kentsel tasarım, kentsel dönüşüm projeleri gibi her tür ve ölçekteki planlarla, diğer şehircilik hizmetleri; ilgili mevzuat gereğince Odamız üyesi şehir plancıları tarafından kurulmuş olan tescilli serbest şehircilik bürolarının, sicil durumunda herhangi bir sorun olmayan yetkili şehir plancıları tarafından yapılabilmektedir.

Bu nedenle, Serbest Şehircilik Hizmeti üretmek isteyen meslektaşlarımızın, vergi kayıt işlemini tamamladıktan sonra bir ay içerisinde  Odaya Büro Tescil kaydı oluşturması gerekmektedir.

İlk tescil başvurusuna ait gerekli bilgi ve eklerine buradan ulaşabilirsiniz.

İlk tescil kaydı yapıldıktan sonra, Odamız Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliği gereğince her yıl Ocak ayı içerisinde gerekli iş ve işlemleri tamamlayarak tescil yenileme başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Tescil yenileme süreci hakkında bilgilendirmemize buradan ulaşabilirsiniz.

Çeşitli sebeplerle Odamızda tescilli ve kayıtlı bürosunu kapatmak isteyen üyelerimiz ise, vergi ilişiğini kestiğini gösterir belge ile veya şehir plancısı olmayan birine devretmesi durumunda, devir tarihinden itibaren ilgili yönetmelik gereği belirtilen süre içerisinde Odaya başvurmak ve tescil kapatma işlemini tamamlamak durumundadır.

Tescil kapatma sürecinde Odamızca talep edilen bilgi ve belgelere buradan ulaşabilirsiniz.


Şehircilik Hizmetleri Mesleki Denetim Uygulaması (MDU)

Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliği gereğince;

Mesleki Denetim Uygulaması (MDU), meslek ve meslektaş hak ve çıkarlarını korumak, geliştirmek, serbest şehircilik hizmetlerinin yetkili meslek adamlarınca yapılmasını sağlamak, eşit rekabet koşullarını oluşturmak, nitelikli, güvenilir ve yüksek teknik özelliklere sahip, Serbest Şehircilik Bürosu tarafından yapılan, tüm Serbest Şehircilik Hizmetinin Yönetmelik ve ekleri çerçevesinde, Oda tarafından incelenmesi, denetlenmesi ve bunların kayıtlarının tutulması işlemini ifade eder.

Serbest Şehircilik Bürosu yaptığı veya yaptırdığı, en az ücretleri belirlenmiş Serbest Şehircilik Hizmeti kapsamındaki her türden proje ve ekleri ile ilgili dokümanları, Odaya vererek Mesleki Denetim Uygulamasından geçirmek ve uygunluk sağlamak zorundadır.

Mesleki Denetim Uygulaması, Serbest Şehircilik Hizmetinin onaylanmak üzere ilgili idareye sunulmadan önce yaptırılır.

Online MDU Kılavuzu

2017 YILI I. YARIYIL MDU Esasları ve Belge Ücretlendirme İlkeleri Tablosu

2017 YILI I. YARIYIL Şehircilik Hizmetleri Yöre Katsayıları Tablosu

2017 YILI I. YARIYIL En Az Ücret Tarifesi Ön Sayfa

2017 YILI I. YARIYIL En Az Ücret Tarifesi Arka Sayfa

Serbest Şehircilik Hizmetleri Tip Sözleşmesi