SARAYIN ADALETİNE DE, ADALET SARAYININ TAŞINMASINA DA HAYIR!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, Ankara Adalet Sarayı’nın Atatürk Orman Çiftliği alanında yer alan Gıda Toptancıları Hali’nin bulunduğu araziye inşa edilecek olan yeni Adliye binasına taşınacağını ve mevcut Adalet Sarayı binasının bulunduğu alana ise bir “ulaşım merkezi” inşa edileceğini belirten açıklamaları geçtiğimiz günlerde basına yansımıştır. (bknz:http://www.hurriyet.com.tr/adliye-binasi-yikiliyor-40362766)

Öncelikle belirtmek gerekir ki Adalet Sarayı’nın, kamunun adalet ve yargı faaliyetlerine hız ve işlerlik açısından bütüncül bir yapıda ulaşabilmesi amacıyla merkezi bir konumda hizmet vermesi elzemdir. Mevcut Adalet Sarayı’nın Ankara’nın iki merkezinin arasında, Metro, Ankaray ve Banliyö gibi ulaşım araçlarının düğüm noktası olan bir konumda yer alması gibi avantajları ile kentsel kullanım temelinde önemli faydalar sağlamaktadır. Ayrıca hukuk bürolarının, yaklaşık 30 yıldır hizmet veren Adalet Sarayı çevresinde yer seçmeleri nedeniyle, Adalet Sarayı kent merkezinin ticari gelişimine de önemli katkılar sunmaktadır. Bu sebeple Adalet Sarayı’nın mevcut konumundan taşınması kent merkezini güçsüzleştirecek kritik bir hamle olarak karşımıza çıkacaktır. Bu gerçeklik ortada iken, yeni Adalet Sarayı’nın inşa edileceği alan ve çevresinin de benzer şekilde fonksiyon değişimleri yaşayacağı için, altyapı ve ulaşım problemleri ile karşı karşıya kalınacaktır.

Bütün bu eleştirilerimizin ötesinde, Adalet Sarayı’nın taşınacağı alan olarak belirtilen alana ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 16.08.2013 tarih ve 1551 sayılı kararı ile onaylanan plan Şubemiz tarafından yargıya taşınmış söz konusu plan değişikliği, bilirkişiler tarafından hazırlanan raporda şehircilik ilkeleri ve kamu yararına aykırı bulunmasına rağmen Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından plan iptali talebimiz reddedilmiştir. Melih Gökçek, şehircilik ilkelerine aykırılığı tescillenen bu plana göre işlem yapacağını açıklamakta beis görmemiştir.

Melih Gökçek mevcut Adliye Sarayı’nın bulunduğu alan ile ilgili öngörüsünü ise; “Adliye taşındıktan sonra Sıhhiye’deki alan ulaşım merkezi olacak. Dünyanın pek çok ülkesinde var. Metrolar, monoraylar, teleferikler, dolmuşlar, otobüsler, halk otobüsleri oradan kalkacaklar, bir dağılım merkezi olacak” şeklinde ifade etmiştir. Öncelikle sormak isteriz dünyanın hangi ülkesinde içinde metro, monoray, teleferik, dolmuş, otobüs gibi bu kadar çeşitli ulaşım araçlarını barındıran bir “dağılım merkezi” bulunmaktadır ve hangi proje örnek alınarak bu proje planlanmıştır?

Ankara ulaşımının bütüncül bir plan çerçevesinde değerlendirilerek çözümlerin geliştirmesi gerektiğini defalarca belirtmemize ve Gazi Üniversitesi tarafından yapılan Ankara Ulaşım Ana Planı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yaklaşık iki yıl önce teslim edilmiş olmasına rağmen Melih Gökçek bir plana dayanmayan, bilimsel ve teknik olarak gerçekleştirilmesi mümkün olmayan fantezilerini kamuoyunun önüne koymaktadır.

Planlamanın bütüncül yaklaşımından tamamen uzak bir şekilde gündeme getirilen bu projelerin ulaşım problemlerini çözme gayesi bile barındırmadığı da aynı haber içerisinde açıklanmıştır. Kent merkezinde uzun zamandır işgal edilmiş ve ulaşım konusunda da büyük bir problem alnına dönüşmüş Güvenpark dolmuş durakları alanı için bir çözüm altyapısı oluşturmayı amaçlamadığı ve plansızlığın kendi yönetim politikası olduğu belediye başkanı tarafından şu sözlerle itiraf edilmiştir; “Güvenpark’ın durumu günü geldiğinde değerlendirilir. Şimdi otobüsler ve minibüsler Güvenpark’a gelirken Kızılay trafiğine girmiyor. Ama Sıhhiye’ye alırsak mecburen Kızılay’a girecekler. Ona bir formül geliştirilirse tabi ki kalkar ama bugünden bir şey söylemek doğru olmaz.”

Melih Gökçek’e Ankara’nın başkent olduğunu ve “günü geldiğinde” değerlendirdiği fantezilerle bir başkentin yönetilemeyeceğini hatırlatır ve kendisini bir kere daha yargıya, mesleğimizin gerekliliklerine saygıya davet etmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Açıklama

Cumhuriyetin Mekanı Güvenpark’ın Talanına Hayır!

Sonraki Açıklama

Kızılay Meydanı’nın Adının Değiştirilmesi Davası Hakkında Bilgilendirme

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017