SARAÇOĞLU MAHALLESİ MÜCADELEMİZDE RANT DEĞİL KAMU YARARI KAZANDI!

Ankara’da Saraçoğlu (Namık Kemal) Mahallesi kentin kimliğini ve estetiğini bozan bütün AVM’lere, güvenlikli sitelere, katlı kavşaklara, yapay fıskiyelere, kaçak saraylara inat; kentin merkezinde doğal değerlerle bütünleşik özgün yapısıyla var olmuş önemli bir kültürel değerimizdir.

Jansen Planında Memur Evleri Yerleşkesi olarak belirlenen alan Alman mimar Paul Bonatz tarafından tasarlanmış ve 1944-1946 yıllarında inşa edilmiştir. Mahalledeki yapıların ve ağaçların 1979 yılında korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı olarak tescillenmesi sonrasında 1993 yılında alanın tamamı 1. derece kentsel sit alanı ilan edilmiş olup, mahalledeki yapılar “1. Grup Yapılar” niteliğinde koruma altına alınmıştır. Cumhuriyetin kamu eliyle gerçekleştirdiği ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi, 2013 yılından günümüze dek sistematik olarak alınan yanlış kararlar neticesinde tehdit altına girmiştir. Tüm tehditler karşısında odamız kararlılıkla mücadele etmiştir. Bugün gelinen noktada Saraçoğlu Mahallesi üzerindeki tüm değersizleştirme süreçleri odamızın çabaları neticesinde son bulmuştur.

Saraçoğlu Kentsel Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş Sahasına İlişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının iptali istemiyle açmış olduğumuz dava, Ankara 6. İdare Mahkemesi kararıyla lehimize sonuçlanmıştır. Böylece mahalledeki konutları ve okulu turizm-ticaret kullanımlarına dönüştürerek sermayeye rant sağlama döngüsüne sokacak olan ve yer altı otoparkı ile tescilli ağaçları yok edecek olan talan planı iptal edilmiştir . Hazırlanan bilirkişi raporunda söz konusu planın; alanın yakın çevresiyle ilişkilendirilmemesi, alanın tescilli olan veya tescile konu olabilecek değerlerine dair ayrıntılı çalışmalara yer verilmemesi, plan notlarında çelişkili hükümlerin yer alması, plan ile belirlenmesi gereken yapılaşma koşullarının proje aşamasına bırakılması, emsal ve yapılaşma yoğunluğuna yol açarak kültür ve tabiat varlıklarının risk altında bırakılması ve sonuç olarak “Koruma amacıyla çelişecek şekilde rant yaratmaya yönelik hükümler içermesi” nedeniyle şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.

Saraçoğlu Mahallesinin özgün değerleriyle korunmasına ve alanın özgün kullanımı olan kamuya ait bir konut alanı olarak yaşatılmasına yönelik sürdürdüğümüz mücadelemizi kazandık. Mahalleyi el ele sermayeye teslim eden tüm kurumlar bir kültür ve tabiat varlığı olan Saraçoğlu Mahallesini koruma görevlerini hatırlayarak geçmişte atılan tüm yanlış adımları derhal geriye döndürmelilerdir. Bugünden itibaren Ankara kent kimliğinin önemli bir parçası olan Saraçoğlu Mahallesi gerekli bakım ve onarım çalışmaları yapılarak özgün dokusuna kavuşturulmalı ve mahalle mevcut kullanımıyla korunarak yaşatılmalıdır!

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi


Önceki Açıklama

TOKİ Tarafından Satışa Çıkarılan AOÇ Arazileri Hakkında Bilgilendirme

Sonraki Açıklama

ODTÜ’deki Yol Tahribatına Mahkeme Dur Dedi!

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.