contact lenses solution coupons peters place bridgeville pa coupon tradesy coupons december 2015 veneer supplies coupon astrowings 2 coupon code paypal gift fees 2013

ABB-ATO BERABERLİĞİNDE YDA’YA YENİ ARKADAŞ!

Ankara Büyükşehir Belediyesi 10.08.2021 tarih 1544 sayılı meclis kararı ile bir talanın daha önünü açmıştır.

Daha önce 15.10.2012 tarih 1770 sayılı meclis kararı ile bugünkü ATO-Congresium Alanı ve çevresine yönelik “Çankaya İlçesi 26246/1 ve 28384/4 ada parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” onaylanmış ve tarafımızca açılan dava neticesinde iptal edilmiştir. Bu dava kapsamında mahkemece atanan bilirkişiler tarafından planın;

  • “Üst ölçek plana aykırılık teşkil ettiği,
  • Kullanım kararının somutlaştırılması gerekirken, kentsel servis kullanımı altında neredeyse sanayi alanı dışında her türlü kullanım kararının getirildiği, 
  • Yapılaşma yoğunluğunu önemli ölçüde artıracağı, önemli bir trafik yükü çekileceği, bölgede var olan trafik sorunlarını daha da artıracağı,
  • Parsel özelinde tanınan bu ayrıcalıklı yapılaşma hakkı ile plan bütünlüğünün bozulduğu; park alanının küçültüldüğü”

tespitleri ile birlikte “Parsel üzerinde ayrıcalıklı ilave inşaat alanı artışı” ibaresi tekrar tekrar vurgulanmıştır. Mahkeme, bilirkişi raporu doğrultusunda bu ayrıcalıklı planı iptal etmiştir.

Ayrıcalıklı Planlardan, Daha Ayrıcalıklı Mükerrer Planlara!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, AOÇ ve ODTÜ Ormanı’nda açmakta olduğu yollarla ilgili “plan kararları ve hukuku uygulamak” hakkındaki açıklamalarını, diğer mahkeme kararlarında hatırlamamakta; bunun yerine iptali kesinleşmiş bir planı mükerrer şekilde onaylamaktadır. Üstelik bazı plan notları ile plan, çok daha hukuksuz; bu değişikliğin arkasındaki sermaye grubu için çok daha ayrıcalıklı bir hale getirilmiştir.

Ankara Ticaret Odası, daha önce açtığımız dava sonucu iptal edilen planı tekrar onaylatarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden hukuksuz plan notları ile 25 kat yapı izni almış, mevcut Congresium yapısının yanındaki boş parsel de dahil edilmiştir. Yakın çevresinde zaten caminin bulunduğu, mevcut park alanını azalttığı ve alt yapıların dağılımının sağlanamadığı gibi gerekçelerle planı iptal edilmiş olan dini tesis için ise bir otopark kararı verilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 10.08.2021 tarihinde onayladığı İmar Planının Plan Notlarından bazıları;

  • Alan “Kentsel Servis Alanı” iken “Ticaret Alanına” dönüştürülmüştür.
  • E:2.9 ve Yükseklik 25 kat olarak belirlenmiştir.
  • Bugün boş olan parselde “çok katlı mağazalar, katlı otoparklar, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, restoran, ofis, yönetim binaları, finans kurumları yer alabilir.” 
  • ATO Sarayı’nın olduğu yerde ise “kamusal veya özel katlı otoparklar, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu, sosyal ve kültürel tesisler, kafe, restoran, ofis, yönetim binaları, finans kurumları gibi yapılar birlikte veya ayrı ayrı yer alabilir” 
  • “Yapı yaklaşma sınırları dışında kalan alanda da depo, kulübe, güvenlik tesisi, otopark rampaları, havuzlar, geçiş köprüsü vb. yapılabilir”
  • Bloklar arası h/2 mesafe şartı aranmayacaktır”

gibi plan notları ile mevzuata aykırı ve hukuksuz haklar tanınmaktadır.

Ankara Ticaret Odası, meclis kararında da yer verilen “Mevcut durumdaki mekanın hizmet vermede yetersiz kalması” gerekçesiyle plan değişikliğini sunmuş olsa da, bu planla amaçlanan şeyin dev bir AVM, YDA benzeri bir yapı olduğu açıktır. ATO’ya ait bu alan ve çevresine dair bu ve benzeri planlardaki ısrardan anlaşılmaktadır ki kentler tamamen insan ölçeğinden uzaklaştırılıp sadece sermayenin arzuları doğrultusunda şekillendirilmek istenmektedir. Kavşakların dört köşesini de vahşi biçimde yükselterek yaşanmaz şehirler hedeflenmektedir. 

ATO’nun bir meslek örgütü olarak hizmetleri ile bu rant ve haksız kazanç ile elde edilecek olan özel katlı otopark, sinema, restoran vb. arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu plan kime hizmet etmektedir?

Tüm bunların yanı sıra Ankara Kent Konseyi’nde ATO’nun ağırlığı ve bu yapının ABB ile ilişkileri göz önüne alındığında bu planın arkasındaki ilişkiler ve mahkeme kararlarına rağmen bu ısrar, akıllarda pek çok soru işareti yaratmaktadır. Mansur Yavaş’ın konu kent planlama, ulaşım, koruma vb. olsa dahi ilgili meslek örgütleri yerine her toplantıda ATO Yöneticilerine yer vermesi, ATO Yöneticisinin Kent Konseyi yönetiminde olup ABB ile hoş tutulan, danışıklı ilişkilerinin sonuç ürünü bu çok daha ayrıcalıklı plan mıdır?

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Ticaret Odası’nı Mahkeme kararlarına uymaları; ranta ve haksız kazanç elde etmekten başka hiçbir şeye yaramayacak olan bu planı ise acilen iptal etmeleri gerektiği konusunda uyarıyoruz! Şehir Plancıları Odası olarak sürecin takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.


TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi


Önceki Açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi Metroyu Kullandırmamaya Yemin Etmiş

Sonraki Açıklama

10 Ekim Katliamının 6. Yılında Anılarına Saygıyla; Barışa ve Direnenlere!

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.