ANKARA`NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 96. YILI KUTLU OLSUN!

Geçmişi tarihsel olarak dile getirmek, onu bir tehlike anında parlayıverdiği konumuyla anmak demektir.[1] Bundan bir asır önce başlayan bir sürecin başında yarı sömürge halini almış olan Osmanlı Devleti‘nin çöküşü ile dünyada yaşanan faşizm rüzgarlarının ve savaşların kesişiminde bir parlama yaşanmıştır.

Yıllar boyunca iktisadi, kültürel ve sosyal alanlarda doğru düzgün bir yatırım yapılmamış olan Anadolu‘da, bozkırın ortasında küçük bir kent olan Ankara başkent seçilerek Osmanlı Devleti yıkılmış yerine tam bağımsız ve laik Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Aynı dönemde, yükselen faşizmden ve savaşlardan kaçan/sürgüne çıkan mimar, şehirci ve sanatçılar bu başkentte buluşmuştur. Bu buluşma ile modern Türkiye‘nin kentleşmesine model olacak bir başkentin planlanması ve gelişmesi sağlanmıştır. Ankara, başkent olmasıyla birlikte kente yüklenen politik, kültürel ve ideolojik işlevlerle modern yaşamın kurgulandığı, bütüncül bir yapıda planlanan ve uygulanan öncü bir kent olmuştur.

Tarihsel süreçte Ankara‘nın parladığı konum; anti-emperyalist bir zemin üzerinde, enternasyonel bir diyalog ile şekillenen modernizmin başkenti oluşudur. Ancak ne yazık ki Ankara‘nın bugünkü konumu ekonomik, politik ve ideolojik kaygıların temelinde dönüşüm, baskı, yıkım ve hatalı gelişim kararları ile niteliksizleştirilmiş bir kent vasfı taşımaktadır.

Bizler bir zamanlar Ankara üzerinden parlayan, ülkemizi topyekün ileriye taşımış politika ve pratikleri anımsayarak bugün yenilerini üretmek ve Ankara‘yı, tüm ülkemizi yeniden ileriye ve aydınlığa taşıyacak bir zemine taşımak için umutla çalışmaya devam edeceğiz. Ankara‘nın başkent oluşunun 96. yılı kutlu olsun.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

[1] Benjamin W. (2014), “Tarih Kavramı Üzerine”, Pasajlar, çev. Ahmet Cemal, YKY, İstanbul

Önceki Açıklama

ODTÜ Arazisi Ağaçların ve Yaşamındır, Taşıtların ve Tünellerin Değil!

Sonraki Açıklama

Toplu Taşıma Pazarlık Malzemesi Değildir!

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017