souper salad coupon may 2014 fitbits discount coupon p&g coupons not printing autobell coupon codes frozen gifts madden 16 1/2

OKUL ALANI TİCARETE DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ!

Anıtkabire 300 metre mesafede, Maltepe Cami koruma alanı sınırları içerisinde ve Hürriyet ilköğretim okulunun yanında bulunan 3500 metrekarelik okul alanının, önce sağlık alanına son olarak da  ticaret alanına dönüştürülmesi, Çankaya Belediye Meclisinin 01.09.2020 tarih ve 342 sayılı kararı ile uygun görülerek, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2020 tarih ve 342 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Çankaya İlçesi, Maltepe Mahallesi 6097 ada 3 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” ile, onun dayanağı olan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2016 gün ve 1658 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi 6097 ada 3 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği”nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve takiben iptaline karar verilmesi için TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak yargıya taşıdık.

Bölgede 4-5 katlı yapılaşma koşulları ve atıl ticaret merkezleri varken, Hürriyet İlköğretim Okulunun yanından bulunan, söz konusu alanın:

  • ticaret alanına dönüştürülmesi, Emsal 2 ile 7 kat yapılaşma verilmesi,
  • sıfır kotu altındaki bir katın emsal harici bırakılarak yapılaşmanın arttırılması,
  • parça-bütün ilişkisini kurmaması ve hatta planda kurgulanan parça-bütün ilişkisini bozması nedenleriyle, Maltepe Camii koruma alanı içerisinde olması,
  • Anıtkabir`e 300 metre mesafede yoğunluk artışı ile Anıtkabir etkileşim geçiş sahasını baskıladığı,
  • parselde 30 adet ağaç varlığının bulunması,
  • kamu yararı amacıyla hazırlanıp onaylanmış bir plan olmaması,
  • kişiye özel ayrıcalıklı imar hakkı yaratıldığı,
  • kaldırılan okul alanı yerine, bölgede eşdeğer okul alanının gösterilmediği,
  • planı ele alış biçim ve yaklaşımı, yapılan yetersiz analiz ve sentez çalışmaları ve bütünlükten yoksun planlama kararları ile üst ölçekli plan ile çelişmesi

gerekçeleri ile yargıya taşıdığımızı, pandemi sürecinde kamusal alanların önemi ve değeri daha da görünür hale gelmişken idarelerin kamusal alanları özelleştirme neticesini doğuran rant odaklı plan onama işlemlerinin kamu yararına aykırı olduğunu, TMMOB‘a bağlı Meslek Odaları olarak kentlerimizin planlı, sağlıklı ve canlı odaklı gelişmesi yolunda bilim ve teknikten aldığımız güçle mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi   

Önceki Açıklama

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun!

Sonraki Açıklama

AOÇ Arazileri Kiralama Yöntemi ile Sermayenin Tasarrufuna Bırakılamaz!

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.