creative holiday gift ideas for teachers motogp gift ideas birthday gifts for 1 yr old baby girl dvd 8uppers director's gift gifts teenage guys like

ANKARA’DA 15 YILLIK KAMU ZARARLARININ İNŞASI SÜRÜYOR: DEMİRKAFES

Ankara`nın en uzun soluklu arazi spekülasyonunun yaşandığı alanlardan biri olan YDA Center alanında, Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından 12.12.2019 tarihinde 7. Kez plan iptal kararı verilmiştir. Mükerrer biçimde onaylanan planlar mahkemeler tarafından defalarca iptal edilmesine rağmen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 12.10.2020 tarih ve 1347 ve 1348 sayılı kararlarıyla oy çokluğuyla yeniden onaylanmıştır.

Meslek örgütleri tarafından açılan davalarla inşaatı 2005 yılından beri durdurulmuş olan yapı 2008-2013 yılları arasında çelik iskeletleri ile Ankaralılar tarafından “Demirkafes/Çelikkafes” olarak adlandırılmıştır. Bu süreçte Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından “reklam amaçlı billboard” olarak faydalanılmış, 2013 yılında tüm hukuki kazanımlarımıza ve hukuka aykırılığına  rağmen yeniden inşa edilmiştir.

Tüm Ankaralılara ait, tarihi ve doğal sit alanı olan AOÇ arazisi sınırları içerisinde kalan alan, Ankara`nın açık ve yeşil alan sisteminden koparılmış, önce Gazi Üniversitesi`ne tahsis edileceği bildirilmiş, sonra dönemin belediye başkanı İ.Melih Gökçek tarafından kişilere özel, imtiyazlı imar hakları ile donatılarak YDA Şirketler grubuna devredilmiştir!

2013 yılında Odamız tarafından açılan 3 dava kazanımla sonuçlanmış, 2014-2018 yıllarında açtığımız davalar sonucunda mahkeme tarafından plan iptali kararı verilmesine rağmen, ABB tarafından yapımına devam edilmiştir. Tüm bu sebeplerden alana dair verdiğimiz hukuk mücadelesi devam etmektedir.

Ankaralıların açık ve yeşil alan ihtiyacı yok sayılmış, sermayenin çıkarları için AOÇ arazisi ranta konu edilmiş, kamu kasıtlı ve sistematik olarak ekonomik zarara uğratılmıştır.

Kentin gündeminde yer alan, kangrene dönmüş ve yolsuzluklara konu olmuş birçok başlık son zamanlarda Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından sıkça dile getirilmektedir. Bu başlıkların önemli bir kısmı da geçmişte odamız tarafından yargıya taşınmıştır. Bahse konu alanlarda yaşanan son gelişmelerin net bir şekilde anlaşılabilmesi için aşağıda yer alan soruların hiçbir tereddüte yer bırakmadan muhatapları tarafından açıklanması gerekmektedir:

  • “Demirkafes” (bugünkü adıyla YDA Center) alanında mükerrer biçimde onanan planların defalarca hukuka, bilime ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu Mahkeme Kararları ile kesinleşmişken, Ankara Büyükşehir Belediyesi mükerrer plan kararlarını neden ısrarla onaylamaktadır?
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi`ndeki AKP`li üyelerin çokluğu söz konusu ise, Başkanı Mansur Yavaş neden meclis kararını veto hakkını kullanmamıştır? Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Ankara`nın kentleşmesi açısından böylesi büyük bir tehditi önlemek için bu hukuksuzluk karşısında neden sorumluluk almamıştır?
  • Yargı kararlarına karşı olarak mükerrer plan kararlarını onaylayan Belediye meclis üyeleri geçmiş dönemin suçlarına ortak olduğunun farkında mıdır?
  • Demirkafes alanı ile ilgili geçmişte yapılan ihale süreçlerine ilişkin her türlü bilgi ve belge kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?
  • ABB yönetimi ile YDA Center ne tür bir sözleşme yapmıştır? Sözleşme iptal edilecek midir?
  • ABB yönetimi söz konusu ihaleye ilişkin herhangi bir soruşturma açmış mıdır? Açılmışsa hangi aşamadadır?
  • ABB ne zaman kamu zararının ve hukuksuzluğun inşası olan Demirkafesi mühürleyecektir?
  • ABB söz konusu kent suçundan kaynaklı oluşan kamu zararının sorumlularından tazmin edilmesini sağlayacak mıdır?

Yerel müşterek ihtiyaçları karşılamak üzere kamuya hizmet sunmakla görevli olan yerel yönetimlerin, hukukun, bilimin ve şehircilik ilkelerinin yanında yer alması gerektiğini tekrar vurgulamak isteriz. Kente karşı işlenen tüm suçların takipçisi olmaya devam edeceğimizi ve mücadelemizi sürdüreceğimizi  kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Hukuki Süreç

Önceki Açıklama

Kamu Yararına Aykırı Mühye-Karataş Planları İptal Edildi! Peki Yerel Yönetimler Gereklilikleri Yerine Getirecek mi?

Sonraki Açıklama

Kente Karşı İşlenen Suçların, Çalınan Kamu Kaynaklarının Hesabı Sorulsun!

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.