PROF. DR. GÖNÜL TANKUT HOCAMIZI ANMA

2005 yılında yitirdiğimiz Hocaların Hocası, Gönül Tankut Hocamız, yetmiş üç yıllık ömrüne sığdırdığı her anı dolu dolu geçen meslek yaşamında her zaman; tam bir Cumhuriyet aydını, üretken bir düşün insanı ve yurtsever bir meslek kadını kimliği ile öne çıkmıştır.

O mimarlık, tasarım, siyaset bilimi ve planlama alanlarındaki eğitimi içselleştirerek; alanında kuram ile kılgıyı birlikte yürütebilmiş sayılı bilim insanlarından birisi olmuştur. Mesleğimize bütünsel bir bakış açısı getirmiştir.

Onun öğrencisi olmak bir ayrıcalıktı. Görsellerle desteklediği dersleri tiyatral sunuşu ile çok renkli geçerken öğrencisini de derse katılıma zorlardı.

Gönül Tankut genelde tarihi-kültürel değerlerin korunması konusunda yaptığı çalışmalarla bilinir. Ancak O çok yönlü bir şehirci idi. Kuşkusuz koruma konularında yaşamı boyunca savaşım vermiş, koruma mevzuatının geliştirilmesi çalışmalarına öncülük etmiş, uygulamalarda yol gösterici olmuştur.  Özellikle Koruma Kurullarındaki görevi süresinde Üniversitenin yanı sıra kamuda çalışan meslek insanları için de eğitmenlik görevini sürdürmüştür. Ona göre korumada başarılı olabilmek için anahtar kelimeler kamu yararı, planlama ve bunları destekleyecek mevzuattır.

Evrensel doğrulardan yola çıkarak, yerel değerlerin korunmasının önemine hep vurgu yapmıştır. Bu konulardaki engin bilgisi ile hem koruma öğretisinde hem de uygulamada görev aldığı kurumlarda ufuk açıcı ve yol gösterici olmuştur.

Ona göre, 

“Tarihsel çevrenin korunmuşluğu, insan onuruna yakışan bir varolmanın ön koşullarından birisidir. Türkiye’nin doğal ve tarihi çevresini yitirmesi yoksulluk kadar büyük bir problemdir… 21. yüzyılda ülkemizin hak ettiği saygınlığı kazanmak ve onu sürdürebilmek için ne kaderci ne de çıkarcı yaklaşımlar çözüm olabilir. … vakit kaybetmeden bir koruma kültürü ve bunu etkin kılacak bir koruma diplomasisi oluşturmak zorunludur.”

Yaşamını sürdürdüğü Ankara’ya özel bir önem vermiş ve doktora çalışmasını Ankara üzerine hazırlamıştır. Bir Başkent’in İmarı: Ankara 1929-1939 çalışması, Ankara’nın başkentlik yolundaki imar serüvenini aktaran, Ankara için önemli bir kaynaktır. Bu çalışmasında;

“Ankara, doğulu bir dünyadan çıkıp, akılcı bir dünyaya yönelmek isteyen yönetim merkezidir. Bu kentten beklenen sadece bir simge olmak değil de yeni dünya anlayışının tüm işlevlerini yerine getirebilecek ve ona uygun yaşam biçimini yansıtacak bir başkent olmaktır… ve bu siyasal bir belirlemedir.” saptamasını yapar.

Sivil toplum kuruluşları ve Meslek Odalarımıza her zaman ve her konuda yardımcı ve destek olmuş, çağırıldığı her toplantıya katkı vermiştir. (1)

Gönül Tankut’un yaşamı akademik çalışma, bilimsel üretimin yanı sıra toplumsal ve kamusal hizmet ve katkılarla dopdolu geçen bir yaşamdır.

Hocamızı saygı ile anıyoruz.

Aramızdan ayrılışının 15. yılında Gönül hocamız için Dr. H. Perihan Kiper tarafından kaleme alınmıştır.

Gönül Tankut hocamızın öğrencileri olan Prof. Dr. Çağatay Keskinok, Ömer H. Kıral ve Dr. H. Perihan Kiper‘den kişisel anıları ile kendisinin planlama disiplinine katkıları, öğrencileriyle ilişkileri ve kişiliği hakkında bir video hazırladık. Videoya link üzerinden ulaşabilirsiniz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi


(1) Geçmişte ŞPO tarafından yürütülen şehir plancılarının özlük haklarında mimar ve mühendislerle denklik mücadelesinde ODTÜ ŞBPB Başkanı olarak hazırladığı yazı, eğitim ve meslek alanımızı açıklayan çok önemli ve öğretici bir belge niteliğindedir.

Önceki Haber

"Emeğin Kentlerini İnşa Edeceğimiz Günler Yakındır: Yaşasın 1 Mayıs!"

Sonraki Haber

Meslektaşlarımızla Dayanışma İçerisindeyiz!

Son Şube Haberleri

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017