ŞUBE ETKİNLİKLERİ

ŞUBE ETKİNLİKLERİ

BELGESEL GÖSTERİMİ // TÜRKİYE'DE ŞEHİRCİLİĞİN ÖYKÜSÜ

Meslektaşlarımızla sözlü tarih çalışması yapmak amacıyla Şubemizin 9. Döneminde çalışmalarına başlanan belgesel çalışmalarını 2020 yılı itibariyle tamamlamış bulunuyoruz. Türkiye'de planlama alanında faaliyet yürüten ilk meslektaşlarımızın bir bölümü ile yaptığımız röportajlar ile ülkemizde Şehir Planlama meslek alanının kurumsallaşmasının ve gelişmesinin hikâyesinin izlerini sürdük.

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017