ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 94. YILI KUTLU OLSUN

Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre önce, 13 Ekim 1923‘te Ankara Başkent oldu. Bu iddialı karar neticesinde Ankara emperyalist devletlere karşı verilen kurtuluş mücadelesinin simgesi ve sonrasında Cumhuriyetin ilanı ile kurulacak yeni modern yaşamın mekânsal anlamdaki temsili olmuştur. Taşıdığı bu anlam yoğunluğu ile Ankara İmparatorluğun ve Saltanatın başkenti İstanbul’a karşı ulus devlet anlayışı ile yeni ve modern yaşamı referans veren yeni rejimin Başkenti olmuştur. Bu anlamda Ankara Başkent olduktan sonra Cumhuriyetin yeni kurulacak kentlerine rol model olması hedeflenmiştir. Bu anlamda Ankara, kente yüklenen ideolojik kültürel siyasal işlevlerle örtüşür biçimde dönemin ünlü mimarlarının önemli eserler bıraktıkları  sosyal olarak da modern yaşamın gerçekleştirildiği bir kent olmuştur.

Ancak yıllarca rant sağlama kaygısının yanında siyasi baskı ve saldırılarla günümüzde bir ideolojik savaşın arenası haline dönen ve gün geçtikçe tarihteki önemli misyonunu kaybeden Cumhuriyetin merkezi, yoktan var edilen şehrimiz Ankara; gittikçe artan müdahalelerle yıpratılmaya devam etmektedir.

Ankara’nın başkent oluşunun 94. Yılında, bu saldırı ve baskılara karşı kentimizin değerlerini korumak için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Haber

Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun!

Sonraki Haber

Atatürk Orman Çiftliği Çocuk Hikayeleri Yazım Atölyesi Tamamlandı

Son Şube Haberleri

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017