DEMİRKAFES’TEN BETONDAN DUVARA: YİNE PLAN İPTALİ, YİNE DE İNŞAATA DEVAM

“Çukurambar öldü” söylemiyle kamuoyu oluşturulan şehrimizde, Çukurambar’ın ve şehrimizin en uzun soluklu arazi spekülasyonunun yaşandığı YDA Center (eski Demirkafes/ Çelikkafes) alanına konu olan davamızda plan iptali kararının alındığını, fakat bu karara rağmen inşaatın durmaksızın devam ettiğini bildirmek isteriz.

Ankara, son 15 yıldır alınan planlama kararları ve yapılan plan değişiklikleri ile yaşam kalitesinin giderek düştüğü, yaşamanın zorlaştığı ve her gün yeni sorunları ortaya çıkan bir kent haline getirilmiştir. Bu sorunun yoğun bir şekilde yaşandığı Söğütözü ve Çukurambar semtleri, kentsel gelişimin ve servis hizmetlerinin, kentin batı koridoruna yönlendirilmesi ile Eskişehir yolunun halihazırda var olan trafik problemine ek yük getirecek olan yoğun yapılaşma kararlarının alındığı, rant odaklı projelerin, sorunlu planlama deneyimlerinin, mevzuata aykırı plan kararlarının ve parsel bazlı karar değişikliklerinin merkezi olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna, geçtiğimiz günlerde verdiği dikkat çekici demeçte Çukurambar bölgesinin kötü planlandığı, yoğun yapılaşmadan ötürü ‘öldüğünü’ dile getirilmiştir.

Açıktır ki, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin büyük sermayedarların çıkarlarını gözeten plan kararları ve uygulamaları şehrimizdeki bu sorunlara zemin hazırlamıştır. Ayrıca, davalarımıza temel olan konular kapsamında yer alan, ülke genelinde yaşanan imar uygulamalarının sonuçları ise birçok karar verici tarafından da eleştiri konusu haline gelmiştir. Örneğin, geçtiğimiz sene Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, belediyelerde en büyük hırsızlıkların imar uygulamalarında yaşandığı ve parsel bazlı imar değişikliklerinin en büyük bela olduğu açıklamalarını kamuoyu ile paylaşmıştır. Benzer şekilde, Çukurambar bölgesindeki yoğun yapılaşma problemini referans alırsak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki verdikleri demeçlerde kentlerimizde yoğunluk artışına izin verilmeyeceğini ve yatay yapılaşmanın yaygınlaşması gerektiğine yönelik fikirlerini beyan etmişlerdir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, karar verici konumda olan bu kişilerin Odamızın kuruluşundan beri yürütmekte olduğu rant karşıtı mücadeleyi bir açıdan destekler nitelikte beyanlarını dikkat çekici buluyoruz. Ancak, bütün bu fikir ve söylemlerin pratikte karşılığını bulmadığı, alınan onlarca mahkeme kararını hiçe sayar bir şekilde hukuken ruhsat iptali ve yürütmeyi durdurma kararları alınmış uygulamaların inşaatlarının devam etmekte olduğu açıkça görülmektedir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak kuruluşumuzdan bu yana, Anayasa’dan aldığımız güç ile sermaye gruplarının çıkarları doğrultusunda oluşan, kentsel yaşam kalitemizi düşüren ve herhangi bir bilimsel temele de dayanmayan planlama kararlarına karşı tepkimizi birçok zorluğa rağmen hukuk zemininde yürütmeye devam etmekteyiz.  Davaya konu olan kamuoyunda Demirkafes/Çelikkafes olarak bilinen Söğütözü 29096 ada 10 parsel, kentimizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan açık-yeşil alan niteliğindeki Atatürk Orman Çiftliği arazisidir. Bu arazi, önce AOÇ Koruma Nazım İmar Planında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin gelişimi için tahsis edilmiş, daha sonra yıkımla sonuçlanan ve 8 yıl inşaatı sürdürülen “Demirkafes” projesine ve ardından YDA Center projesine mekan olmuştur. Bu hukuksuz süreçlerle kamu bütçesi büyük zarara uğratılmış, kamu ihtiyaçları hiçe sayılmış, hukuksuzluğun önünü açabilmek adına sürekli benzer plan değişiklikleri ile faaliyetlerin yürütülmesi amaçlanmıştır. ‘YDA Center’ projesinin yer aldığı alanda, benzer çok sayıda mükerrer plana karşı şube olarak yürüttüğümüz hukuki mücadele sonucu toplam 5 adet plan iptali kararı ilgili mahkemelerce verilmiştir. Hukuki süreçle ilgili detaylı bilgiyi bağlantı üzerinden geçtiğimiz yıl yaptığımız açıklamadan edinebilirsiniz. Söz konusu proje ile ilgili Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından 30 Ocak 2018 tarihinde yine kazanımla sonuçlanan davamızda da plan iptali kararı verilmiştir. Bu karar sonrası söz konusu projenin ruhsatının iptal edilip, inşaatının durdurulması gerekmektedir. Ancak yapılan inceleme sonucu alanda inşaat çalışmasının devam etmekte olduğu ve bu hukuksuzluğa göz yumulduğu görülmektedir.

Öncelikle yaşanılan tüm bu süreçlere rağmen, kentlerimizin ilgili idarelerce büyük sermaye gruplarına peşkeş çekilmesine, kamu ihtiyaçlarının ve sorunlarının hiçe sayılmasına, mükerrer plan kararları ile adeta mesleğimizle dalga geçilmesine, hukuksuz bir planlama ve inşaat hırsına karşı sürdürmekte olduğumuz haklı mücadelemize her alanda devam edeceğimizi bildirmek isteriz.

Meslek alanımızda yıllardır sürdürdüğümüz hukuki mücadelenin kazanımla sonuçlandığı birçok plan kararına rağmen inşaatın devam etmesi ile suç işlendiği ve hukukun hiçe sayıldığı uygulamalara devam edilmektedir. Alınan mahkeme kararlarına rağmen, şehrimizde hukuksuz bir biçimde yükselmekte olan ‘YDA Center’ ve benzeri onlarca projenin Ankara’ya geri döndürülemeyecek hasarlar vermeden derhal sonlandırılması gerekmektedir. Mahkeme kararlarına rağmen devam eden inşaat süreciyle suç işlendiğini beyan eder, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın, basına verdiği demeçlerin yanı sıra konu ile ilgili gereken somut adımları da atması, ilgili inşaatları iptal etmesi ve yıkım kararı alması çağrımızı kamuoyuna duyururuz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Açıklama

Otopark 1 Lira, Toplu Taşımada Çile Paha Biçilemez

Sonraki Açıklama

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun!

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017