ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 95. YILI KUTLU OLSUN

Osmanlı İmparatorluğu tarafından göz ardı edilmiş bütün anadolu kentleri için örnek teşkil edebilecek kapsamda kurgulanan ve modern cumhuriyetin ideallerinin mekansallaştığı Ankara, bu amaçlar temelinde genç cumhuriyetin ürettiği çeşitli mekansal, tarihsel, bilimsel, kültürel, toplumsal ve doğal değerlere ev sahibi olmuştur. Ne yazık ki, başkentimizin sahip olduğu bu değerler bugüne kadar hiç karşılaşılmayan bir ölçekte, büyük bir tehdit ve saldırı altındadır. Özellikle başkentin simge mekanları olan, demokratik ve kendine yeterli bir toplum tezahürü ile inşa edilmiş Ulus, Atatürk Orman Çiftliği ve ODTÜ’de yoğunlaşan ideolojik, simgesel ve mekansal saldırılara karşı TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak her mecrada mücadelemize devam edeceğiz. Aydınlık, demokratik ve barış içinde bir toplum yaratma idealinden vazgeçmeden, cumhuriyetin ürettiği modern başkent kimliğine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ankara, hiç kuşkusuz ki Türkiye toplumu için her zaman umudun, geleceğin ve aydınlanmanın simge mekanı olmuştur ve olmaya devam edecektir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Açıklama

Güvenpark Koruma Amaçlı İmar Planı Hakkında Bilgilendirme

Sonraki Açıklama

Vol 2: Krizin Faturası Halka Kesilmesin, Kamu Kaynaklarını Futbol Takımlarına Harcayan “Yerel Yöneticiler” Yargılansın

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017