8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Yaşamın her alanında karşılaştığımız gerici, ayrımcı, adaletsiz politikalara karşıyız!

Kalıplaşmış ve iktidar odaklı artan nefret politikalarına, söylemlerine ve eylemlerine; kadını dört duvar içine hapseden düzenlemelere, çocuk yaşta evlendirilmeye, cinsel istismara, nefret cinayetlerine, eşit işe eşitsiz ücrete, emek sömürüsüne, güvencesiz çalışma ve yaşam koşullarına, yoksulluğa, işsizliğe, baskıya, sömürüye, şiddete, savaşa, politik yaşamdan ve kamusal alandan soyutlanmaya, karar alma mekanizmalarından yoksun bırakılmaya ve tüm muhafazakar, gerici, piyasacı, ayrımcı politikalara isyan ediyoruz.

Çabamız bu gericiliğe karşı her alanda mücadele etmek, emekçi halkın meydanlarda kuracağı laik ve ilerici cumhuriyete emekçi kadınlar olarak güç vermektir. Bu doğrultuda, tüm bu gericiliğin sirayet ettiği başta kamusal alanlarımızı ve tüm mekanları emek ve cinsiyet eşitlikçi bir biçimde yeniden kurmak için, barış, adalet ve eşitlik içinde özgür bir dünyada yaşamak için, kahkahalarımızla ve gülmenin devrimci bir eylem olduğunun bilinciyle sokakları da, meydanları da terk etmiyoruz!

Yaşasın kadın dayanışmamız!

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Açıklama

Demirkafes’ten Betondan Duvara: Yine Plan İptali, Yine de İnşaata Devam

Sonraki Açıklama

Eski Başkan, Yeni Başkan Ulus'ta Yıkıma Devam

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017