ŞUBE ETKİNLİKLERİ

ŞUBE ETKİNLİKLERİ

Ankara Şube 9. Dönem 2. Danışma Kurulu Toplantısı

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi 9. Dönem 2. Danışma Kurulu toplantısı, geçtiğimiz günlerde askı süreci tamamlanan 2038 Ankara 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı gündemi ile 24 Mayıs 2017 Çarşamba Şubemizde yapıldı. Toplantıda Ankara'nın geleceğine son derece önemli olan Çevre Düzeni Planı'na ilişkin şubemizin yapacağı ve yapması gereken çalışmalar tartışıldı.

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

Planlama Dergisi

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

ANKARA - 2017 / 1

Konut

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2015