al fresco chicken sausage coupons 2012 shudehill giftware cat money box uk tax law gifts sector 6 coupon codes partyland coupons sioux falls

EYLÜL’17 YARGI GÜNDEMİ

2038 ÇEVRE DÜZENİ PLANI’NA DAİR AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA, İLGİLİ MAHKEMECE İNCELEMEKSİZN RED KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2017 gün ve 116 sayılı kararı ile onaylanan, “1/100.000 ölçekli 2038 yılı Ankara Çevre Düzeni Planı”nın öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada, ilgili mahkemece red kararı verildi.

 İNCEK MUHTELİF PARSELLERDE YAPILAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA, LEHİMİZE BİR KARŞI GÖRÜŞ İLE ALEYHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2016 gün ve 253 sayılı kararı ile onaylanan “Gölbaşı İlçesi, İncek Mahallesi 26 Ada muhtelif parsellerde 1/25000, 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davanın bilirkişi raporunda aleyhimize görüş bildirildi.

ÇALDAĞ’DA MUHTELİF PARSELLERE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANININ İPTALİ TALEBİYLE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 27.11.2016 tarih ve 2366 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Çaldağ Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 29211 ada 2-3, 29209 ada 3 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği” öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

MANİA KOTUNA AYKIRI YAPILARIN RUHSATLARININ İPTALİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA, DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİ KARARI

Müvekkil Odaların 19.03.2014 tarihli yazısı ile mania kotunu delen yapıların ruhsatlarının ivedilikle iptal edilmesi ve neticesinden bilgi verilmesi talebinin zımnen reddi işleminin iptali talebiyle açtığımız davada, plan iptali kararı verildi.

ALACAATLI MAHALLESİ 390 PARSELDE YAPILAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İPTAL KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.08.2014 gün ve 1442 ​sayılı kararı ile onaylanan, “1/5000 ölçekli Çankaya İlçesi, Alacaatlı ​Mahallesi, kd.390’nolu parsele ait Nazım İmar Planı Değişikliği işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline ​karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada iptal kararı verildi.

HUKUKÇULAR KOOPERATİFİ OLARAK BİLİNEN ALANDA, ÜST ÖLÇEKLİ PLANLARA AYKIRI BİR ŞEKİLDE NÜFUS VE YOĞUNLUK ATAMASI YAPAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 tarih ve 177 sayılı kararı ile, “Çankaya İlçesi, 28944/1, 28936/1, 28946/1, 28947/1 ve 28948/1 ada parsellerde KDGPA sınırı onaylanması” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 gün ve 180 sayılı kararı ile onaylanan, “Çankaya İlçesi, 28944/1, 28936/1, 28946/1, 28947/1 ve 28948/1 ada parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin” yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada yürütmeyi durdurma kararı verildi.

​Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 gün ve 186 sayılı kararı ile onaylanan, “Çankaya İlçesi, 28944/1, 28936/1, 28946/1, 28947/1 ve 28948/1 ada parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin” yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada yürütmeyi durdurma kararı verildi.

ÇAYYOLU 953 PARSELE İLİŞKİN ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA KISEMEN KABUL KISMEN RED KARARI

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9.maddesi ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin (ğ) bendi uyarınca uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından re’sen onaylanan, “Çankaya İlçesi, Çayyolu Mahallesi, 953 parsele ilişkin hazırlanan, onaylanan 1/25000 ölçekli 2023 Ankara Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada kısmen kabul kısmen red kararı verildi.

PANORA BÖLGE PARKI’NA İLİŞKİN ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN AÇTIĞIMIZ DAVADA KONUSUZ KALMA KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2015 tarih 586 sayılı kararı ile onaylanan, “Çankaya İlçesi Oran-Dikmen Bölge Parkı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada konusuz kalma kararı verildi.

LODUMLU MAHALLESİ 28763/1 PARSELE İLİŞKİN ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2016 tarih ve 1016 sayılı kararı onaylanan, “Çankaya İlçesi, Beytepe Mahallesi, 28763 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada yürütmeyi durdurma kararı verildi.

MAMAK İLÇESİ, ARAPLAR, DERBENT, DOSTLAR VE KÖSTENCE MAHALLELERİNİN RİSKLİ ALAN İLAN EDİLMESİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVANIN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ALEYHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Ankara İli, Mamak İlçesi, Araplar, Derbent, Dostlar ve Köstence mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve ekli krokiler ile listelerde sınır ve koordinatları gösterilen alanların riskli alan ilan edilmesi”ne ilişkin 2013/4232 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davanın bilirkişi raporunda aleyhimize görüş bildirildi.

ANKARA VADİLER SİSTEMİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLAN İMRAHOR VADİSİ ÜZERİNDE, SİNPAŞ ALTINORAN OLARAK BİLİNEN VE BÖLGENİN DOĞAL YAPISI İÇİN TEHDİT OLUŞTURAN YAPILAŞMA FAALİYETLERİNİN RUHSAT İPTALİNE DAİR AÇTIĞIMIZ DAVADA İPTAL KARARI

​Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.08.2015 gün ve 1640 sayılı kararı ile onaylanan,  “Çankaya İlçesi Mühye eski Tp.902 parsel ve 29900-29904 adalar ve civarında yaklaşık 186 Ha alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği”nin; resen araştırma ilkesi gereğince tespit edilecek; söz konusu imar planlarına göre verilen inşaat ruhsatlarının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline, karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada iptal kararı verildi.

Önceki Derleme

Sonraki Derleme

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.