YENİ GÜNEYPARK'A İLİŞKİN YENİ YARGI KARARLARI: PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE RUHSATLAR DA İPTAL!

Öncelikle belirtmek isteriz ki, AKP iktidarındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi hukuka uymamada ve yargı kararlarını etkisiz kılmak için üst üste gerçekleştirdiği idari işlemlerde nasıl ısrarcıysa, biz de bu işlemlerin iptalinde, kamu yararının sağlanmasında bir o kadar ısrarcı ve kararlıyız. Görevden alma – atama sonucu değişen büyükşehir belediye idaresinin, esasen aynı zihniyetin elinde olmasından ötürü bu uyarıyı yeniden yapmakta fayda görüyoruz.

Kamuoyunda Eymir Gölü ve İmrahor Vadisi manzarası ile pazarlanan konut projelerinden Sinpaş Altınoran ve Marina Ankara projelerinin maalesef ki yargı tanımazlıkla inşa edildiğini defalarca basın açıklamalarımızla dile getirmiştik. İşbu açıklamamızla, söz konusu alanda bir yanda inşaat sürüyor, diğer yanda konut-ofis-ticari kullanımlar başlamış olsa da, bütünüyle bu yapılaşmanın şehircilik ilkelerine ve hukuka aykırı olduğunu ispatlayan bir yeni yargı kararını daha paylaşmaktan onur duyuyoruz.

Ankara 12. İdare Mahkemesi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin, 14.08.2015 gün ve 1640 sayılı kararı ile onaylanan, “Çankaya İlçesi Mühye eski Tp.902 parsel ve 29900-29904 adalar ve civarında yaklaşık 186 Ha alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği ile ilgili inşaat ruhsatlarının” iptaline karar vermiştir.

Bu karar üç açıdan önem taşımaktadır. Birincisi, gerçekleştirilen plan işleminin mevzuata, kamu yararına aykırılığı bir kez daha belirtilmiş olmuştur. Zira bu alan özelinde plan onaylama silsilsesinin ilginç bir örneğine şahit olduğumuzu geçmişte de planlama esası ve hukuku açısından bir problem yarattığını ortaya koymuştuk. Bu karar ile her yeni yargı kararı sonrası, yargıyı-kamuyu aldatmak adına yapılan her yeni işlemin esasından/içeriğinden herhangi bir taviz verilmediği – tali değişikliklerle inşaat alanı büyüklüğünün ve kamusal alan tahribatının olduğu gibi (yeniden) tesis edildiği- bir kez daha yargı mercilerince ispat edilmiştir.

İkincisi ise, Büyükşehir Belediyesi yargı kararlarının planları ilgilendirdiğini, dayanak olan planlar iptal edilse dahi ruhsatların iptal edilmedikçe inşaata devam edeceğini beyan ederek, kamu otoritesinin gereğini yerine getirmediği gibi, kamuyu yanlış da bilgilendirmektedir. Yukarıda bahsi geçen karar ile ruhsatların da iptal edildiğini, bu sebeple sözkonusu işlemlere dayanak olarak hazırlanan oturma izni, kullanım ruhsatı, tapu vesaire her türlü işlem hukuken tartışmalı hale gelmiştir. Yapılaşmaya dair plan kararı ile başlayan bu zincirleme işlemlerin bir bütün oluşturduğunun altını çizmek isteriz. Söz konusu alanda bu risklerin göz önüne alınarak işlem yapılması hususunda da konut edinmeyi düşünen, kredi başvurusu ile borçlan(dırıl)an yurttaşları uyarmak isteriz.

Üçüncü olarak, yargı kararına istinaden dava konusu alandaki tüm yapıların ve inşaatın mühürlenmesi gerekmektedir. Bu noktada saraydan icazet alınmadan herhangi bir eylemin yapılmadığı OHAL sürecinde ve ekonomik kriz eşiğinde sermayeyi karşısına alarak kamu görevini yerine getirecek, hukuka aykırı inşa edilmiş olan bu büyük ölçekli projeyi mühürleyecek belediye idaresini ya da yargı kararının uygulanması için bunun peşine düşecek savcıları göreve bekliyoruz.

Son olarak, yapılı çevre üretimi üzerinden gerçekleştirilen sermaye birikiminin yüksek olduğu bu ve benzeri, bilhassa kamu elindeki alanlarda gerçekleştirilen büyük kapsamlı konut alanlarında görülen hülleyle plan onaylama usulünden derhal vazgeçilmelidir. Bu mantıkla, yapılaşmaya ilişkin tüm işlemlerin iptali sonrasında gerçekleştirilen son imar planı değişikliği olan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 15.08.2017 tarih ve 1721 sayılı kararı ile onaylanan; Çankaya İlçesi, (mülga Mühye 902 parsel) Güneypark` a ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planları değişikliklerine de iptali talepli dava açtığımızı duyurmak isteriz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Açıklama

Gökçek’ten Arta Kalan Enkazların, Kamu Zararının ve İsrafın Hesabı Sorulsun

Sonraki Açıklama

Ankara’da Su Ücretleri İndirilsin, Soygun Düzenine Son Verilsin!

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017