rakhi gifts for sister in canada las fuentes redlands coupons palmira golf course coupons coupon code club penguin membership larosa coupons 2014 red robin printable coupons april 2013

PLANSIZ BIRAKILAN ULUS, YERİNDEN ETME VE ACELE KAMULAŞTIRMA İLE SERMAYEYE PEŞKEŞ ÇEKİLMEKTEDİR!

Melih Gökçek döneminde yapılan sözde planlarla, bir dönüşüm ve yatırım aracına dönüştürülmeye çalışılan Başkentin Tarihi Kent Merkezi Ulus, Mansur Yavaş döneminde de  plansızlığa terk edilerek her türlü hukuksuz işleme maruz bırakılmaktadır.

Daha önce 24.10.2019 tarih 30928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Hergelen Meydanı olarak bilinen Ankara İli, Altındağ İlçesi, Hacıbayram Mahallesi sınırları içerisindeki alan, 23.10.2019 tarih 1694 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Riskli Alan ilan edilmiştir.

Bu karar, açtığımız dava neticesinde Danıştay 6. Daire tarafından;

“… Mülkiyet hakkının ancak kamu yararıyla sınırlandırılabileceğini,
… Riskli yapı ve alanların etüd, analiz ve raporlarla tespit edilmesi gerektiği,
… Alanın, zemin yapısı ya da üzerindeki yapılaşma bakımından risk teşkil edip etmediği hususunda inceleme yapılmaksızın, sadece uygulama bütünlüğü sağlamak adına riskli yapılarla bir arada değerlendirilmesinin hukuka uygun olmadığı,
… Yapı stoğunun riskinin belirlenmesi gerekirken, söz konusu araştırma ve incelemeler yapılmadan riskli alan kararının verildiği anlaşılmıştır.” denilerek 2021/4011 sayılı karar ile iptal edilmiştir.

Ancak hukuki süreç devam ederken 21.04.2020 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanan, riskli alan kapsamında bulunan taşınmazların Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararı alınmıştır. Bu kararın iptaline yönelik hukuki süreç devam ederken 2021 yılı Şubat ayında, alanın komşuluğunda bulunan 6953 ada 13 parseldeki Ermeni Mezarlığı`nda kazı yapılıp, üzerine beton dökülerek, geçici işyerleri yapılmak istenmiştir (1). Alanda planlanan bu geçici işyerleri, 21.04.2020 tarihinde TOKİ tarafından alınan acele kamulaştırma kararı sonucu, İtfaiye Bölgesi esnafının zorla işyerlerini boşaltmaları için yapılmıştır.

Acele kamulaştırılarak kişilere devredilen alanlardaki bu dönüşümün bir benzeri, 2013 yılında bir gecede yıkılan, Ankara`nın modern yapılarından Su Süzgeci Binası`nın bulunduğu arazide yaşanmaktadır. Kamu mülkiyetindeki bu arazi kurumlar arasında el değiştirerek, farklı kullanım kararları getirilerek ve nihayetinde 24.05.2021 tarihinde, Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü`nce Ticaret Alanı kullanımına dönüştürülmüştür.

Ulus`ta gerçekleştirilen kamulaştırmalar ve özelleştirmeler sadece rant üretmeye ve Ulus`u tamamen sermayenin tasarrufuna bırakmaya yaramaktadır! Nitelikli yapıların bir gecede yıkılması, kamu arazilerinin kişilere devredilmesi, nitelikli alanların yok edilmesi, insanların rant için yerinden edilmesi gibi tarihi, kültürel ve insanlık değerlerini yok eden bütün bu uygulamaların da amacı budur.

Ulus`un tüm değerleriyle birlikte ranta kurban edilmesinin, bu denli hukuksuz uygulamaların bu kadar hızlı ve rahat hayata geçirilebilmesinin en önemli sebeplerinden biri ise Ulus`ta hala bir Koruma Amaçlı İmar Planının bulunmamasıdır. Ulus Tarihi Kent Merkezinin parsel bazlı uygulamalar, yarışmalar ve cephe düzenlemelerine değil, öncelikli olarak bütüncül bir koruma yaklaşımına ihtiyacı vardır. Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi`ni, yetki ve sorumluluklarını hatırlatarak, daha geç olmadan “Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı” çalışmalarına başlamaya davet ediyoruz!

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

1.    https://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=10427&tipi=3&sube=1

Önceki Açıklama

Bilirkişiler: “Atatürk Kültür Merkezi’nde Millet Bahçesi Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları, Kamu Yararı ve Mevzuata Uygun Değil!”

Sonraki Açıklama

Gölbaşı’nda Ekolojik Yıkıma Neden Olacak Plan Kararları İptal Edildi!

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.