cool river pizza coupons elk grove rodizio grill coupons slc target gift card drawings sky zone gift card coupon code what a steam gift card

AĞUSTOS’17 YARGI GÜNDEMİ

ORAN, DİKMEN, ÇALDAĞ MEVKİİ, MEVLANA BULVARI BAĞLANTISINA İLİŞKİNN ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVANIN BİLİRKİŞİ EK RAPORUNDA ALEYHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2015 tarih 2254 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya ilçesi 16002/5, 25015/ 2, 3, 27120/14, 27122/ 1, 29279/ 1, 29304/ 1, 29305/ 1 ada/parsellere ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davanın bilirkişi ek raporunda aleyhimize görüş bildirildi.

BEYETEPE TOPLU KONUT ALANI ÜST ÖLÇEKLİ PLANLARA AYKIRI NÜFUS ATAMASI YAPAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA RED KARARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Çankaya İlçesi Beytepe Toplu Konut Alanı içerisinde bulunan S.S. Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi Alanına ilişkin; 10.08.2016 tarih ve 1546 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli imar plan değişikliği”nin ve 10.08.2016 tarih ve 1547 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli imar plan değişikliği”nin; öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahekemece red kararı verildi.

KEÇİÖREN İLÇESİ 90749 ADA 2 SAYILI PARSELDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2017 gün ve 598 sayılı kararı ile onaylanan “1/5000 ölçekli nazım imar” ve “1/1000 ölçekli uygulama imar planı” değişiklikleri işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi.

LODUMLU MAHALLESİ 440 ADA ÇEVRESİNE İLİŞKİN ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA KONUSUZ KALMA KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 gün ve 1023 sayılı kararı ile onaylanan, “Çankaya İlçesi, Lodumlu Mahallesi, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 451, 453 adalar, 449 ada 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15 parseller 450 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parseller, 452 ada 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 parseller, 29021 ada 1 ve 28765 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin” öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada konusuz kalma kararı verildi.

MAMAK İLÇESİ KIZILCA, GÖKÇEYURT VE ORTAKÖY MAHALLELERİNE İLİŞKİN ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVANIN EK BİLİRKİŞİ RAPORUNDA LEHİMİZE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 14.07.2015 tarih ve 1427 sayılı kararla onaylanan “1/25000 ve 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davanın ek bilirkişi raporunda lehimize görüş bildirildi.

ODTÜ VE BİLKENT ARASINDA YER ALAN PARSELLERE İLİŞKİN ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVANIN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ALEYHİMİZE GÖRÜŞ BİLİDİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 gün ve 168 sayılı kararı ile “Çankaya İlçesi, Lodumlu Kd.276/A,B, 458,474,4757,4759, 26054 ada 9,10 nolu parseller ile tescil harici alanda onaylanan 1/25000-1/5000 ölçekli plan değişiklikleri” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davanın bilirkişi raporunda aleyhimize görüş bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.04.2016 gün ve 760 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Lodumlu Kd.276, 458, 474, 4757 ve 4759 parsellerin Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje Alanı Sınır ilanı”, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.04.2016 gün ve 761 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Lodumlu Kd.276, 458, 474, 4757 ve 4759 parsellerde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği’”, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 gün ve 762 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Lodumlu Kd. 276, 458, 474, 4757 ve 4759 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği”, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 gün ve 762 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Lodumlu Kd. 276, 458, 474, 4757 ve 4759 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği”, işlemlerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davanın bilirkişi raporunda aleyhimize görüş bildirildi.

ALACAATLI MAHALLESİ 44846 ADA 12 PARSELE İLİŞKİN KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI İLANINA İLİŞKİN KARARA DAİR AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İPTAL KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2011 gün ve 805 sayılı kararı onaylanan “Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Alacaatlı Mevki 44846 ada 12 parsele ilişkin 1/5.000 Ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırı”nın öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada, dava konusu işlemlerin iptaline karar verildi.

HERGELEN MEYDANI’NA İLİŞKİN ONAYLANAN KURUL KARARINA AÇMIL OLDUĞUMUZ DAVADA RED KARARI VERİLDİ

Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 2015/377 E., 2015/320 K. sayılı dilekçenin reddi kararına istinaden; Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara II Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.06.2013 tarih ve 509 sayılı kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada, ilgili mahkemece red kararı verildi.

DOĞAL YAPISI GEREĞİ KORUNMASI GEREKEN BİR BÖLGEDE ÜST ÖLÇEKLİ PLANLARA AYKIRI YAPI VE NÜFUS ATAMASI YAPAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İPTAL KARARI

Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 2016/1922 E., 2016/1554 K. sayılı dilekçenin reddi kararına istinaden; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.11.2015 gün ve 2438 sayılı kararı ile onaylanan,  “Çankaya İlçesi Güneypark (Mühye 902) 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği”nin; öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline, karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada iptal kararı verildi.

İNCEK’TE MUHTELİF PARSELLERDE YAPILAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA KONUSUZ KALMA KARARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi’nin 16.01.2015 tarih ve 189 sayılı “Gölbaşı İlçesi 111261,111254, 111255, 111256, 111252 adalar ile 111122/1, 5, 6, 7, 111248/10, 111253/2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,10, 111260/6, 7,8, 9, 111264/1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 118892/1, 118893/2 ve 3 ada parsellerde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği”nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada konusuz kalma kararı.

ALACAATLI MAHALLESİNDE MUHTELİF PARSELLERE İLİŞKİN ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İPTAL KARARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2(ğ) maddesi kapsamında 29.05.2014 gün ve 8477 sayılı Olurları ile re’ sen onaylanan, “Çankaya İlçesi, Alacaatlı Mahallesi’nde bulunan 729, 733,735 ve 737 numaralı parseller için hazırlanan 1/25000 ölçekli Başkent Nazım, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği”nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada ilgili mahkemece iptal kararı verildi.

MÜHYE MAHALLESİ 1664-1665 PARSELLERDE ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA ALANIN KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI OLARAK İLAN EDİLMESİ YÖNÜNDEN ALEYHİMİZE, PLAN YÖNÜNDEN İSE LEHİMİZE BOZMA KARARI VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.01.2012 tarih ve 124 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi, Mühye Mahallesi, Kadastro 1664 ve 1665 no.lu parsellerin Kepekli Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi talebi ile sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin uygulayıcı idari işlem olarak ve 17.10.2011 tarih ve 3016 sayılı kararı ile kabul edilen kentsel dönüşüm ve gelişim alanı sınırının düzenleyici idari işlem olarak öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada alanın kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilmesi yönünden aleyhimize, plan yönünden ise lehimize bozma kararı verildi.

DODURGA MAHALLESİ MUHTELİF PARSELLERDE ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA KONUSUZ KALMA KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2014 gün ve 2213 sayılı kararı ile onaylanan, “Etimesgut İlçesi Dodurga Mahallesi tp.1445,1446, 1499,1500, 1501, 1503, 1514, 1515, 1737, 1781, 1782, 2170, 2194 ve 2023 sayılı parsellere ait 1/5000 Ölçekli NİP değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada konusuz kalma kararı verildi.

ETİMESGUT İLÇESİ YEŞİLOVA MAHALLESİ 48336 ADAYA İLİŞKİN ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İPTAL KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 gün ve 1036 sayılı kararı ile onaylanan, “Etimesgut Yeşilova Mahallesi 48336 adaya ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin” öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada iptal kararı verildi.

MÜHYE MAHALLESİ 1664-1665 PARSEL VE ÇANKAYA 16136 ADAYA İLİŞKİN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN MAHKEME KARARLARINA UYMAYARAK YENİDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI İLAN ETMESİNE İLİŞKİN YAPTIĞIMIZ SUÇ DUYURUSUNUN SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ KARARINA YAPTIĞIMIZ İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.01.2012 tarih ve 124 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi, Mühye Mahallesi, Kadastro 1664 ve 1665 no.lu parsellerin Kepekli Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi talebi ile sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin uygulayıcı idari işlem olarak ve 17.10.2011 tarih ve 3016 sayılı kararı ile kabul edilen kentsel dönüşüm ve gelişim alanı sınırının düzenleyici idari işlem olarak öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada red kararı verildi.

ESKİŞEHİR YOLU ÜZERİNDE ALANININ TRAFİK YOĞUNLUĞUNU ARTTIRACAK, ÜST ÖLÇEKLİ PLANLARA AYKIRI YAPILAŞMA VE NÜFUS YOĞUNLUĞU DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İPTAL KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.03.2016 tarih ve 330 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi, Mustafa Kemal Mahallesi 9014 ada 2 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz davada iptal kararı.

YENİ AÇILAN;

Ankara kent gündeminin önemli bir kısmını planlamanın bilimsel, teknik ve hukuki ilkelerine aykırı plan değişiklikleri oluşturmaktadır. Gerek üst ölçekli plana, gerek planlama tekniğine, gerekse planlama mevzuatına aykırı plan ve plan değişiklikleri, ölçeği, hizmet ettiği/ etkilediği alan ile “emsal oluşturma niteliği”, kamu yararı ve şehircilik ilkeleri bağlamında değerlendirilerek 2017 Ağustos ayında yargıya taşınmıştır.

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin (ğ) bendi uyarınca re’sen onaylanan Ankara ili, Çankaya İlçesi Erzurum Mahallesi 6047 ada, 7 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını,
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 644 s. Kanun Hükmünde Karanamenin 2 (ğ) bendi ile 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesi uyarınca onaylanan Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Varlık Mahalllesi, 9011 ada 4,5 ve 6 numaralı parsellere (eski 3 parsel) ilişkin olarak hazırlanan 1/25000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
  3. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2017 gün ve 368 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi Dikmen Vadisi Son Etap II. Kısım KDGPA Sınırında olan 29273/2 ve 29274/2 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı plan notu değişikliği,
  4. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 gün ve 746 sayılı kararı ile tadilen onaylanan Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesi 360, 364, 365, 366 adalar, 370 ada 5,6,7,8 ve 9 parseller, 362 ada 5,6,7 parseller, 363 ada 10, 11, 12 parseller, 368 ada 1, 10 parsellere dair 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği,
  5. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 gün ve 820 sayılı kararıyla onaylanan Etimesgut İlçesi Yapracık Mahallesi Eskişehir yolu güneyi 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği,

İşlemlerinin iptali için dava açılmıştır.

Önceki Derleme

Sonraki Derleme

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.