ANKAPARK: BİR TALAN PROJESİ

Atatürk Orman Çiftliği Kanunu’nda yapılan son değişikliğin ardından, Ankapark’ın yer aldığı AOÇ arazileri 3. kişilere kiralanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz tahsis edilmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise Ankapark’ı maaliyetinin %40’ından az yaklaşık bir bedel ile 29 yıllığına kiralamak üzere 14 Haziran 2018 tarihinde ihale düzenlemiş, teklif veren olmadığı için ihale 28 Haziran 2018 tarihine ertelenmiştir. Yapılan ikinci ihale de teklif veren tek firmanın dosyasında eksik bulunması sebebiyle iptal edilmiştir. Ardından 18 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen üçüncü ihaleye ise yine teklif veren olmamış ve 2 Ağustos tarihine ertelenmiştir. Bu süreçte, Şubemiz ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ile birlikte ihalenin iptali ve dayanağı olan kanun maddesinin Anayasa Mahkemesi’ne sevk talebiyle bir dava açmış bulunmaktayız.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak ANKAPARK’ın zarar edeceğini daha önce yürütmüş olduğumuz hukuki süreçler ve yaptığımız basın açıklamalarıyla ortaya koymamıza rağmen, bilimsel verilere dikkat çektiğimiz uyarılarımızın hiçbiri dikkate alınmamıştır. Bilimi bir kenara bırakarak ortaya konan kent yönetim anlayışının sonucunda karşımızda duran milyar dolarlık bir oyuncak yığınının akıbetinin ne olacağı gizemini korumaktadır. Hiçbir bilimsel dayanağı, uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği bulunmayan akıldışı projelerle hem Atatürk Orman Çiftliği gibi tarihsel, kültürel ve mekansal bir değerimiz kaybolmakta, hem de harcanan milyarlarca lira ile kamu kaynakları fütursuzda kullanılmaktadır.

Yetkilililere tekrar çağrımızdır;

– AOÇ’yi peşkeş çekme ihalesi bir an önce iptal edilsin!

– ANKAPARK isimli oyuncak yığını sökülüp, arazi Atatürk Orman Çiftliği’nin kurucu değerlerine uygun biçimde kullanılsın!

– Kamuyu bu muazzam zarara uğratan başta İ. Melih Gökçek olmak üzere bütün sorumlular yargılansın!

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi


Ankapark’ın talan sürecini özetlediğimiz infografik çalışması:

Önceki Açıklama

19 Mayıs Stadyumu’nun Yıkımı ve Atatürk Kültür Merkezi Alanı’nın Geleceği

Sonraki Açıklama

Prof. Dr. Cevat Geray Hocamızı Unutmayacağız...

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017