ANKARA’NIN DOĞAL VARLIKLARI İKTİDARIN RANT KISKACINDA

Bugün AKP iktidarı, yapılı çevre üretim süreçleri içinde açığa çıkan imar rantlarından beslenen sermaye hareketlerine dayanarak ayakta durmaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda AKP iktidarının uzantısı olan merkezi kurumların (özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi) idaresi altında yapılan planlarla tüm insanlık için değer taşıyan doğal ve kültürel varlıklar yoğun bir biçimde yapılaşmaya açılma ve özel sermayeye aktarılma tehditi altındadır. Ülkedeki kamu arazileri yerel yönetimlerin ve toplumun elinden alınıp, ayrıcalıklı imar ve yapılaşma hakları ile donatılarak merkezi yönetimin isteği ve kararları doğrultusunda herhangi bir toplumsal ihtiyaç dahilinde olmaksızın yapılaşmaya açılarak özel sermayeye aktarılmaktadır.

Ankara’da üst ölçek planlarda “ağaçlandırılacak alan” olarak tanımlanmış yaklaşık altı hektarlık alan (Çankaya İlçesi, Dikmen Mahallesi, 16128 ada, 12 parsel) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 12.11.2019 gün ve 1806 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanan bir plan değişikliğiyle “yüksek yoğunlukta gelişme konut alanı”na dönüştürülmüştür. “Sinpaş Altınoran”, “Güneypark Ankara”, “Marina Ankara” gibi Eymir-Mogan-İmrahor sulak alanlar ve vadiler sisteminin yamaçlarında yükselen diğer talan projelerine komşu olan parsel üzerinde yüksek yoğunlukta konut yapılabilmesi için 1/100.000, 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1.000 ölçeklerde plan değişiklikleri yapılmıştır.

Söz konusu plan değişikliği ile bugün kişi başına düşen AVM alanı, ofis alanı ve konut sayısı oranı bakımından Türkiye’de birinci sırada yer alan; kentsel alanlarının yayılması nüfus artış hızından 1,5 kat daha hızlı ilerleyen; tarım, mera, ormanlık alanları, vadi tabanları ve yamaçları şehirleşen Ankara’nın doğal alanlarının bir kısmında daha yeni bir israf ve talan projesi yükselecektir. Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak ayrıcalıklı kesimleri zenginleştirmek için usulsüz ve kamu yararına aykırı biçimde onaylanan söz konusu planın iptali için yargı yoluna başvurduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Açıklama

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Sonraki Açıklama

Adalet Sarayı’nın Yıkımına Yargıdan İptal Kararı!

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017