ŞUBEMİZ 10. DÖNEM GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

24-25 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi 10. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri sonrası 10. Dönem Yönetim Kurulu ilk toplantısını 4 Mart 2018 tarihinde üyelerimizin de katılımıyla gerçekleştirdi.

• En başta güçlü, verimli bir tartışma ortamı içinde, yeni çalışma dönemi için yol gösterecek ve zihin açacak bir Genel Kurul örgütlemek,
• Mesleki etik ilkelerin tüm meslektaşlarca benimsenmesini sağlamak amacıyla çalışmak,
• Tarihi, kültürel, doğal değerleri kuşaklar ötesi yararları gözeterek korumak ve savunmak,
• Toplumu, kentleri, kültürleri yıkıma uğratan savaşa ve teröre karşı bir insanlık görevi olarak barışı, yaşamı, toplumsal birlikteliği, çok kültürlülüğü savunmaya devam etmek,
• Barınma hakkı, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkı, kolektif tüketim hizmetlerine eşit erişim hakkı gibi temel kentsel haklara yönelik mücadele vermek,
• Planlama eğitiminin bilimsel özerklik temelinde niteliğinin yükseltilmesine destek olmak,
• Sunulacak eğitimin içeriği ve kalitesi önemsenmeksizin her geçen gün yenisi açılan planlama bölümleri ve donanımının yeterli olup olmadığına bakılmaksızın kontenjanı artırılan mevcut bölümler nedeniyle ortaya çıkan sorunlara yönelik adımlar atmak,
• Özellikle yeni açılan bölümlerle birlikte mezuniyet sonrası içinden çıkılamaz bir hal alan meslektaşlarımızın işsizlik sorununa çözümler geliştirmek,
• Ücretli çalışan meslektaşlarımızın iş koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışmak,
• Serbest çalışan üyelerimizin şehircilik ilke ve esaslarına uygun bir şekilde ve eşit rekabet koşulları altında mesleklerini icra edebilmeleri için düzenlemeler yapmak,
• Kamu kurumlarında hizmet üreten meslektaşlarımızla ilişkileri güçlendirmek,
• OHAL sürecinde haksız, hukuksuz bir şekilde işlerinden edilen tüm meslektaşlarımızla dayanışmayı güçlendirmek,
• Oda-öğrenci ilişkilerini meslek örgütlülüğünün öğrencilikten başladığı bilinciyle yürütmek,
• Oda örgütlenmesinde genç ve dinamik bir yapı oluşturmak,
• Kadının toplumsal yaşamda varoluş mücadelesinin desteklenmesi noktasında cinsiyet eşitlikçi bir tutum geliştirmek,
• Şehir plancılarının bir araya gelerek, tartışıp üretebilecekleri ve ortak kazanımlar elde edebilecekleri bir zemin oluşturmak,
• Ülkemiz şehircilik pratiği bilimsellikten ve evrensel normlardan uzaklaşırken proaktif bir tutumla yaratıcı, yenilikçi fikirler üretmek,
• Kentlerimizde ve meslek alanımızda gerçekleşen gelişmelerde öncü inceleme ve araştırmalarda bulunup görüşler oluşturarak topluma ve meslektaşlarımıza nesnel ve bilimsel bilgi sunmak,
• Mesleğin tanınırlığının artmasına ve bilimsel bilgi üretimine yönelik olarak sempozyum, panel ve çalıştay gibi etkinlikler düzenlemek,
• Meslek alanımızın tüm kesimlerinin içinde yer aldığı; daha etkin, daha katılımcı, daha üretken ve demokratik bir yönetim anlayışını Odamızda süreğen hale getirmek,

amaçlarıyla başladığımız yeni dönemde de birlikte karar almak, birlikte üretmek ve birlikte mücadele etmek için ilk yönetim kurulu toplantısında yeni görev dağılımını yapıldı.

Asıl Yönetim Kurulu

Başkan – A. Burak Büyükcivelek
II. Başkan – Gözde Güldal
Sekreter – Ender İplikci
Sayman – Sezen Savran Aslan
Üye – Can Gölgelioğlu
Üye – Sıla Özkavaf
Üye – Bilge Bektaş

Yedek Yönetim Kurulu

Yedek Üye – Özlem Yalçınkaya
Yedek Üye – Demet Gürbüzler
Yedek Üye – Mahir Kalaylıoğlu
Yedek Üye – Cansın Mercanoğlu
Yedek Üye – Tunca Beril Başaran
Yedek Üye – Cihat Baluken
Yedek Üye – Dilara Büşra Cansever

Önceki Haber

Odamızın Kuruluşunun 49. Yılında Bir Araya Geliyoruz

Sonraki Haber

ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ 10. OLAĞAN GENEL KURULU

Son Şube Haberleri

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017