ŞUBE HABERLERİ

ŞUBE HABERLERİ

9. Dönem Çalışma Programı

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi 9. Dönem Çalışma Programı: İlkeler ve Amaçlar, Yönetim Anlayışı, Örgütlenme, Komisyonlar, Atölyeler, Ankara Hukuki Mücadele Veri Tabanı, Prof. Dr. Gönül Tankut Kütüphanesi, Yayınlar, Ankara Fotograf Arşivi, Etkinlikler

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017