ŞUBE ETKİNLİKLERİ

ŞUBE ETKİNLİKLERİ

Müellif Yönetmeliği Taslağını Görüşmek Üzere Toplanıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından, Büyükşehir Belediye sınırlarının il mülki sınırları olarak düzenlenmesi kaynaklı yaşanan sorunların çözülebilmesi amacı ile hazırlanan "Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik Değişikliği Taslağı" hakkında Odamızdan görüş talep edilmektedir...

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017