ŞUBEMİZ 11. DÖNEM GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

22-23 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi 11. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri sonrası 11. Dönem Yönetim Kurulu ilk toplantısını 6 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirdi.

• Mesleki etik ilkelerin tüm meslektaşlarca benimsenmesini sağlamak amacıyla çalışmak,

• Tarihi, kültürel, doğal değerleri kamu yararını gözeterek günümüz ve gelecek kuşaklar için korumak ve yaşatmak,

• Toplumu, kentleri, kültürleri yıkıma uğratan savaşa ve teröre karşı bir insanlık görevi olarak barışı, yaşamı, toplumsal birlikteliği ve dayanışmayı savunmaya devam etmek,

• Barınma hakkı, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkı, kolektif üretim ve tüketim hizmetlerine eşit erişim hakkı gibi temel kentsel haklara yönelik mücadele vermek,

• Şehir ve Bölge Planlama eğitiminin bilimsel niteliğinin yükseltilmesine destek olmak,

• Sunulacak eğitimin içeriği ve kalitesi önemsenmeden açılan yeni şehir ve bölge planlama bölümleri ve donanımının yeterli olup olmadığına bakılmadan kontenjanı artırılan mevcut bölümler nedeniyle ortaya çıkan sorunlara yönelik adımlar atmak,

• Özellikle yeni açılan bölümlerle birlikte mezuniyet sonrası içinden çıkılamaz bir hal alan meslektaşlarımızın işsizlik sorununa çözümler geliştirmek, 

• Ücretli çalışan meslektaşlarımızın iş koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışmak,

• Serbest çalışan üyelerimizin şehircilik ilke ve esaslarına uygun ve eşit rekabet koşulları altında mesleklerini icra edebilmeleri için düzenlemeler yapmak,

• Kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımızla ilişkileri güçlendirmek,

• Meslek örgütlülüğünün öğrencilikten başladığı bilinci ile Oda-öğrenci ilişkilerini yürütmek ve ortak çalışmalar gerçekleştirmek, 

• Oda örgütlenmesinde genç ve dinamik bir yapı oluşturmak ve sürdürmek,

• Kadının toplumsal yaşamda varoluş mücadelesinin desteklenmesi noktasında toplumsal cinsiyet eşitlikçi bir tutum geliştirmek,

• Şehir plancılarının bir araya gelerek, tartışıp üretebilecekleri ve kendilerini ve meslek alanını geliştirebilecekleri ortak bir zemin oluşturmak,

• Ülkemiz şehircilik pratiği bilimsellikten ve evrensel normlardan uzaklaşırken proaktif bir tutumla yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretmek,

• Kentlerimizde ve meslek alanımızda gerçekleşen gelişmelerde öncü inceleme ve araştırmalarda bulunup, görüşler oluşturarak topluma ve meslektaşlarımıza nesnel ve bilimsel bilgi sunmak,

• Mesleğin tanınırlığının artmasına ve bilimsel bilgi üretimine yönelik sempozyum, panel ve çalıştay gibi katılımcı etkinlikler düzenlemek,

• Meslek alanımızın tüm kesimlerinin içinde yer aldığı; daha etkin, daha katılımcı, daha üretken, şeffaf ve demokratik bir yönetim anlayışını Odamızda süreğen hale getirmek

Amaçlarıyla başladığımız yeni dönemde de birlikte karar almak, birlikte üretmek ve birlikte mücadele etmek için ilk yönetim kurulu toplantısında yeni görev dağılımı yapılmıştır. 

  

Yönetim Kurulu

Başkan – Ceren İLTER

II. Başkan – Bilge BEKTAŞ

Sekreter – Ömer DURSUNÜSTÜN

Sayman – Akın AKÇAY

Üye – Dilan ÇETİNKAYA

Üye – Esin Duygu DÖNER

Üye – Esra GÜREL

Üye – K. Burcu YAVUZ

Üye – Medine SAKCİ

Üye – Mert AVCİ

Üye – Özer ÖNDER

Üye – Özlem YALÇINKAYA

Üye – Pınar ÇOBANYILMAZ ÖZTÜRK

Üye – Sevgi CANOĞLU

Saygılarımızla,

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Haber

Meslektaşlarımızla Dayanışma İçerisindeyiz!

Sonraki Haber

Genel Kurul Delege Listesi Askıya Çıktı

Son Şube Haberleri

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017