AMASRA TERMİK SANTRALİ DAVASINDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILDI.

12.05.2009 onay tarihli “Zonguldak-Bartın-Karabük“ Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Hema Termik Santrali (1320 MWe), Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası ile Hema Limanı (Dolgu Alanı ve Rıhtım)” ve “Bartın ve Bartın Kıyı Kesimi Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği”  işlemlerinin yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış olduğumuz dava, Danıştay 6. Dairesi’nde 2017/4782 E. sayıyla görülmektedir. Söz konusu plan değişikliği, Hema Termik Santrali için 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan değişikliğini kapsamaktadır. Danıştay 6. Dairesi tarafından 06.03.2019 günü Amasra Adliyesinde keşif ve bilirkişi incelemesi bilgisi odamıza tebliğ edilmiş olup, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi katılım sağlamıştır.

Söz konusu keşif ve bilirkişi incelemesinde davacı taraflar Şubemiz yanısıra TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TEMA, Bartın Platformu; davalı taraflar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Hema Enerji’nin katılımıyla gerçekleşmiştir. Keşif ve bilirkişi incelemesi tarafların 06.03.2019 tarih ve 11.00 saatinde Amasra Adliyesi’nde buluşması ile başlamış olup, akabinde dava konusu plan değişikliğinin en önemli unsurlarından biri olan, şu anda taş ocaklarının bulunduğu, Amasra merkeze 4 km uzaklıkta bulunan alan ve termik santralinin yapımının amaçlandığı Tarlaağzı köyü limanı ziyareti ile devam etti. Termik santralinin yapımını protesto eden kalabalık bir grup alanın girişinde toplanmıştı ve davacı tarafların görüşleri protesto sesleri eşliğinde sağanak yağmurun altında alındı. Akabinde dava konusu olan Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahasının olması öngörülen alan ziyaret edilmek istendi ancak bölgedeki aşırı yağıştan ötürü gerçekleştirilemedi. Hakim ve bilirkişi heyeti daha sonra 12.05.2009 onay tarihli Zonguldak–Bartın–Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında büyük sanayi yerleşimleri olarak gösterildiği için Filyos Vadisi bölgesine yönelik bilirkişi incelemesine devam etti.

Dava dilekçemizde de belirttiğimiz gibi Hema Termik Santrali’nin bulunmasının öngörüldüğü alan Zonguldak–Bartın–Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Tarım alanı”, “Turizm Alanı”, “Balıkçı Barınağı”, “Orman Alanı” kullanımları ile tanımlanmıştır. Dava konusu plan değişikliği ile Hema Endüstri A.Ş. talebi doğrultusunda 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda parçacı bir şekilde plan değişikliği gerçekleştirilmiş olup, yalnızca dava konusu termik santral için alan önerisi yapılmaktadır. Termik Santral Alanı bölgesel açık-yeşil alan sisteminin bir parçasıdır. En yakın yerleşim yerlerine 1 km mesafede bulunan bu alanın doğal ve yakın çevresinin tarihi potansiyellerinin değerlendirilerek bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla, günübirlik turistik alanlar olarak kullanılması gerekmektedir. Alana ilişkin kullanım kararlarının tamamı bölgesel ölçekli bir bütünlük içerisinde ele alınması gerekmektedir.

Dolayısıyla, onaylanmış olan imar planı değişikliği içerik açısından mevzuata, üst ölçekli plan kararlarına aykırıdır. Tarım ve turizme dayalı bir gelişme öngörülen bölgede termik santral projesinin gerçekleştirilmesi kamu yararına aykırıdır. Ayrıca, planın değişikliğinin gerçekleştirilme biçimi mekânsal planlar yapım yönetmeliğine ve planların kademeli birlikteliği ilkesine de aykırıdır.

TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak süreci takip etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Açıklama

Atatürk Orman Çiftliğini Geri İstiyoruz!

Sonraki Açıklama

ŞPO Ankara Şube 8. Dönem Yönetim Kurulu Üyelerimizin Yanındayız TMMOB Yüksek Onur Kurulu Kararını Kınıyoruz

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017