memory store coupon floridays resort orlando coupon codes signing car title over as gift yuen lui studio coupon sole mio nashville coupons

VADİLER HALKINDIR! ŞİRİNDERE VADİSİNİ ÖZELLEŞTİREREK YERLEŞİME AÇAN PLANLAR İPTAL EDİLDİ!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 14.03.2018 tarihi 407 sayılı ve 13.07.2018 tarih 1169 sayılı kararlarıyla Ankara ili, Çankaya ilçesi, Karakusunlar Mahallesi Şirindere Vadisi KDGPA’ya yönelik 1/25000 ve 1/5000 Nazım İmar Planı ile 1/1000 Uygulama İmar Planının yapılmasına ilişkin işlemler hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Şirindere Vadisi Ankara’nın açık yeşil sisteminin bir parçası olarak düşünülebilir. Şirindere Vadisi’ne alınacak süthanelerde kalacak yerlerde, gün içinde yaşanabilecek bir yerde yaşanacak yerlerde saklanmalıdır. Şirindere Vadisi`nin jeolojik yapısı ve yerleşilebilirliği değerlendirirken, Türkiye Bina depremi yönetmeliği (2018) göreli deprem durumu yeterli güvenlik kapsamlı. 1/25.000 Bölgesindeki 2023 Başkent Ankara Nazım Bölgesinde Sınırı Planında Özel Yoğunluklu”, “Meskûn (düzenlenecek) Konut Alanları” kullanımında kalan dava konusu alana onu Emsal=1.20 yapılaşma nedeniyle yer mevcut bölgede küçük bölgede konut yoğunluklu alanı çevresinden bulunmaktadır.

Alana dair kentsel tasarım projesi geliştirilmemiş olması, vadinin koruma-kullanma dengesini gözeten yapı form ve düzeninin belirlenmemesi, Ankara kentinin kuzey ve güneybatı yönünde hava koridorlarının oluşturulması açısından da önemli bir eksiklik oluşturmaktadır. Ek olarak, hiçbir sosyal ve teknik donatı alanı için mevzuattaki standartlara göre yeterli alan ayrılmadığı da bilirkişilerce tespit edilmiştir.

Daha önceki planlar doğrultusunda Ortadoğu Çamlık Sitesi arazisinden kesilerek Düzenleme Ortaklık Payı olarak ayrılan yaklaşık 8.000 m²`lik yeşil alanın konut alanına çevrilmesi işlemi de kamu yararına aykırılık taşımaktadır. Ayrıca, düzenlenen konut alanlarında eğimin kimi yerlerde %40`ın üzerine çıktığı ve alanın doğal karakterine de uygun olmadığı görülmektedir.

Söz konusu alan değerlendirilirken “Özel Planlama Bölgesi Sınırı” tanımı dikkate alınarak, kapsamlı analizlere dayanan özel planlama çalışmaları yürütülmelidir. DOP ile kamuya ayrılan alan yine kamu mülkiyetinde kalarak kamusal kullanımlar olarak değerlendirilmelidir. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine uygun şekilde jeolojik açıdan yapılaşma yapılabilecek yerlerin yeniden belirlenmesi gerekmektedir. Özellikle yağmurlarla birlikte yeraltı ve yerüstü sularının seviyesinin yükselmesi ve betonlaşma oranı artan zeminin su taşkın riskini yükselteceği öngörülerek, su taşkın seviyelerinin altında kalan parsellerin yerleşime açılmaması gerekmektedir. Şirindere Vadisi kentin açık-yeşil alan sisteminin bir parçası olarak değerlendirilmeli ve insan hayatını riske sokan/tehlikeye düşüren yapılaşma koşullarından uzak durulmalıdır.

Şehir Plancıları Odası Ankara olarak sağlıklı yaşam alanları için kamu satışından yürüttüğümüz mücadelemizi sürdüreceğimizi, kamuoyuna saygıyla sunarız.


TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Haber

Aramızdan Ayrılışının 18. Yılında Prof. Dr. Raci Bademli Hocamıza Dair:"Arkadaşım Raci, Öğretenim Raci"

Sonraki Haber

Kamu Kaynakları Ranta Hizmet Ediyor! ODTÜ Ormanındaki İhale İptal Edilsin!

Son Şube Haberleri

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.