ÜCRETLİ ÇALIŞAN ŞEHİR PLANCILARI KOMİSYON GRUBU TOPLANIYOR!

Artan işsizlik sorunlarının yanı sıra özel sektör bünyesinde ücretli çalışan plancıların çeşitli şekillerde maruz kaldığı haksızlıklar pandemi sürecinde de artarak devam etmektedir. Yalnızca planlama alanında değil gayrimenkul değerleme alanında da benzer sorunlar, meslektaşlarımızın çalışma koşullarını katlanılması zor bir hale getirmektedir.

Ekonomik krizin ve pandeminin yansımalarının yoğun bir biçimde hissedildiği alanlardan biri olan planlama sektöründe yaşanan bu olumsuzluklar ücretli çalışanlar açısından birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Pandeminin oluşturduğu kriz de bahane edilerek işten çıkarmalar ve zorunlu ücretsiz izin uygulamaları gibi yöntemler izlenmiş ve ücretli çalışan plancılar özlük hakları gözetilmeksizin birçok konuda mağdur edilmiştir.

Farklı sektörlerdeki firmalarda ücretli çalışan şehir plancılarının işsiz kalmamak için emek sömürüsüne göz yummak zorunda kaldığını, hatta çoğu zaman meslekleri kapsamı dışındaki işlerde çalışmak zorunda bırakılıp, işverenin psikolojik baskılarına maruz kaldığını görmekteyiz. Bunun yanı sıra uzaktan çalışma yöntemine geçilmesiyle birlikte artan çalışma saatleri, bu süreçte çalışanların ücretlerinin yarı yarıya düşürülmesi, sigorta ücretlerini ödememek için çalışanların işten çıkartılmış gibi gösterilerek çalışmaya devam edilmesi, özlük haklarının iş verenler tarafından yok sayılması meslektaşlarımızın bu dönemde  karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardandır.

Pandemi süreci öncesinde de yeterince adil olmayan çalışma koşullarının dayatılmasına karşı mücadele etmek, bizlerin ve meslektaşlarımızın öncelikli meselelerinden biri olmuştur. Bu doğrultuda normal şartlar altında yapılması planlanan büro ziyaretleri ve meslektaşlarımızla yüz yüze yapacağımız görüşmeler, sağlık sorunları oluşturmamak için yeniden planlanmak üzere ertelenmiştir.

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Ücretli Çalışan Plancılar Komisyonu olarak meslektaşlarımızın zorlu çalışma koşullarını ve mevcut sorunlarını tartışıp değerlendirmek, çözüm önerileri üretmek, meslektaşlarımızla beraber sesimizi daha çok duyurmaya yönelik toplantı, yayın, etkinlik gibi çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla Ücretli Çalışan Plancılar Komisyonumuzun 08.09.2020 saat 20:00’da gerçekleştirilecek olan ilk toplantısına katılmak isteyen tüm üyelerimizi davet ediyoruz.

*Toplantı bilgilerinin iletilmesi için, spoankara@spo.org.tr adresine katılım durumunu belirten bir mail atılması gerekmektedir.

Önceki Haber

Kent Merkezleri Çalışma Grubu Toplanıyor

Sonraki Haber

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Çalışma Grubu Toplanıyor!

Son Şube Haberleri

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017