free meal coupons canada ryggmusklernas uppgift roundtable printable coupon 2015 dove chocolate coupons printable

KEÇİÖREN’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM ADI ALTINDA YALAN VE TALAN! MAHKEMEDEN KAVACIK, SUBAYEVLER VE HASKÖY’DEKİ HUKUKSUZ PLANA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI!

Keçiören Belediye Meclisi`nin 04.03.2020 gün ve 153 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi`nin 08.09.2020 gün ve 1024 sayılı kararı ile onaylanan “Kavacık Subayevleri ve Hasköy mahallelerini kapsayan 78 ha büyüklüğündeki 1/1000 ölçekli İmar Planı Revizyonu” hakkında Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından 20.05.2021 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi tarafından yapılan teknik inceleme neticesinde mevzuata, üst ölçekli imar planlarına, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırılıklar tespit edilerek, düzeltilmesi için Keçiören Belediyesi`ne iade edilmiştir. Ancak daha sonra aynı plan, hiçbir düzenleme yapılmaksızın, 08.09.2020 tarihinde önerge yoluyla meclise sunularak onaylanmıştır. 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanmadan onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu 15.10.2020 tarihinde askıya çıkarılmıştır.

Önerge yoluyla onaylattırılan planların hukuki zemine taşınmasının akabinde Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından “İmar planı revizyonuna bağlı olarak gerçekleştirilecek uygulama işlemleri göz önünde bulundurulduğunda; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütülmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir.

Aynı tarihlerde, benzer içeriğe sahip, Keçiören İlçesini yaşanmayacak bir hale getirecek olan, “Keçiören Ayvalı-Aşağı Eğlence-Etlik-İncirli-Esertepe Uygulama İmar Planı Revizyonu” ve “Keçiören Şenlik-Yakacık-Güçlükaya-Tepebaşı Uygulama İmar Planı Revizyonun” planları da Keçiören Belediyesi tarafından önerge yoluyla onaylatılmıştır. Hukuk ve bilimden uzak, tek amacı rant üretmek olan bu planlarla üretilen ekonomik değer ise, uygulamada vatandaşın refahına yönelik kullanılması şöyle dursun, bir grup arsa/emlak spekülatörünü gözeterek hak sahipleri mağdur edilmektedir.

Keçiören Belediyesi`nin web sayfasında yer alan haberlerde ve Belediye Başkanının basına verdiği röportajlarda bu planlara dayanarak “kentsel dönüşümün hız kazandığı” söylenmekte, halk yanlış yönlendirilmektedir. Keçiören İlçesi sınırları içerisinde herhangi bir alan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (KDGPA) ilan edilmemiştir; buna bağlı olarak bir kentsel dönüşüm planı da yoktur. Dava konusu planlar, müteahhitlere rant sağlamak için halkın yaşam kalitesini yok etmektedir.

Keçiören Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi`ne, bu planların kamu yararına aykırı olduğunu; mevzuata ve vicdana aykırı olan planların dava süreçleri tamamlanmadan hiçbir işlem yapmamaları gerektiğini tekrar hatırlatıyoruz. Keçiören halkına, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için, yürüttüğümüz hukuki mücadele tamamlanmadan herhangi bir sözleşme imzalamamaları; “riskli yapı” olarak tespit edilen yapıların 60 gün içerisinde boşaltılması gerektiğinden, riskli yapı başvurusu için dava sonuçlarını beklemeleri gerektiğini saygıyla duyururuz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Açıklama

BAŞKENTİN TARİHİ KENT MERKEZİ ULUS’TA PLANA VE PLANCILARA YER YOK! MODERN ÇARŞI TASARIM YARIŞMASIYLA ULUS’TAKİ PLANSIZLIK VE KEYFİ UYGULAMALAR SÜRÜYOR!

Sonraki Açıklama

Cebeci İnönü Stadyumu’na Sahip Çıkıyoruz

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.