spaarrekening kind belastingaangifte guardian angel gift shop cullman al dole smoothie shakers printable coupon christmas gift cards visa toni and guy salon coupons last minute christmas gifts to make for mom

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE TMMOB ANKARA İKK KENT GÜNDEMLİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi 24 Aralık 2020 tarihinde kent gündemi ile bir araya geldi.

Toplantıya TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu adına Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi temsilcileri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ertuğrul Candaş, Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya, Kültür ve Tabiat Varlıkları Başkanı Bekir Ödemiş ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Selami Aktepe katıldı.

Katılımcılık, saydamlık ve meslek odaları ile kurumsal ilişkiler hakkında görüşmelerin gerçekleştirildiği toplantıda, öncelikle yapılması gereken konular iletildi. Görüşmede;

 • Ankara kentinin geleceğini yönlendirecek üst ölçekli planlama çalışmalarının bütüncül bir yaklaşım ve katılımcı bir yöntemle başlatılması, bu doğrultuda 2023 Başkent Nazım İmar Planı`nın öngördüğü Ana Planların yapımlarının başlatılması,
 • Kentin doğal, tarihi ve kültürel varlıklarının bütüncül olarak korunması gerekliliği ve bu doğrultuda Koruma Amaçlı İmar Planları`nın hazırlanması ve uygulanması,
 • Geçmişte yenilikçi ve öncü planlama çalışmalarının hayat bulduğu Başkent Ankara`nın geleceğini yönlendirecek planlama çalışmalarının ülke genelinde ve uluslararası düzeyde örnek teşkil edecek biçimde gerçekleştirilmesi,
 • Millet Bahçeleri, Saraçoğlu Mahallesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi vb. merkezi hükümet kurumları tarafından gerçekleştirilen müdahalelere karşı Ankara Büyükşehir Belediyesi`nin kamu yararını, şehircilik ilke ve esaslarını benimseyen tavır alması gerektiği,
 • Melih Gökçek döneminde kamu yararına aykırı, rant odaklı projelere yönelik, meslek odalarının açtığı dava süreçlerinde iptal edilen planlara yönelik davaların ABB tarafından istinafa taşınmasından vazgeçilmesi, rant projelerinden çekilinmesi,
 • Dava konusu alanlarda planların iptal edilmesiyle birlikte plansız kalan alanlarda yaşanan hak sahiplerinin yaşadığı mağduriyetlerinin giderilmesi,
 • Büyükşehir Belediyesi`ne alınacak teknik kadroların (Mimar, Mühendis, Peyzaj Mimarı, Şehir Plancısı gibi) açık duyurularla ilan edilmesi ve belirli kriterlerle şeffaf işe alımlarının yapılması, teknik kadro alımlarında, ilgili odalarından sicillerine dair bilgi alınması,
 • Geçmiş döneme dair açılan soruşturmalarda karanlık noktaların aydınlatılması, bilgi ve belgelerin meslek odaları ile paylaşılması ve Gökçek döneminde oluşturulan rant sisteminin bozulmasına yönelik işbirliği sürecinin başlatılması,
 • Kentsel sorunlara yönelik kalıcı çözümlerin geliştirilmesi, teknik bilgi ve veri alışverişindeki aksaklıkların giderilmesi konusunda meslek odaları ile kurumsal bir ilişkinin belli kurallar ve düzen içerisinde oluşturulması,
 • Kamusal denetim yapan meslek odaları tarafından gerçekleştirilen Mesleki Denetim Uygulamaları`nın sürdürülmesi,
 • 25 yıldır yoğun bir tahribat süreci yaşayan Ankara için meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin katılımı ile kurumsal bir iletişim mekanizmasının kurulması,
 • Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama faaliyetlerinde Büyükşehir Belediyesi`nin teknik eleman eksikliğinin giderilmesi gerektiği,
 • Ankara`nın bütüncül bir iyileştirme ve onarım sürecine ihtiyaç duyulduğu,
 • 5393 sayılı Belediye Kanuna göre meslek odalarının kendi alanlarına yönelik kararlardaki komisyon toplantılarına davet edilmesi,
 • Bütçe görüşmelerine katılım sağlanması

hakkında talep ve öneriler iletilmiştir.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu olarak kamu yararı, mesleki etik ve ilkeler doğrultusunda mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu

Önceki Haber

Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 101. Yılı Kutlu Olsun!

Sonraki Haber

Bir Talan Projesi Daha İptal Edildi: Çayırhan-B Termik Santrali İmar Planları Kamu Yararına Aykırıdır!

Son Şube Haberleri

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.