ŞPO ANKARA ŞUBE 8. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU KARARINI KINIYORUZ

TMMOB Yüksek Onur Kurulu`nun 23.02.2019 tarihli kararı ile Şubemiz 8. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri hakkında yürütülen disiplin soruşturmasında üyelerimiz hakkında yazılı uyarı cezası verilmiştir. 8. Dönem yönetim kurulumuzun yapmış olduğu 20.11.2015 tarihli 43. Dönem TMMOB Yürütme Kurulu`na yönelik eleştirel açıklama; TMMOB Yüksek Onur Kurulu tarafından “TMMOB ve bağlı odaların çalışmalarını aksatıcı tutum ve davranış içerisinde, kurumsal işleyişe aykırı faaliyet” olarak tarif edilmiştir.

TMMOB`a emek vermiş bileşenler olarak yıllardır kendi örgütlülüğümüz içerisinde olsa dahi, hataların karşısında durabilmeyi, eleştirebilmeyi ve düşüncelerimizi ifade ederken durduğumuz yere göre herhangi bir seçiciliğin yapılmaması prensibini önceliklendiren ve bu minvalde yaygınlaştırmaya çalıştığımız bilinç ve örgütlenme yapısını önemsiyoruz. Şubemizin tarafından oluşturulmuş ilgili metin, o dönemde yaşanan olaylar karşısında eleştirel bir tavır ortaya koymakta olup, meslek odamız ve bağlı şubelerimizin yanı sıra diğer meslek odalarına mensup şubeler tarafından da benzer açıklamalarla desteklenmiştir.

Gerçekleşen hatalara ve yükselen eleştiri seslerine gözünü kulağını kapayan TMMOB Yönetimi, örgütlülüğü güçlendirecek, hatalarla yüzleşecek ve yeni çözümler üretecek yöntemler yerine düşmanlaştırma politikalarına başvurmuştur. Geçtiğimiz günlerde, yaklaşık 3 senedir yürütülen sürece karşın, TMMOB Danışma Kurulu`nda sürecin sonuçlandırılmasına yönelik söylemin hemen ardından, TMMOB Yüksek Onur Kurulu tarafsızlıktan uzak ve yöneltilen eleştirilere eşit mesafede durmayı gözetmeyen bir biçimde karar almıştır. Cezaya konu olan basın açıklamasının eleştirildiği 43. dönem TMMOB Yürütme kurulu üyelerinden ikisinin, cezayı veren Yüksek Onur Kurulu kararının altında imzasının olması, alınan kararı usul ve etik olarak tartışmalı hale getirmekte, nesnel bir biçimde karar üretilmediğini göstermektedir.

Sonuç olarak, demokratik bir hak olan basın açıklaması sebebi ile Şubemiz 8. Dönem Yönetim Kurulu üyelerinden Deniz Kimyon, Duygu Cihanger, Emre Sevim, Filiz Hekimoğlu, Gencay Serter ve Hakan Ünlü cezalandırılmıştır. Bu usulsüz karar karşısında, yargıya başvurma kararı alan Şubemiz 8. Dönem Yönetim Kurulu üyelerimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Yaşanan bu süreç TMMOB örgütlülük zemininde yaşanmış bir lekedir. Demokratik kitle örgütü olan üst birliğimiz TMMOB`nin en üst disiplin organı olan Yüksek Onur Kurulu tarafından örgütsel temel ilkelerle çelişkili biçimde alınan bu kararı kınayarak bu hatadan hızla dönülmesi için gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Açıklama

Amasra Termik Santrali davasında bilirkişi incelemesi yapıldı.

Sonraki Açıklama

İmrahor Vadisi Ankara’nın boğazı ya da sermayenin bahçesi değil, doğal yaşam koridoru olmalıdır.

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017