EMEĞİN İKTİDARINDA YAŞAMI VE KENTLERİ YENİDEN ÖRGÜTLEYECEĞİZ!

‘Güneşli bir günde

Masmavi göreceğiz Karadeniz‘i

Balkaya‘dan Karpuz‘a kadar.

Karış karış biliriz bu şehri;

Eki‘nin çiçekli bahçeleri,

Rıhtıma kömür taşıyan vagonlarıyla;

Paydos saatlerinde yollara dökülen,

Soluk benizli insanlarıyla.

Siyah akar Zonguldak‘ın deresi

Yüz karası değil, kömür karası

Böyle kazanılır ekmek parası‘

Orhan Veli  

Temmuz 2016‘dan beri Olağanüstü Hal (OHAL) ile yönetilen ülkemiz, tarihinin en yıkıcı emek sömürüsü ve insan hakları ihlali dönemlerinden birini yaşıyor.

 • Eşit işe eşitsiz ücret uygulamaları, sözleşmeli, geçici ve güvencesiz çalışma koşulları emekçilere dayatılıyor. Taşeron çalışma koşulları yaygınlaştırılıyor.
 • Ülkemiz Kanun Hükmünde Kararnameler aracılığıyla ile yönetiliyor; hiçbir soruşturma ve savunma süreçleri işletilmeden kamu çalışanları hukuksuz biçimde işten çıkarılıyor, dernekler ve kurumlar kapatılıyor,
 • Kent merkezindeki İnsan Hakları Anıtının abluka altına alınması gibi insan hakları ihlalleri fütursuzca herkesin gözleri önünde gerçekleştiriliyor
 • Ekonomik kriz büyüyor, ülke her geçen gün daha çok yoksulluğa sürükleniyor.
 • Başta Şeker Fabrikaları olmak üzere kamu kurumları özelleştiriliyor ve sermayeye peşkeş çekiliyor.
 • Ekonomik krizde alelacele gerçekleştirilen özelleştirmeler ve satışların yanı sıra; “İmar Barışı” gibi süslü isimlerle sunulan kaçak yapılaşma affı ile  kentlere ve doğaya ihanet ederek kısıtlı ve plansız maddi kaynaklar elde edilmesi planlanıyor.
 • Madenlerde, fabrikalarda, inşaatlarda ve tüm çalışma alanlarında iş sağlığı ve işçi güvenliği uygulamaları yok sayılıyor.
 • Sağlık hizmetleri gün geçtikçe özelleştiriliyor, şehir hastaneleri projeleriyle sağlık ticarileştiriliyor. Hasta ve sağlık emekçisi hakları yok sayılıyor.
 • 4+4+4 Eğitim sistemi ile laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşılıyor.
 • Hiç bir bilimsel gerekçeye dayanmadan, her şehirde bir üniversite mantığı ile eğitim kalitesi düşürülürken, büyük üniversitelerin bölünmesi gündeme getiriliyor.
 • Milyonlarca üniversite mezunu işsiz yaratılıyor; işsizlik eğitim ile ötelenirken, öğrenci ve aileler  eğitim süresince büyük borçlar altına sokuluyor, eğitim ekonomik kalkınma aracı olarak kullanılıyor ve  iş bulamayan bir çok genç intihar ediyor.
 • Kadınlar yaşamın her alanından olduğu gibi, çalışma hayatından da soyutlanmak istenirken, kadına yönelik her türlü şiddet ve baskı politikaları artıyor.
 • Kentsel değerlerimiz acele bir biçimde kamulaştırılırken, güvenliksiz yurtlarda çocuklar yaşamını yitiriyor, çocuk istismarları artıyor.
 • Siyasetçiler, gazeteciler, eğitimciler, öğrenciler, sendikal mücadele yürütenler tutuklanıyor. Muhalefet susturulmak isteniyor.
 • Basın ve yayın kuruluşları tekelleştiriliyor, bağımsız basın susturulmaya çalışılıyor, haber alma özgürlüğü ihlal ediliyor.
 • Hak, hukuk, adalet ve demokrasiye dayalı yönetimden uzaklaşılıyor, halkın talepleri görmezden geliniyor ve iradesi yok sayılıyor.
 • Siyasi görüş, ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet üzerinden ayrımcılık politikaları üretiliyor ve körükleniyor, ihbar politikaları ile ayrımcılık kışkırtılıyor.
 • Kamusal alanlar kamuya kapatılıyor, meydanlar emekçilere kapatılıyor, korku ve savaş siyaseti gündelik hayata girerek rutinleştirilmeye çalışılıyor.
 • 7. Kez uzatılan OHAL sürecinde; geçtiğimiz sene tüm gerekçelerimizle HAYIR dediğimiz Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk seçiminin, ekonomik ve meşruiyet dengeleri gerekçe olarak gösterilerek erken seçimle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

1 Mayıs‘a! Dayanışmaya!

Emeğe, insana ve yaşama düşman bu düzen karşısında; kentleri ve köyleri, yaşam alanlarını, doğayı, insan haklarını, emeği, kamusal hakları, adaleti, barışı, özgürlüğü, bir arada kardeşçe yaşamı, eşitliği, demokrasiyi, laikliği ve bilimselliği birlikte savunmak için meslektaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımızı Anadolu (Tandoğan) Meydanı‘nda Şehir Plancıları Odası kortejine çağırıyoruz!

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Açıklama

Ankara’nın Vadileri Betonlaştıkça Seller Kaçınılmazdır!

Sonraki Açıklama

Prof. Dr. Gönül Tankut Hocamızı Saygıyla Anıyoruz

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017