northeast ohio golf coupons thank you gifts for volleyball coaches plow and hearth coupons buckle coupons printable 2012 preplounge coupon sprouts coupons 2012

BİR TALAN PROJESİ DAHA İPTAL EDİLDİ: ÇAYIRHAN-B TERMİK SANTRALİ İMAR PLANLARI KAMU YARARINA AYKIRIDIR!

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak kentlerimizi ve yaşamımızı doğrudan etkileyen ve meslek alanımızı araçsallaştıran, kamu yararına aykırı planlama faaliyetlerine karşı, yıllardır mücadele etmekteyiz. Son dönemde iktidar ve yandaşlarının doğal alanlarımız üzerindeki uygulamalarını ve politikalarını yakından takip etmekte, kentlerimiz kadar yaşamımızı da doğrudan etkileyen doğal/kırsal alanlardaki müdahalelere karşı hukuki mücadele vermekteyiz. Halk sağlığını göz ardı edenler, sermayenin çıkarı doğrultusunda hareket ederek rant potansiyeli gördükleri hiçbir fırsatı kaçırmayanlar, Nallıhan İlçesi, Uluköy ve Karaköy Mahalleleri sınırları içerisinde kalan yaklaşık 740 hektarlık bir alan olan Çayırhan-II Linyit Sahasındaki kömürün değerlendirilmesi amacıyla Termik Santral kurma girişiminde bulunmuşlardır.

Nallıhan İlçesi, Uluköy ve Karaköy Mahalleleri sınırları içerisinde kalan ve yaklaşık 740 ha büyüklüğündeki Çayırhan-II Linyit Sahasındaki kömürün değerlendirilmesi amacıyla kurulması planlanan Çayırhan-B termik santraline ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları 06.01.2017 tarihinde ilan edilmiştir. Dava konusu ettiğimiz bu planlama faaliyetine karşı sürdürdüğümüz hukuki mücadeleyi kazandık!

Ne olmuştu?

2017 yılında, Ankara ili Nallıhan ilçesi Çayırhan mevkiinde bulunan Elektrik Üretim A.Ş`ye ait enerji üretim alanı ile kömür rezerv alanının işletme hakkının verilmesine yönelik özelleştirme ihalesi Kolin-Kalyon-Çeliker grubuna verilmişti. Bu kapsamda üretilecek enerji, o dönem 14.57 krş/kWh olan piyasa fiyatının üzerinde 6.04 cent/kWh bedelle (%60 daha yüksek fiyata alım) 15 yıl boyunca Elektrik Üretim A.Ş tarafından satın alınacaktı. Kömür alınması planlanan ocak alanında yeterli miktarda kömür olmaması nedeniyle belirlenen kurulu güç miktarı da azaltılarak revize edilmiştir. Döviz üzerinden yüksek alım garantisi verilmesi ile 15 yıl boyunca talep fazlası olan miktar ise halkın faturasına yansıtılacaktı. Üstelik yenilenebilir enerjide devlet 10 yıl alım garantisi verirken bu projede 15 yıl alım garantisi verilmişti.

Söz konusu alanın, İç Anadolu Bölgesinin en önemli su rezerv alanlarından birinin içerisinde yer alması; jeolojik özellikleri ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapması nedeniyle koruma altında olan Nallıhan Kuş Cenneti`ne yakın olması; bölgede yaşayan insanların ve verimli tarım arazilerinin bulunması, termik santralin, yaratacağı kamu zararı ve usulsüzlüklerin yanı sıra, hava, su, gıda ve halk sağlığı bakımından da yok edici zararları olacaktı.

Odamız tarafından, Çayırhan-B termik santraline ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı‘na, üst ölçekli plan kararlarına, temel strateji ve ilkelerine, şehircilik esasları ile planların kademeli birlikteliği ilkesine aykırı olduğu; söz konusu alanda termik santral yapılmasının alanın mevcut dokusunu bozacağı, yakın çevresinde ve uzun vadede kent bütününde geri dönüşü olmayan tahribatlara sebep olacağı ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçeleriyle dava açılmış ve planın iptali istenmiştir.

Nallıhan İlçesi Çayırhan Mevkiinin Ekolojik Dengesini Korumak Yaşamı Savunmaktır!

Keşif ve bilirkişi incelemesi sonrasında düzenlenen bilirkişi raporlarında dava gerekçelerimize benzer biçimde; Dava konusu planlarda çevresel değerlerin göz önüne alınmadığı, Plan Açıklama Raporunda Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği‘nde bulunan araştırmalara yer verilmediği, ÇED raporunda yer alan önerilerin plan açıklama raporuna yansıtılmadığı ve devamında  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan raporlardaki verilere plan açıklama raporunda yer verilmediği belirtilmiştir. Bu nedenlerle, bilirkişi raporunda dava konusu planların mevzuata ve kamu yararına uygun olmadığı şeklinde görüş bildirilmiştir.

Mahkeme tarafından, Çayırhan-II Linyit Sahasındaki kömürün değerlendirilmesi amacıyla kurulması planlanan Çayırhan-B Termik Santrali`ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı‘nın şehircilik ilkeleri, kamu yararı, planlama esasları ve dolayısıyla hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmış ve dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir.

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak kamu yararı adına, ranta ve ekolojik yıkımlara karşı sürdürdüğümüz mücadeleyi tüm alanlarda devam ettireceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi İle TMMOB Ankara İKK Kent Gündemli Toplantı Gerçekleştirildi

Sonraki Haber

ARAMIZDAN AYRILIŞININ 17. YILINDA PROF. DR. RACİ BADEMLİ HOCAMIZA DAİR: "BARIŞA HİZMET"

Son Şube Haberleri

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.