TMMOB 44. DÖNEM ÜÇÜNCÜ DENETLEME KURULU TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB 44. Dönem III. Denetleme Kurulu toplantısı 28 Ocak 2017 tarihinde TMMOB`de yapıldı. Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Yönetim Kurulu Sayman üyesi Bahattin Şahin, Denetleme Kurulu üyeleri  Mustafa Asım Rasan, Asiye Ülkü Karaalioğlu, Taylan Kalender, Abdullah Melik ile Ayşegül Akıncı Yüksel katıldı. TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül ve Muhasebe Görevlisi İhsan Aydın da toplantıda hazır bulundu.

 TMMOB 44. DÖNEM

III. DENETLEME KURULU RAPORU

 Denetleme Tarihi               : 28 Ocak 2017
Denetleme Dönemi           : 01 Ekim 2016 – 31 Aralık 2016
Denetlemeye Katılanlar: Mustafa Asım RASAN (Denetleme Kurulu Üyesi), Asiye Ülkü KARAALİOĞLU (Denetleme Kurulu Üyesi), Taylan KALENDER (Denetleme Kurulu Üyesi), Ayşegül AKINCI YÜKSEL(Denetleme Kurulu Üyesi), Abdullah MELİK (Denetleme Kurulu Üyesi)

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına Ayşegül AKINCI YÜKSEL, Oturum Yazmanlığına Asiye Ülkü KARAALİOĞLU’u seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB Sayman Üyesi Bahattin ŞAHİN ve Muhasebe Görevlisi İhsan AYDIN’dan mali konularda gerekli bilgiler alınmıştır.

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. 19 Kasım 2016 – 21 Ocak 2017 tarihleri arasında 4 (dört) toplantı yaptığı ve 61 (altmışbir) karar aldığı,

b.TMMOB Yönetim Kurulu’nun 30 Aralık 2016 tarih ve 135 sayılı kararı ile Basın Danışmanı kadrosunda çalışan Burcu CEYHAN HIZLI’nın emeklilik gerekçesi ile istifa ettiği,

b. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak alındığı ve imzalandığı,

görülmüştür.

2- Kasa incelenmesi;

28 Ocak 2017 tarihi saat 14.00 itibariyle yapılan kasa sayımında, kasada 2.855,76 (ikibinsekizyüzellibeş Türk Lirası yetmişaltı Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 44.Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 10. maddesine titizlikle uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri’nin usulüne uygun ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüş ve imzalanmıştır.

4-Banka Hesapları incelemesinde;

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

5- Çek – Senet  Hesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun, titiz ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Oda Ödentileri;

a- Yapılan incelemede TMMOB 44. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 2.maddesi gereğince yapılan ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren tabloların Odalara düzenli olarak gönderildiği görülmüştür.

b- Odalarımızın, “TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi” katkı payı borçlarını % 95,76 oranında tamamlandığı, kalan borçlu Odaların ödeme takvimi çerçevesinde ödemelere devam ettikleri ancak Çevre M.O.’nın vermiş olduğu ödeme planına uymadığı görülmüştür.

8- Diğer Hususlar;

a-) 12 Kasım 2016 tarihinde yapılan TMMOB Denetleme Kurulu Üyeleri ile Oda Denetleme Kurulu Üyeleri ve Sayman Üyeleri ortak toplantısı sonuçlarının değerlendirilerek oluşturulması planlanan “Denetçinin El Kitabı” hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere Ayşegül AKINCI YÜKSEL’in görevlendirilmesine,

b-) Odalarımıza; Birlik Hissesi ödemeleri ile TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği’nin 4.1.1 ve 4.1.2 maddelerine uyulması hususunda hatırlatma yapılmasına,

c-) 2016 yılı Denetleme Kurulu raporlarını birliğimize iletilmemiş olan; Bilgisayar M.O. ve Peyzaj Mim.O. denetleme raporlarının ivediliklere Birliğimize göndermelerinin istenmesine,

karar verilmiştir.

Önceki Haber

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 EKİM-DER: Adalet Arayışımız Asla Bitmeyecek!

Sonraki Haber

TMMOB Yönetim Kurulu-Oda Başkanları Toplantısı Yapıldı

Son TMMOB Haberleri

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.