shopping coupons india medikamentenvergiftung therapie babies r us coupons 2013 diapers inexpensive ideas for bridal party gifts christmas gifts for sister and brother in law

TEMMUZ’18 YARGI GÜNDEMİ

ODTÜ’NÜN BİLKENT GİRİŞİNDEN BAŞLAYAN VE KAMPÜSÜ DOĞU-BATI YÖNÜNDE KESEN TÜNEL YOLA İLİŞKİN KISMINA DAİR HAZIRLANAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE AÇTIĞIMIZ DAVANIN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ALEYHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

644 s. KHK hükümleri doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca re’sen onaylanan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesine ait alana ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kararının; “ODTÜ’nün Bilkent girişinden (A7 kapısı) başlayan ve kampusu doğu-batı yönünde kesen tünel yoluna ilişkin kısmının” öncelikle yürütmesinin durdurulması ve takiben kısmen iptali talebiyle açmış olduğumuz davanın bilirkişi raporunda aleyhimize görüş bildirildi.

Dava Ankara 16. İdare Mahkemesi’nde 2015/2526 esas sayısıyla görülmektedir.

YENİMAHALLE İLÇESİ, BEŞTEPE CADDESİ 41633 ADA 3 PARSEL VE 41664, 41665 NO’LU ADA VE PARSELLERİNE AİT İMAR DEĞİŞİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE LEHİMİZE ONAMA KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2011 gün ve 1809 sayılı kararı ile onaylanan, “Yenimahalle İlçesi, Beştepe Caddesi 41633 Ada 3 Parsel ve 41664, 41665 No’lu Ada ve Parsellerine Ait 1/5000 ölçekli nazım imar planının; Yine aynı karar ile tadilen onaylanan daha önce ise Yenimahalle Belediye Meclisi’nin 02.02.2010 gün ve 105 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece lehimize onama kararı verildi.

Dava Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda 2015/4495 esas sayısıyla görülmektedir.

GÖLBAŞI İLÇESİ HALLAÇLI MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BAZI ALANLARIN KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI İLAN EDİLMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Ankara İli, Gölbaşı ilçesi, Hallaçlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu’nun 15.06.2015 tarih ve 2015/7740 sayılı kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açılan davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Danıştay 6. Daire’de 2015/6429 esas sayısıyla görülmektedir.

ETİMESGUT İLÇESİ, FEVZİYE MAHALLESİ İLE GÖLBAŞI İLÇESİ HALLAÇLI MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BAZI ALANLARIN KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI İLAN EDİLMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İÇİN AÇTIĞIMIZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Ankara İli, Etimesgut ilçesi, Fevziye Mahallesi ile Gölbaşı İlçesi Hallaçlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu’nun 15.06.2015 tarih ve 2015/7742 sayılı kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Danıştay 6. Daire’de 2015/6430 esas sayısıyla görülmektedir.

GÖLBAŞI İLÇESİ HALLAÇLI, VELİHİMMETLİ VE ÇAYIRLI MAHALLELERİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BAZI ALANLARIN KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI İLAN EDİLMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İÇİN AÇTIĞIMIZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Ankara İli, Gölbaşı ilçesi, Hallaçlı, Velihimmetli ve Çayırlı Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bazı alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu’nun 15.06.2015 tarih ve 2015/7741 sayılı kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Danıştay 6. Daire’de 2015/6431 esas sayısıyla görülmektedir.

GÖLBAŞI İLÇESİ, HALLAÇLI VE VELİHİMMETLİ MAHALLERİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BAZI ALANLARIN KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI İLAN EDİLMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İÇİN AÇTIĞIMIZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Ankara İli, Gölbaşı ilçesi, Hallaçlı ve Velihimmetli Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bazı alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu’nun 15.06.2015 tarih ve 2015/7739 sayılı kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Danıştay 6. Daire’de 2015/6432 esas sayısıyla görülmektedir.

YENİMAHALLE İLÇESİ, 43066 ADA 1 SAYILI PARSELİN “AĞAÇLANDIRILACAK ALAN” KULLANIMINDAN “TİCARİ REKREASYON ALANI” KULLANIMINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN PLANLARA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA BOZMA KARARI LEHİMİZE VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 gün ve 1642 sayılı kararı ile onaylanan, “Yenimahalle İlçesi, 43066 ada 1 sayılı parselin “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımından “Ticari Rekreasyon Alanı” kullanımına dönüştürülmesine ait 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği”  işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açtığımız davada bozma kararı lehimizde verildi.

Dava Danıştay 6. Daire’de 2016/1013 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ 18086 ADA 2 PARSELE AİT PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA PLAN İPTALİ KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 14.03.2016 gün ve 524 sayılı kararıyla onaylanan, “Çankaya İlçesi 18086 ada 2 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz ilgili mahkeme dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

Dava Ankara 3. İdare Mahkemesi’nde 2016/2995 esas sayısıyla görülmektedir.

GÖLBAŞI İLÇESİ, HALAÇLI-VELİHİMMETLİ-ÇAYIRLI MAHALLELERİ, YAVUZ SULTAN SELİM TOPLU KONUT ALANINA İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA PLAN İPTALİ KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2016 gün ve 1196 sayılı kararı ile onaylanan “Gölbaşı İlçesi, Halaçlı-Velihimmetli-Çayırlı Mahalleleri, Yavuz Sultan Selim Toplu Konut Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz dava ilgili mahkemece dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

Dava Ankara 1. İdare Mahkemesi’nde 2016/3724 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ, İLKER, METİN AKKUŞ VE YUKARI DİKMEN MAHALLELERİ SINIRLARI İÇERİSİNDE RİSKLİ ALAN İLAN EDİLEN ALANA İLİŞKİN VERİLEN BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİ

25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Ankara İli, Çankaya İlçesi, İlker, Metin Akkuş ve Yukarı Dikmen mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi”ne ilişkin 2013/4159 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece davanın reddine karar verildi.

Dava Danıştay 14. Daire’de 2016/11695 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ ÇAYYOLU TP. 913 PARSELDE KDGPA İLİŞKİN ONAYLANAN PLANLARA İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2016 gün ve 1651 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Çayyolu tp. 913 parselde KDGPA sınırı, 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu işlemin iptaline karar verildi.

Dava Ankara 4. İdare Mahkemesi’nde 2017/399 esas sayısıyla görülmektedir.

BEYTEPE MAHALLESİ MUHTELİF PARSELLERDE GERÇEKLEŞEN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.04.2016 gün ve 746 sayılı kararı ile onaylanan, “Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesi 28948/4, 28949/3, 29373/1, 29374/1, 29375/1, 28968/1, 28986/1, 28993/1, 29380/1, 29381/1, 29379/1, 29376/1, 29376/2, 29376/3, 29378/1,2 parsellere ilişkin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınır değişikliği”,

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 gün ve 747 sayılı kararı ile onaylanan, “Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesi 28948/4, 28949/3, 29373/1, 29374/1, 29375/1, 28968/1, 28986/1, 28993/1, 29380/1, 29381/1, 29379/1, 29376/1, 29376/2, 29376/3, 29378/1,2 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri”,

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 gün ve 748 sayılı kararı ile onaylanan, “Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesi 28948/4, 28949/3, 29373/1, 29374/1, 29375/1, 28968/1, 28986/1, 28993/1, 29380/1, 29381/1, 29379/1, 29376/1, 29376/2, 29376/3, 29378/1,2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”, işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece dava konusu işlemin iptaline karar verildi.

Dava Ankara 13. İdare Mahkemesi’nde 2017/823 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ ÇAYYOLU MAHALLESİ 961 PARSELE İLİŞKİN HAZIRLANAN PLANLARA AÇTIĞIMIZ DAVADA SÖZ KONUSU PLANLARIN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyannca 22.01.2015 tarihli Makam Oluru ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca tadilen onaylanmış olan, “Çankaya İlçesi, Çayyolu Mahallesi, 961 parselde yapılaşma koşullan E:1 00 Yençok: 15.50 m “Konut Alanı”, E:0.50 Yençok:6.50 m ‘Ticaret Alanı” ve aynca “Park” alanı olarak planlanmasına ilişkin Toplu Konut İdaresi tarafından hazırlanan 2023 Başkent Ankara 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi” işlemlerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açtığımız davada ilgili mahkemece istinaf aşamasında da plan iptaline karar verildi.

Dava Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5.İdari Dava Dairesi’nde 2017/2624 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ, KARAKUSUNLAR MAHALLESİ 27462/2 VE 27465/1 ADA PARSELLERE İLİŞKİN PLANLARA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2017 gün ve 1275 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesi 27462/2 ve 27465/1 ada parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Ankara 4. İdare Mahkemesi’nde 2017/2909 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ DİKMEN VADİSİ 29273/2 VE 29274/4 PARSELLERE İLİŞKİN PLANLARA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA DAVALI İDARE İTİRAZI KABUL EDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2017 tarih ve 1376 sayılı kararı ile onaylanan, Çankaya İlçesi Dikmen Vadisi 29273/2 ve 29274/2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece davalı idare itirazının kabulüne, yürütmenin durdurulması talebinin kabulüne yönelik olarak 5. İdare Mahkemesince verilen kararın kaldırılması uygun görüldü.

Dava Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5.İdari Dava Dairesi’nde 2018/220 esas sayısıyla görülmektedir.

GÖKSU KENTSEL DÖNÜŞÜM GELİŞİM VE PROJE ALANI’NA İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.11.2015 gün ve 2473 sayılı kararı ile onaylanan “Yenimahalle ve Etimesgut İlçe sınırları içinde kalan Göksu KDGPA 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı revizyonları” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece red kararı verildi.

Dava Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5.İdari Dava Dairesi’nde 2017/3142 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ GÜNEYPARK’A İLİŞKİN HAZIRLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.08.2017 tarih ve 1721 sayılı kararı ile onaylanan; Çankaya İlçesi, (Mülga Mühye 902 Parsel) Güneypark’ a ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planları değişikliklerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline, karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Ankara 5. İdare Mahkemesi’nde 2017/3199 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ LODUMLU MEVKİİNE YÖNELİK HAZIRLANAN PLANLARA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE KONUSUZ KALMA KARARI VEİRLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 gün ve 168 sayılı kararı ile “Çankaya İlçesi, Lodumlu Kd.276/A,B, 458,474,4757,4759, 26054 ada 9,10 nolu parseller ile tescil harici alanda onaylanan 1/25000-1/5000 ölçekli plan değişiklikleri” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece konusuz kalma kararı verildi.

Dava Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5.İdari Dava Dairesi’nde 2017/3459 esas sayısıyla görülmektedir.

BEYTEPE 28636 ADA VE MUHTELİF PARSELLERE İLİŞKİN HAZIRLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNİN İPTALİNE YÖNELİK AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE KONUSUZ KALMA KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2017 tarih 1386 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesi 28636, 28637, 28638, 28639, 28640, 28641, 28642, 28647, 28649, 28650, 28651, 28652, 28653, 28654, 28655, 28656, 28657, 28662, 28665, 28666, 28667, 28668, 28669, 28670, 28672, 28694, 28671/1 ada/parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliklerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece konusuz kalma kararı verildi.

Dava Ankara 17. İdare Mahkemesi’nde 2018/86 esas sayısıyla görülmektedir.

GÖLBAŞI İLÇESİ, KIZILCAŞAR MAHALLESİ 123561 ADA 1 PARSELDE HAZIRLANAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2017 gün ve 2084 sayılı kararı ile onaylanan, “Gölbaşı İlçesi Kızılcaşar Mahallesi 123561 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği”, işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Ankara 5. İdare Mahkemesi’nde 2018/628 esas sayısıyla görülmektedir.

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN KORUMA AMAÇLI İMAR PLANINA İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2010 gün ve 2494 sayılı kararıyla onaylanan “1/10.000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ve I. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nın ve eki olarak onaylanan “1/10.000 ölçekli Ulaşım Şeması” ile “1/1000 ölçekli Ulaşım (Yol-Kavşak vb.) Uygulama Projesi”nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilen planların ve eklerinin dayanağı olan 5524 sayılı yasanın Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle yürürlüğünün durdurulması talebi ile Anayasa Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece daha önce verilen plan iptali kararı bozularak, Danıştay tarafından davanın reddine karar verildi.

Dava Ankara 5. İdare Mahkemesi’nde 2018/1087 esas sayısıyla görülmektedir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANLARI KAPSAMINDA KALAN VE ONAYLI UYGULAMA İMAR PLANLARI İLE BELİRLENEN TÜM YEŞİL ALANLARA İLİŞKİN HAZIRLANAN PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İLGİLİ MAHKEMECE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2018 tarih ve 97 sayılı kararı ile onaylanan “5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi kapsamında onaylı ve yürürlükte olan kamusal nitelikli, özel nitelikli ve ilçe belediyelerine yetki devri verilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanları kapsamında kalan ve onaylı uygulama imar planları ile belirlenen tüm yeşil alanlara ilişkin plan notu” ilavesine ilişkin işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dava Ankara 14. İdare Mahkemesi’nde 2018/1200 esas sayısıyla görülmektedir.

YENİ AÇILAN;

Ankara kent gündeminin önemli bir kısmını planlamanın bilimsel, teknik ve hukuki ilkelerine aykırı plan değişiklikleri oluşturmaktadır. Gerek üst ölçekli plana, gerek planlama tekniğine, gerekse planlama mevzuatına aykırı plan ve plan değişiklikleri, ölçeği, hizmet ettiği/ etkilediği alan ile “emsal oluşturma niteliği”, kamu yararı ve şehircilik ilkeleri bağlamında değerlendirilerek 2018 Temmuz ayında yargıya taşınmıştır.

  1. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2018 gün ve 475 sayılı kararı ile onaylanan “Güneybatı Ankara Planlama Bölgesi Gölbaşı İlçesi Hacılar Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’na ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”
  2. Çorum Belediye Meclisi’nin 06.04.2018 gün ve 75 sayılı kararı ile onaylanan “Çorum İli, Merkez İlçesi, Tepecik ve Gülabibay Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kale ve çevresi için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu,
  3. 06.2018 tarih ve 30445 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği,
  4. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2018 tarih ve 495 sayılı kararı ile onaylanan “Ankara İli, Keçiören İlçesi, kadastro 969 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”,
  5. Etimesgut İlçesi, Aşağıyurtçu Mahallesi 62345 ada ve çevresine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2018 gün ve 678 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin ve 13.04.2018 gün ve 683 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı,

işlemlerinin iptali için dava açılmıştır.

Önceki Derleme

Sonraki Derleme

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.