TARİHİ SİLUETİN İÇİNDEN ÇIKAN ÇİRKİNLİK ABİDELERİ

Rant odaklı kentleşme dinamikleri ülkemizin her yanında tarihi, kültürel, doğal değerlerimizi ve sağlıklı bir kentsel çevrede yaşamak için gerekli koşulları günbegün tüketiyor. Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak tüm kentlerimizde sürdürülen bu anlayış karşısında değerlerimizi, yaşam alanlarımızı savunmaya devam ediyoruz.

Erzurum‘un en yüksek konut yapıları olarak ortaya çıkan Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Hasanibasri Mahallesi 184 ada, 129 parsel numaralı taşınmaz üzerinde inşa edilen Buhara Konutları‘na ilişkin Erzurum İl Temsilcimiz Yrd. Doç. Dr. Doğan Dursun‘un değerlendirme raporunu kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Söz konusu rapora bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Açıklama

24 Saat Ulaşım Nasıl Olmalı?

Sonraki Açıklama

Sormaya Devam Ediyoruz: Cami Yapımı Taahhüdü İle Ne Amaçlanıyor?

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017