gifts for christmas talented and gifted students madonna truth or dare perfume gift set crown brush coupon cheap but meaningful wedding gifts bodykits4me coupon

MAHKEME, DİKMEN VADİSİ SON ETAPTA HUKUKSUZ PLANLARA YİNE DUR DEDİ!

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından Dikmen Vadisi ve çevresinin yüksek yoğunlukta yapılaşmaya açılması hususu defalarca mahkemeye taşınmış ve söz konusu planlar hakkında mahkemeler her seferinde iptal kararı vermiştir.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 11.10.2019 gün ve 1370 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi, Dikmen Vadisi Son Etap 1. Kısım KDGPA 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları değişiklikleri” de açtığımız dava sonucu Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından 01.09.2021 tarihinde yine iptal edilmiştir.

Sermayeye Peşkeş Çektiğiniz Vadiler Halkındır!

Dikmen Vadisi ve çevresi Ankara kentinin önemli hava koridorlarından biri olmakla beraber açık yeşil alan sisteminin sürdürülebilirliği ve planlamanın uzun erimli kamusal fayda sağlama esası gereği, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması elzem olan bir alandır. 1986 tarihli 1/5000 ölçekli “Dikmen Deresi Yeşil Alan Projesi”, 1957 tarihli Yücel-Uybadin Planı ile yeşil doku olarak korunmaya çalışılan ve Ankara kent kliması açısından büyük önem taşıyan Dikmen Vadisi`ni yeşil alan olarak korumaktadır.

Hem gecekonduların bulunduğu bölgelerin ıslahını hem de yeşil alanın korunmasını esas alan, başarılı bir şekilde başlayan bu büyük proje, daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi`nin rant havuzuna dönüşmüş; imar planı değişiklikleri ve müteahhitlerle yapılan sözleşmelerle kamu kaynakları ve vadi sermayeye peşkeş çekilmiştir.

İptal kararı verilen Dikmen Vadisi Son Etap 1. Kısım olarak adlandırılan bu bölgede sırasıyla aşağıdaki süreçler yaşanmıştır:

 • Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 17.01.1994 tarih ve 19 sayılı kararı ile “Dikmen Projesi Yıldız-Oran Aksı Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu” onaylanmış ve bu planda vadinin tamamında 4000 konut yapılacağı ve alanın geri kalanının yeşil aks (hava kanalı, açık yeşil alan) olması öngörülmüştür.
 • Bakanlar Kurulunun 16.07.2010 tarih ve 2199 sayılı kararı ile Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (KDGPA) sınırı onaylanmıştır.
 • Bakanlar Kurulunun 24.12.2012 tarih ve 4159 sayılı kararı ile Riskli Alan ilan edilmiştir.
 • Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 14.04.2015 tarih ve 830 sayılı plan değişiklikleri onaylanmıştır. (Davamız neticesinde yargı kararıyla iptal edilmiştir.)
 • Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 15.08.2017 tarih 1723 sayıl plan değişiklikleri onaylanmıştır. (Davamız neticesinde yargı kararıyla iptal edilmiştir.)
 • Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 11.10.2019 tarih ve 1370 sayılı plan değişiklikleri onaylanmıştır. (Davamız neticesinde 01.09.2021 tarihinde iptal edilmiştir.)

Dikmen Vadisi`nde Mahkemenin İptal Kararına Rağmen Yeniden Onaylanan İmar Planları Yine İptal Edildi!

Mahkemece iptal kararının verildiği, Ankara Büyükşehir Belediyesi`nin 11.10.2019 tarihinde onayladığı imar planında, bir önceki iptal kararından sonra yapılan tek değişikliğin “Bölgesel Ticaret Alanı” yerine “Ticaret Alanı”, “Bölgesel Sağlık Tesis Alanı” yerine “Sağlık Tesisi Alanı” yazmak olduğu görülmektedir. Rantı durdurma, vadiyi koruma, yapı ve nüfus yoğunluğu hususlarında hiçbir değişiklik yapılmamış, planlar önceki mahkeme kararlarına rağmen aynı şekilde yeniden onaylanmıştır.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 11.10.2019 tarih ve 1370 sayılı kararı ile onaylanan plan değişiklikleri;

 • Planlama alanına gelecek nüfusa uygun olarak sosyal donatı alanının ayrılmadığı,
 • Plan notlarında belirsizliklerin yer almasının mevzuata uygun olmadığı, bu hususun ileride yanlış değerlendirmelere yol açabileceği,
 • Yapılaşmada emsal değerlerin verilmemesi sebebiyle planın eksik olduğu,
 • Yapılaşmaya yasaklı alanların imara açıldığı,
 • Vadi tabanının daraltıldığı

gerekçeleriyle, Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından 01.09.2021 tarihinde iptal edilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Dikmen Vadisi`ndeki Hukuksuzluğu Artırarak Sürdürmektedir!

Ankara Büyükşehir Belediyesi bu hukuksuzluğu artırarak sürdürmektedir. Örneğin Dikmen Vadisi üzerinde yapılacak yapılara yönelik verilen kat yüksekliklerine bakmak yeterli olacaktır; Ankara Büyükşehir Belediyesi`nin 08.10.2020 tarih 1210 sayılı meclis kararı ile 48 kat, 09.07.2021 tarih 1335 ve 1346 sayılı meclis kararları ile de 49 kat yükseklik hakkı verilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Dikmen Vadisi`nde, vadiye geri dönüşü olmayacak zararlar veren ve halk sağlığının önemli bir bileşeni olan temiz havaya erişimi engelleyen, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına, mahkeme kararlarına aykırı kararlar almaktadır. TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak, Dikmen Vadisi`nde devam eden hukuksuzlukları takip ettiğimizi, son zamanlarda alınan yüksek kat kararları hakkında da hukuki süreçleri başlattığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Açıklama

Güvenpark’ı Yok Etme Planlarına Bilirkişilerden Ders

Sonraki Açıklama

AOÇ’ye ve ODTÜ’ye Yol Yaparken Mahkeme Kararlarından Bahseden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni 8. Kez Alınan İptal Kararını Uygulamaya Davet Ediyoruz!

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.