vape world coupon 2013 make gifts in a jar iced latte dunkin donuts coupon handmade valentine gifts for wife gracie university coupon code

TALAN EDİLEN ARAZİLER, KATLEDİLEN ORMANLAR: ODTÜ VE AOÇ’DE NELER OLUYOR?

Ankara Büyükşehir Belediyesi 27.11.2016 tarih ve 2372 sayılı meclis kararı ile Bilkent Şehir Hastanesi ulaşım güzergâhlarına ilişkin olarak 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişiklikleri onaylamıştı. Ulaşım ana planından azade hazırlanmış, herhangi bir bütüncül ulaşım yöntem ve yaklaşımı içermeyen, parçacı, beyhude bir trafik problemi çözme çabası olan ve tarafımızca yargıya taşınan bu planın detaylarını ve ipuçlarını verdiği muhtemel tehlikeyi 01.07.2017 tarihinde sizlerle paylaşmıştık. (Bkz: http://spoankara.org/index.php/basin-aciklamalari/ankara-ube/1711-ehir-hastaneleri-trafikte-kaos-hayali-yollar-talan-edilen-araziler-katledilen-ormanlar) Bu planın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ulaşım güzergâhlarına ilişkin 4 ayrı plan onaylanmış farklı zamanlarda askıya çıkarılmıştır.

ODTÜ YOLU

Eskişehir Yolu-Bilkent Kavşağı-İncek Bulvarı güzergahında ilerleyen bu plan değişikliğinde, ODTÜ arazisinin batısında, bir bölümü ODTÜ arazisi içinden geçecek biçimde planlanan 50 metre genişliğinde yeni bir yol öngörüsü bulunmaktadır. ODTÜ sınırından yaklaşık 150-200 metre içeri girerek ODTÜ arazisi içinden 4.4 km boyunca geçecek şekilde planlanan bu yolun İncek Bulvarı’na bağlantı sağlaması öngörülmektedir. Önerilen yolun ODTÜ arazisinden geçen kısmı tescilli orman alanına denk gelmektedir. Söz konusu arazinin büyük bölümü 2. derece doğal sit alanı statüsündedir. Ayrıca, Kültür Bakanlığı tarafından onaylı ODTÜ sit alanları paftasında arazinin bu bölgesinde “Olası Arkeolojik Sit Alanı” ifadesi de yer almaktadır.

EYMİR YOLU

Turan Güneş Bulvarı ile Güney Çevre Otoyolu bağlantısını sağlayacak olan bu plan değişikliğinde Eymir Gölü girişine yakın bölgede, viyadükler üzerinden geçecek 30 metre genişliğinde bir yol yapılması planlanmaktadır. Bu yolun iki tarafında bulunan açık alanlar orman ve doğal sit alanlarıdır; bölge Gölbaşı Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesinde yer almaktadır. Burada 30 metre genişliğindeki bir taşıt yoluna gereksinim bulunmadığı gibi; bu genişlikteki yol (ve viyadük yapısı) nedeniyle ÖÇK ve sit statüsünde bulunan bölgede doğal alanın tahribatı söz konusu olacaktır.

ODTÜ TÜNELİ

Plan değişikliği ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planında Bilkent Bulvarının 35 metreden 50 metreye genişlemesini, bu yol üzerindeki ODTÜ Tünel, şehir hastanesi yolu ve diğer yolların kavşak düzenlemesi ile ODTÜ Tünelinin güzergâh değişikliğini içermektedir. Planda şematik olarak gösterilen ODTÜ Tünelinin 736 metresi ve 14.168 m2 si 1. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde kalmaktadır. 2015 yılında onaylanan ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planında yer alan, tünelin aç-kapa yöntemi kullanılmadan inşa edilmesi gerektiği yönündeki plan notu bu plan değişikliği ile çıkarılmıştır.

AOÇ ALANLARI VE ÇEVRESİ

Plan değişikli ile AOÇ içerisinde kavşak düzenlemeleri yapılmakta, Eskişehir Yolu-Sabancı Bulvarı-Ankara Bulvarını birbirine bağlayan 2 adet 50 metre genişliğinde yeni yollar tasarlanmakta ve Sabancı Bulvarı 50 m’ye genişletilmektedir. 1.derece doğal ve tarihi sit alanlarından geçecek olan tüm bu yollar Kaçaksaray, Ankapark, Ankara Bulvarı ile talan edilen AOÇ’yi artık tamamıyla kaybedeceğimiz bir müdahaledir.

Söz konusu yol planları Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 23 yıldır aynı hatayı tekrarlayan “daha fazla hız, daha fazla yol, daha fazla imarlı alanı tüket” temalı ve özel araç sahipliliğine dayanan ulaşım politikasının ürünüdür. Bu projeler art niyetlidir, bu projeler inşaat sektöründen, rant lobisine ve otomotiv sektörüne kadar halkın, kentin değil sermayenin çıkarlarına hizmet etmektedir. Ankara ulaşımı içinde bütüncül olarak ele alınmayan bu yollar Ankara ulaşım sorunun çözümüne katkı sunmayacaktır. Bu yollar Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yolların çevresinde yer alan arazilerde birçok yargı kararını hiçe sayarak gerçekleştirmiş olduğu yüzlerce lüks konut projesine hizmet eden ve hala doymadıkları yapılaşmaya açmak istedikleri ormanlık alanların, tarım alanlarının üzerinden geçen yollardır.

ODTÜ kampüsü yaklaşık 40 km2’lik bir alan üzerine kurulmuştur ve 1960’lı yıllardan bu yana ODTÜ tarafından yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla kampüsünün yaklaşık %85’ini orman haline getirilmiştir. Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) de tarımsal ar-ge alanı olarak hayata geçirilmiş, kent içerisinde önemli bir açık-yeşil alan omurgası oluşturan, kentsel altyapıya önemli hizmetler sunan devrimci bir Cumhuriyet projesidir.

Ankara şehri içerisinde AOÇ ve ODTÜ arazileri ana yeşil alan arzını teşkil etmektedir. Neoliberal politikalar ile salt sermaye birikimi güdümündeki hızla ‘betonlaşan’ kentimizde yapılı çevremizin daha da sağlıksız bir hal almaması, kalan bu son doğal alanların yok edilmemesi ve gelecek nesillerin daha sağlıklı bir çevrede yaşayabilmeleri için toplumsal bir mücadele gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak yurttaşlarımıza, mesleğimize, kentlerimize karşı duyduğumuz sorumlulukla ODTÜ ve AOÇ üzerine dökülecek betona geçit vermeyeceğimizi bildirir, bu planları yargıya taşıyacağımızı ve her türlü mücadeleyi yürüteceğimizi duyururuz. Tüm Ankaralıları Cumhuriyetin değeri AOÇ’ye ve Ankara’nın akciğeri ODTÜ ormanına sahip çıkmaya, mücadeleye omuz vermeye davet ediyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Açıklama

Yerel Yönetimler El Ele Sermaye ile Ortaklaşıyor, Bilim ve Hukuk Çürüyor

Sonraki Açıklama

Ankapark: AOÇ Talanının Hukuksal Perde Arkası

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.