myeducationlab coupon code wine gift bags bevmo different types of gift wrapping rilakkuma gift set christmas gifts for man who has everything

KAMU YARARINA AYKIRI MÜHYE-KARATAŞ PLANLARI İPTAL EDİLDİ! PEKİ YEREL YÖNETİMLER GEREKLİLİKLERİ YERİNE GETİRECEK Mİ?

Çankaya İlçesi, Karataş Mahallesi Kırsal Yerleşim Alanı ve Çevresi‘ne ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 15.11.2019 tarih ve 1513 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kamu yararına aykırı olması nedeniyle açmış olduğumuz dava sonucunda söz konusu plan değişiklikleri 30.09.2020 tarihinde iptali edilmiştir.

İmar Planı Değişikliği Planların Kademeli Birlikteliği İlkesine Aykırıdır!

Karataş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (KDGPA) ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu`nun 11.09.2017 tarih ve 2017/10832 sayılı kararına açmış olduğumuz dava, ilgili mahkemece iptal edilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 21.11.2018 tarih ve 1829 sayılı kararı ile onaylanan; “Güneydoğu Ankara Planlama Bölgesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı” da açmış olduğumuz dava sonucunda  26.02.2020 tarihinde iptal edilmiştir.

Davamız sonucu iptal edilen, KDGPA ilanı ile hiçbir bilimsel ve teknik gerekçeye dayanmaksızın, Ankara ili makroformunu bozacak biçimde ilave konut ve yoğun nüfus artışı öngörüsünün, üst ölçekli plan kararlarına aykırı olduğu kesinleşmiştir. 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı`nda açık ve yeşil alan sisteminin bir parçası olarak tanımlanan bölgenin kentsel gelişme alanı olarak belirlenip; bölgede yüksek yoğunluklu nüfus önerisinin yapılması kamu yararına ve şehircilik ilkelerine aykırıdır.

Tüm mahkeme kararlarına rağmen, ısrarla aynı emsal ve nüfus artışı kararları ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı onaylanmıştır. Söz konusu plan değişikliği, davamız sonucunda Ankara 5. İdare Mahkemesi`nin 2020/1269 kararı ile iptal edilmiştir.

Güneydoğu Ankara Vadi Sistemleri Korunmalıdır!

Gölbaşı ÖÇK Bölgesi ile bütünleşen Mühye, Karataş Mahalleleri ve çevresi, havza sisteminin önemli bir parçasıdır. Ankara`nın önemli ekolojik değerlerini barındıran ve hava koridoru özelliği gösteren vadi alanları, tarım alanları, ağaçlandırılacak alanlar ve orman alanlarının büyük bir kısmı söz konusu plan değişikliği ile yerleşime açılmak istenmiştir.

Mutlak biçimde korunması gereken ve yapılaşmaya konu edilmemesi gereken alanın gelişme konut alanı olarak yapılaşmaya açılması bilimsel, teknik ve nesnel gerekçelerden tümüyle yoksundur. Mühye-Karataş bölgesi, doğal alanlar ve vadiler bütünü olan bir ekosistemin bileşeni olarak değil, inşaat ve nüfus artışına yönelik, parçacıl biçimde rant odaklı ele alınmıştır.

Mahkeme kararlarına rağmen üretilen mükerrer imar planları neticesinde alanda yaşayan halk mağdur olmuştur. Halkın mağduriyeti giderilmelidir!

Gayrimenkul firmaları ve arsa spekülatörleri, Gökçek yönetiminden kalan rant politikalarından destek bularak bölge halkının arsalarını ucuza almaya çalışmaktadırlar. Bir taraftan arsalarına göz diken emlak çeteleri, diğer taraftan imar vaadi veren Gökçek yönetimi arasında kalan halk mağdur olmakta ve artık bir çözüm beklemektedirler.

Bölge halkı muhtarlıklar vasıtasıyla mağduriyetlerini defalarca dile getirmiş ve çözüm taleplerini şubemize dahi iletmişlerdir. İptal kararları neticesinde plansız kalan bu alan için Ankara Büyükşehir Belediyesi, iptal gerekçelerini yerine getiren, üst ölçekli plan kararlarıyla uyumlu, alanın ekolojik hassasiyetini ön plana çıkaran imar planlarını hazırlamalı ve bölge halkının mağduriyetini gidermelidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi`ne bu konudaki yetki ve sorumluluklarını tekrar hatırlatıyoruz.

Ekosistem Odaklı Bütüncül Planlama Yaklaşımı Benimsenmelidir!

Bilirkişi Raporunda da vurgulanmış olduğu üzere, ODTÜ Ormanları ile başlayan Mogan ve Eymir Havzası ile ilişkilenen Güneydoğu Ankara vadi sistemlerinin sürekliliği mutlak biçimde korunmalıdır. Mühye, Karataş Mahalleleri ve çevresi, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırındaki Mogan Gölünü besleyen dere ve akarsuların oluşturduğu doğal havza niteliğindedir.

Doğal ekosistemler bir bütündür, parçacıl olarak rant odaklı planlanmaları kamu yararına açıkça aykırıdır. Ankara`nın doğal çevresinin korunması için havza ölçeğinde, bütüncül planlama yaklaşımı benimsenmelidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi`ne bu konudaki yetki ve sorumluluklarını tekrar hatırlatıyoruz.

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak kamu yararına aykırı, rant odaklı plan yaklaşımlarına karşı sürdürdüğümüz mücadeleyi tüm alanlarda devam ettireceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Açıklama

Melih Gökçek’in Rant Düzeni Planı Olan Çevre Düzeni Planı İptal Edildi

Sonraki Açıklama

Ankara’da 15 Yıllık Kamu Zararlarının İnşası Sürüyor: Demirkafes

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.