mallards on the st croix coupon 13deals coupon code a gifted man main actor image sun tanning center coupons king joffrey gifts watch warehouse coupon codes

ARALIK’17 YARGI GÜNDEMİ

YENİMAHALLE İLÇESİ, 13786 ADA 3 VE 13784 ADA 4 NOLU PARSELLERE İLİŞKİN YAPILAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN AÇILAN DAVADA KISMEN BOZMA KARARI.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 11.01.2012 gün ve 63 sayılı kararı ile onaylanan, Yenimahalle İlçesi, 13786 ada 3 ve 13784 ada 4 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin plan notlarında yer alan 2, 3, 8 numaralı plan notlarının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece kısmen bozma kararı verildi.

Dava Ankara 10. İdare Mahkemesinde 2013/3844 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ 29096 ADA 6 NOLU 21.10.2013 GÜN VE 1891 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLERİNİN İPTALİ İÇİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA PLANLARA İPTAL KARARI.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin Çankaya İlçesi 29096 ada 6 nolu 21.10.2013 gün ve 1891 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece iptal kararı verildi.

Dava Ankara 3. İdare Mahkemesinde 2014/183 esas sayısıyla görülmektedir.

2023 BAŞKENT ANKARA NAZIM İMAR PLANI‘ NDA “AĞAÇLANDIRILACAK ALAN” VE “SEYREK YOĞUNLUKTA GELİŞME KONUT ALANI” OLARAK AYRILAN ALANDA YAPILAN YOĞUNLUK ARTIŞLARINI İÇEREN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İPTAL KARARI.

44 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca 13/02/2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nca re‘sen onaylanan Çankaya İlçesi, Alacaatlı Mahallesi, 926 ve 927 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 2023 Başkent Ankara 1/25000 ölçekli Nazım, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece iptal kararı verildi.

Dava Ankara 13. İdare Mahkemesinde 2015/1399 esas sayısıyla görülmektedir.

2023 BAŞKENT ANKARA NAZIM İMAR PLANI‘ NIN” STRATEJİLERİNDE “MERKEZİ İŞ ALANI” OLARAK TANIMLANAN YENİMAHALLE  İLÇESİ, ORMAN ÇİFTLİĞİ MAHALLESİ, 13784 ADA 3 PARSELE İLİŞKİN YAPILAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN AÇILAN DAVADA RED KARARI.

644 sayılı KHK‘nin 2(ğ) bendi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından re‘sen onaylanan “Yenimahalle İlçesi, Orman Çiftliği Mahallesi, 13784 ada 3 parsele ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” tekliflerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece red kararı verildi.

Dava Ankara 12. İdare Mahkemesinde 2016/4112 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ ÇAYYOLU TP. 913 PARSELDE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİNİN İPTALİ İÇİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/08/2016 tarih ve 1651 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi Çayyolu tp. 913 parselde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı sınır teklifi ile 1/25000, 1/5000, 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği işleminin yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma talebimiz kısmen kabul edilmiştir.

Dava Ankara 4. İdare Mahkemesinde 2017/399 esas sayısıyla görülmektedir.

NALLIHAN TERMİK SANTRALİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANLARININ İPTALİ İÇİN AÇTIĞIMIZ DAVADA RED KARARI.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın 644 sayılı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname‘nin 7. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca onaylanan,  “Nallıhan İlçesi, Uluköy ve Karaköy Mahalleleri sınırları içerisinde kurulması planlanan Çayırhan-B Termik Santraline ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” işleminin yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada red kararı verildi.

Dava Ankara 18. İdare Mahkemesinde 2017/880 esas sayısıyla görülmektedir.

GÖLBAŞI İLÇESİ, İNCEK MAHALLESİ 26 ADA MUHTELİF PARSELLERDE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA RED KARARI.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2016 gün ve 253 sayılı kararı ile onaylanan “Gölbaşı İlçesi, İncek Mahallesi 26 Ada muhtelif parsellerde 1/25000, 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği‘‘ işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada red kararı verildi.

Dava Ankara 15. İdare Mahkemesinde 2017/1050 esas sayısıyla görülmektedir.

KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KARACAÖREN ETABINA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA KEÇİÖREN ETABINA İPTALİ KARARI.

3.01.2016 gün ve 58 sayılı kararı ile onaylanan, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Karacaören Etabına ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği”, “Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 15.01.2016 gün ve 134 sayılı kararı ile onaylanan, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Karacaören Etabına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği”, işlemlerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada KD Keçiören etabına plan iptali kararı verildi.

Dava Ankara 13. İdare Mahkemesinde 2016/1882 esas sayısıyla görülmektedir.

ÇANKAYA İLÇESİ, ALACAATLI MAHALLESİ 63804 ADA 4,7 VE 11 SAYILI PARSELLERE İLİŞKİN YAPILAN İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN AÇTIĞIMIZ DAVADA 1/25000 PLAN İÇİN RED VE 1/5000 İMAR PLANI İÇİN İPTAL KARARI.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2016 gün ve 903 sayılı kararıyla onaylanan “Çankaya İlçesi, Alacaatlı Mahallesi 63804 ada 4,7 ve 11 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada istinaf aşamasında, 1/25000 plan için red kararı ve 1/5000 imar planı için iptal kararı verildi.

Dava Ankara 7. İdare Mahkemesinde 2017/1137 esas sayısıyla görülmektedir.


YENİ AÇILAN;

Ankara kent gündeminin önemli bir kısmını planlamanın bilimsel, teknik ve hukuki ilkelerine aykırı plan değişiklikleri oluşturmaktadır. Gerek üst ölçekli plana, gerek planlama tekniğine, gerekse planlama mevzuatına aykırı plan ve plan değişiklikleri, ölçeği, hizmet ettiği/ etkilediği alan ile “emsal oluşturma niteliği”, kamu yararı ve şehircilik ilkeleri bağlamında değerlendirilerek 2017 Aralık ayında yargıya taşınmıştır.

1.    Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2017 gün ve 1723 sayılı kararı ile onaylanan, Çankaya İlçesi, Dikmen Vadisi Son Etap 1. Kısım KDGPA 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri,

2.    Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 1440 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi Lodumlu (Beytepe) Mahallesi 28673/1, 28674/1, 28675/1 ve 28678/1 ada parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve dayanağı olan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.11.2016 tarih ve 2402 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi, Beytepe Mahallesi 28673, 28674, 28675, 28678 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği,

3.    Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2017 gün ve 1683 sayılı kararı ile onaylanan Mamak İlçesi Yeni Mamak KDGPA Güney 9.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile 15.08.2017 gün ve 1681 sayılı kararı ile onaylanan Yeni Mamak KDGPA Güney 9.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği,

4.    Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2017 gün ve 1680 sayılı kararı ile onaylanan Mamak İlçesi Yeni Mamak KDGPA Güney 10.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile 15.08.2017 gün ve 1682 sayılı kararı ile onaylanan, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (KDGPA) Güney 10.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları değişikliği,

5.    Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 gün ve 1438 sayılı kararı ile onaylanan, 15.08.2017 gün ve 1733 sayılı kararı ile tadil edilen; Çankaya İlçesi, Alacaatlı Mahallesi 60875/1,2 – 60876/1,2,3 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 KDGPA sınırı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri,

6.    Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 15.09.2017 gün ve 1851 sayılı kararı ile onaylanan, Gölbaşı İlçesi 112215 ada 1-2 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

7.    Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 18.09.2017 tarih ve 10734 sayılı oluru ile 644 sayılı KHK‘nın Ek 1/2 ve 13/A maddeleri uyarınca onaylanan,  Ankara İli Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/50000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

İşlemlerinin iptali için dava açılmıştır.

Önceki Derleme

Sonraki Derleme

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.