ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİNİ GERİ İSTİYORUZ!

Cumhuriyet tarihinin en büyük kamu zararı ve talan projesi olarak tarihe geçen Ankapark (yeni adıyla Wonderland Eurasia) bugün açılıyor. Atatürk Orman çiftliğini bir oyuncak yığını haline getiren projenin seçim malzemesi yapılmasının yanı sıra, belediye başkanları sahte ve taklit AOÇ projelerinden seçim vaatleri ile aklımızla alay ediyor.

Kamu bütçesinden yaklaşık 2 milyar lira harcanan, Cumhuriyetin en büyük israf ve talan projesi olan Ankapark, yeni adıyla “Wonderland Eurasia”; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılıyor. Projenin gündeme geldiği 2012 yılından bu yana erken Cumhuriyet döneminin Ankara’ya kazandırdığı en önemli miras olan Atatürk Orman Çiftliğinin 1. sınıf tarım arazileri üzerinde yapılan imar planı değişikliklerinin ve yenileme alanı ilanı kararlarının iptali için TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak defalarca dava açtık. Alınan iptal ve yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen inşaat hukuksuz bir biçimde devam etmiş ve milyarlarca lira vatandaşın cebinden bu israf projesine aktarılmıştır. 2018 yılında düzenlenen 5 ihale sonucu parka işletmeci bulunamamış, ancak 6. ihalede parkın ‘bilinen’  maliyetinin %40’ından az bir bedel karşılığında (765 Milyon TL) 29 yıllığına kiralanması sağlanabilmiştir.  Atatürk Orman Çiftliği’nin mekânsal, tarihi ve kültürel değeri bir kez daha yıpratılmış; 1,2 milyon metrekarelik büyük bir bölümü Ankara halkının cebinden çıkan 2 milyar liralık maliyet ile birlikte akıl dışı bir şekilde harcanmıştır. Kuşkusuz bu sürecin kazananı, oyuncak yığını haline getirilen çiftlik arazisini metrekaresi aylık 2,2 TL’ye kiralayan işletmenin yüklenicisi firma olmuştur.

31 Mart 2019’da gerçekleşecek yerel seçimler öncesi Ankapark, bir seçim malzemesi olarak apar topar açılırken, bazı belediye başkanı adaylarının Atatürk Orman Çiftliği’nin kuruluş amacına öykünen projeleri dikkat çekmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek’in fantezi projesini desteklemeye devam eden, iktidar partisinin Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, “Kent Çiftliği” adını verdiği seçim vaadi projesi ile adeta Atatürk Orman Çiftliği’nin bir kopyasını önermektedir. AOÇ iktidar partisi tarafından Kaçak Saray, Ankapark gibi projelerle talan edilirken, aynı partinin adayı tarafından Yenimahalle sınırları içerisinde “bostanları, seraları, meraları, festival alanı, müzeleri, hayvan barınakları ve piknik alanları ile kent içi doğal üretim alanı” olarak yeni bir çiftliğin kurulacağının vaat edilmesi adeta aklımızla dalga geçmektir.

Atatürk Orman Çiftliği’nin talanına karşı gereken mücadeleyi yürütemeyen ana muhalefet partisinin Çankaya Belediye Başkan Adayı Alper Taşdelen ise, Bülent Tanık döneminde tasarlanan ve projenin değiştirilerek tekrar ısıtıldığı Bademlidere’de kurulacak olan, içerisinde piknik alanları, doğa sporu alanları gibi kullanımların yer alacağı parkı, “Atatürk Orman Çiftliği Yeniden” sloganıyla pazarlamaktadır. Cumhuriyet ütopyası Atatürk Orman Çiftliği’nin piknik alanlarına indirgenmesi, Cumhuriyetin ilerici kurucu değerlerinden ne kadar uzaklaşıldığının güçlü bir göstergesidir. Kamu yararını sağlayacak tek gerçeklik, samimiyetsiz taklit projeler değil, Atatürk Orman Çiftliğinin özgün haline döndürülerek korunmasıdır.

Başta Şubemiz olmak üzere, pek çok meslek odası ve sivil toplum kuruluşu tarafından yürütülen mücadeleye ve alınan hukuki kazanımlara rağmen Atatürk Orman Çiftliği parça parça talan edilmiştir. Bu hukuksuzluğun son adımı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük talan projesi olan bu oyuncak yığını, bugün Cumhurbaşkanı tarafından iktidar partisinin seçim kampanyasının bir malzemesi olarak apar topar açılmaktadır. Gerekli testlerinin yapılıp yapılmadığı ve kullanıma açılmasının güvenli olup olmadığı da ne yazık ki akıllara gelen bir diğer soru işaretidir. Kamuyu sürekli bir biçimde zarara uğratan bu talan düzeni elbet bir gün son bulacak ve o gün geldiğinde bu projeleri gerçekleştirenler, alkış tutanlar ve ses çıkarmayanlar kentimizin tarihinde birer karar leke olarak yerlerini alacaklardır.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Açıklama

Belören: Meclis Kararları ve Protokollerle Aşılan Hukuksuzluk Son Bulmalıdır!

Sonraki Açıklama

Amasra Termik Santrali davasında bilirkişi incelemesi yapıldı.

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017