bronze baxx coupon can you get money from visa gift cards good humor ice cream bars coupons can you trade in visa gift cards for cash

KARACAÖREN: ANKARA’DA PLANSIZ KENTSEL GELİŞİMİ ÖNGÖREN BİR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ DAHA İPTAL EDİLDİ!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2018 tarih ve 414 sayılı kararı ile onaylanan “Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Karacaören Etabı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP) Değişikliği” iptaline yönelik hukuki mücadele, planın iptaliyle sonuçlanmıştır.

2013 yılından beri Karacaören bölgesini kapsayan planlama çalışmalarına ilişkin hukuki mücadele yürütmekteyiz. Bu planlar silsilesi ile hukuk ve bilimsel dayanaktan yoksun bir şekilde, üst ölçek planlarda kentsel gelişim öngörülmeyen alanların imara açılması ve meskûn yerleşimlerde emsal artışı getirilerek nüfus ve yapı yoğunluğunun arttırılması amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirebilmek adına onaylanan 1/25000 NİP Revizyonları davalarımız sonucu iptal edilmiş, ardından 2017 yılında onaylanan 1/100000 ölçekli Ankara Çevre Düzeni Planı (ÇDP) ile bu revizyonların tekrar önünün açılması amaçlanmıştır. Böylelikle, 2018 yılında Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Karacaören Etabı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği üst ölçek plan kararlarındaki değişiklikler referans gösterilerek onaylanmıştır. Fakat Çevre Düzeni Planında asıl amaçlananın 2017 yılından önce yapılan ve birçoğu iptal edilen, yürütmeyi durdurma kararı almış olan ve hukuki süreci devam eden rant odaklı imar planlarının meşrulaştırılması olduğu, bilirkişiler tarafından belirtilmiştir. Bu tespitin yanı sıra plan yapım sürecine ve plan kararlarına dair birçok gerekçe ile Çevre Düzeni Planı iptal edilmiştir. Karacaören planlarında da olduğu gibi, kurgulanan birçok hukuksuz planlama süreci bu planın iptal gerekçelerinden biri olmuştur.

Karacaören bölgesi planlama çalışması özelinde bakıldığında, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda dahi, dava konusu işlemin yapıldığı alanın yaklaşık üçte biri için belirtilen tarım alanı kararının bu alt ölçekli plan revizyonu ile seyrek yoğunluklu konut alanı olarak tanımlandığı görülmektedir. Yani Karacaören için sunulan mükerrer plan üretiminin son halkası olan bu plandaki gelişim kararları ÇDP kararları ile bile uyumsuzluk içermekteydi. Sonuç olarak bu plan kapsamında öngörülen emsal artışı, dayanaksız nüfus artışı öngörüsü, üst ölçek planlarına aykırılık, plan revizyonuna bilimsel ve nesnel dayanakların sunulmaması, tarımsal alanların imara açılması kararlarını içeren Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Karacaören Etabı 1/25000 ölçekli NİP Değişikliği, imar mevzuatı hükümlerine, üst kademe plana, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uygun olmadığından ötürü iptal edilmiştir.

Kentimizde tam bir girdap halini almış üst ölçek plan sorunsalı, yıllardır üretilen rant odaklı yapılaşmayı öngören planlar aracılığıyla Ankara’yı plansız ve hukuksuz bir gelişime mahkum etmiştir. Bu hukuksuzluğun bir parçası halini alan 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı Revizyonlarından biri olan Karacaören etabı da bu sürecin bu şekilde ilerleyemeyeceğinin örneklerinden yalnızca birini teşkil etmektedir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak yıllardır mücadele ettiğimiz kamu yararına aykırı planlama çalışmalarının artık sona ermesi için, teknik bilgilerin ve bilimin ışığında Ankara`nın geleceğine şekil veren, kamu yararı ve kuşaklar ötesi yararları gözeten, bütüncül bir Çevre Düzeni Planı çalışmasının hazırlanmasının Ankara’nın en önemli gündemi olduğunu düşünüyor ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni bu sorumluluğu yerine getirmesi için göreve çağırıyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi


Önceki Açıklama

Atatürk Orman Çiftliği “Trafiği Hafifletme” Gerekçesiyle Parçalanıyor!

Sonraki Açıklama

Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkını Savunuyoruz: Gölbaşı ÖÇK Planı İptal Edildi!

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.