GÜVENPARK İLE İLGİLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK.

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde 7 Kasım 2018 tarihinde askıya çıkarılan Güvenpark Koruma Amaçlı İmar Planına ilişkin değerlendirmelerimizi 17 Kasım 2018 tarihinde kamuoyuyla paylaşmıştık (bkz. http://spoankara.org/haber/guvenpark-koruma-amacli-imar-plani-hakkinda-bilgilendirme/).

Değerlendirmemizde plan notları arasında “2. Ağaç dokusuna zarar vermeden ulaşım ve altyapı tesisleri, umumi tuvalet, büfe, pergole, kameriye, güvenlik kulübesi ve benzeri kullanımlar yer alabilir. Detaylar park alanı için hazırlanacak kentsel tasarım projesi ile belirlenecektir.” şeklinde yer verilen plan notuna dair çekincelerimizi belirtmiştik. Planın, parkın sahip olduğu kültürel ve doğal değerlere zarar vermeden uygulama yapılmasını sağlayacak kesin ve net hükümler içermemesi, yapılması düşünülen her türlü ulaşım ve altyapı uygulamasının kentsel tasarım ölçeğine bırakması ve parkın, yöneticiler tarafından zaman zaman gündeme getirilen yer altı dolmuş durağı gibi bir tehdide bu plan notuyla birlikte açık hale gelmesi temel çekincelerimiz arasındaydı. Bu çekincelerimiz nedeniyle planı yargıya taşımıştık.

Plan notlarına yönelik bu çelişkilerimizi doğrudan iletmek ve planlama sürecine yönelik daha detaylı bilgi almak için 9 Ocak 2019 tarihinde odamıza tescilli, yüklenici firma ile bir görüşme gerçekleştirdik. Bu toplantıda, Koruma Amaçlı İmar Planı sonrasında ulaşım projelerinin netleştiği, kentsel tasarım projesinin hazırlanma aşamasına gelindiği gibi bilgiler alınmıştır. Bugün gelinen noktada ise Keçiören-Kızılay metro hattının açılması çalışmaları nedeniyle yakın zamanda Güvenpark’ta bir hafriyat çalışması olacağı bilgisi gündeme gelmiştir.

Bu doğrultuda; Güvenpark’ı etkileyecek olan ulaşım ve altyapı çalışmalarının ne aşamada olduğunu sormak, yürütülen projeler hakkında bilgi sahibi olmak ve Güvenpark’ın zarar görmemesi ve özgün değerlerine kavuşturulması yönündeki taleplerimizi iletmek adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman ile de bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma Bakanlığı gibi birçok aktörün çalışma yürüttüğü ve yetki sahibi olduğu Güvenpark’ın korunması adına alanın üzerinde, altında veya çevresinde yapılacak herhangi bir faaliyet konusunda uygulamaya geçilmeden önce üniversitelerin ve meslek odalarının görüşlerinin alınması konusunda fikir birliğine varıldı. Ankara’nın kent merkezi Kızılay’da en önemli ve tek yeşil alan olan Güvenpark’ın tarihi, kültürel ve doğal tüm değerlerinin korunması adına mücadele etmeye ve sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Haber

Ankara Yerel Yönetimler Raporu

Sonraki Haber

Beytepe Toplu Konut Alanı (Akçalı Yapı Kooperatifi) İmar Planlarına İlişkin Bilgilendirme Toplantısı

Son Şube Haberleri

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017