HUKUKSAL MÜCADELE VERİTABANI

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi hukuki zeminde sürdürdüğü mesleki mücadelesini Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerinden sizlerle paylaşmaya hazırlanıyor. Son 3 ayda açılan davalar dışında 2014 yılından itibaren Ankara ilinde açılan davaların ilişkili olduğu plan sınırı veya alanlar sayısallaştırılmıştır.

İnternet üzerinden sizlere sunulan bu haritada davaya dair genel bilgiler, dava alanına göre büyüklüğü gösteren noktalar üzerine tıklanarak erişilebilmektedir.

Bu dönem ilgili çalışmamızı sizlerle paylaşabilecek noktaya getirebildik, gelecek döneme verilerin güncelliğinin korunması, 2014 davaları öncesi dava alanlarının de sayısallaştırması ve bu çalışmaları bir sonraki aşamaya yükselterek, geliştirilmesi işlerini devretmeye hazırlanıyoruz.

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017