ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİK

3 Haziran 2020 tarihinde TMMOB Şehir Plancıları Ankara Şubesi 11. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ertuğrul Candaş ile koronavirüs sebebiyle ertelediğimiz tanışma toplantısı ve Şubemiz acil gündemlerini aktardığımız bir görüşme gerçekleştirdik.

Bu görüşmede özetle;

– Ulus, Güvenpark ve Saraçoğlu mahallesinde sürdürülen ve bu alanların tarihi, kültürel ve mimari niteliklerini yok olma riskiyle baş başa bırakan projeleri ve Odamız tarafından yürütülen hukuki süreçleri aktardık. Bu alanlarda bütüncül yaklaşımlarla, şeffaf ve katılımcı yöntemlerle Koruma Amaçlı İmar Planlarının üretilmesinin aciliyetini,

– AKM ve İmrahor Vadisinde devam eden inşaat çalışmaları başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından yürütülen Millet Bahçeleri projeleriyle ilgili hukuksuzlukları ve odamızın yürüttüğü hukuki mücadele süreçlerini,

– 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı kapsamında hazırlanması gereken, ancak 2007 yılından beri ihmal edilen Ankara Ulaşım Ana Planı, Açık ve Yeşil Alanlar Ana Planı, Merkezler Ana Planı ana planların üretilmesi gerekliliğini,

– Önceki dönem Belediye yönetimlerinin uzun yıllardan beri rant projelerine dayanak gösterdiği mükerrer planların bir kısmının mahkeme süreçlerinin hala devam ettiğini, mevcut durumda Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Odamızın dava süreçlerinde karşı taraflarda yer almaması ve bu alanların yeniden ele alınması gerekliliğini ilettik.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Odamızın aktarımları ve taleplerini olumlu karşılayarak çözüm önerilerinin birlikte değerlendirilebileceğini, bu süreçte Büyükşehir Belediyesi yönetimi olarak yürütülmesi gereken işlemlerin başlatılacağını, yukarıda özetlenen konularla ilgili somut adımların en kısa sürede atılacağını belirtti. Odamızın bazı mahkeme süreçlerine müdahil olunabileceği, üst ölçekli planların yapımının Ankara Büyükşehir Belediyesi, Meslek Odaları ve Üniversitelerle birlikte gerçekleştirilebileceği aktarılmıştır. Bu konularla ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ertuğrul Candaş’ın da olumlu görüş ve katkıları olmuştur.

Ankara‘da görev alan yerel yöneticiler ile diyaloğa ve kamu yararı odaklı işbirliğine her zaman açık olduğumuzu, gündemlerimizin takipçisi olduğumuzu ve hukuki süreçlerdeki gelişmeleri  aktarmaya devam edeceğimizi  kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.


TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Haber

Kent Merkezleri Çalışma Grubu Toplanıyor!

Sonraki Haber

Ankara'nın Vadileri ve Dereleri & Ekoloji Çalışma Grupları, "İmrahor Vadisi" Acil Gündemi ile Toplanıyor!

Son Şube Haberleri

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017