bitdefender coupon code amazon gift card code free 2012 lehigh valley airport parking coupon staysick coupon dominos buy 1 get 1 free coupon 2014 owl and fox gifts

ÖĞRENCİ KOMİSYONU

ŞPO Öğrenci Komisyonu Şehir ve Bölge Planlama öğrenimi gören öğrencilerin, öğrenim süreleri boyunca Şehir Plancıları Odası ile iletişimini sağlamak, oda ile öğrencilerin ilişkisini güçlendirmek, öğrencilerin oda çalışmalarına katkı vermelerini aynı şekilde öğrencilerin kendi çalışmalarında da odadan gerekli yardımı, desteği almasını sağlayacak zemini oluşturmak amacıyla Şehir Plancıları Odası içerisinde faaliyetlerini sürdürdükleri komisyondur.

Bu komisyon, TMMOB Şehir Plancıları Odası Öğrenci Üye ve Örgütlülüğü Yönetmeliği’nde de belirtildiği gibi eğitim ve öğretim sorunlarına çözüm üreten çalışmalar ile mesleki ve toplumsal sorumluluklar çerçevesinde ortaya çıkan sorunların çözümünde oda öğrenci ilişkisini kurmak, bilim ve tekniğin toplumsal çıkarlar çerçevesinde kullanıldığı bir anlayışın geliştirilmesini sağlamak ve bu anlamda özerk, demokratik ve bilimsel üniversite taleplerini dile getiren şehir planlama öğrencilerinin örgütlülüğünü organize etmek için çalışır.

ŞPO Öğrenci Komisyonu çalışmalarında yer alan her Şehir ve Bölge Planlama bölümü öğrencisi doğal üyedir ve komisyon üyeleri olağan toplantılarını, her ayın ikinci haftası olmak üzere ayda en az bir kere ŞPO Şube mekanında çoğunluk aranmaksızın yaparlar.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Öğrenci Üye ve Örgütlülüğü Yönetmeliği’ne göre komisyon üyeleri:

  • İlgili şubenin yönetim kurulu kararı ile Oda etkinliklerinden indirimli veya ücretsiz faydalanır,
  • ŞPO`nun sağladığı ‘staj yeri` olanaklarından yararlanır,
  • ŞPO`nun resmi yayın organı olan “Haber Bülteni” ve “Planlama Dergisi”nde Öğrenci Komisyonuna tahsis edilen bölümleri hazırlar ve
  • ŞPO web sitesi ‘www.spo.org.tr`de Öğrenci Komisyonu`na ayrılan alanda iletişimsel faaliyetlerini yürütürler.

ŞPO Öğrenci Komisyonu’yla ilgili haberlere ve etkinliklere ulaşmak için www.spo.org.tr‘yi ziyaret edebilir, Öğrenci Komisyonu çalışmalarına dâhil olmak için 0312 418 6143 nolu telefonu arayabilir ve öğrenci üyelik hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.