8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Bir 8 Mart daha geldi. Bugün emek hareketi ile doğrudan ilgili olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınların Günü. 1857’de başlayan mücadelenin devam ettiği ve bundan sonra da edeceği eşitlik ve özgürlük mücadelesinin günü. Biz kadınlar yüzyıllardır her durumu en acımasız ve en ağır koşullarda yaşayanlardanız. Şiddeti, yoksulluğu, işsizliği, savaşı, ırkçılığı, cinsiyet ayrımcılığını ve nicesini. Bu kötü olaylar her gün onlarca kadını aramızdan almakta ve binlercesinin de travma yaşamasına neden olmaktadır. Öyle ki 2019’da Türkiye’de, resmi kayıtlara göre 474 kadın öldürülmüştür. Bu son 10 yılda yaşanan kadın cinayetlerindeki en dramatik durumdur.

Şu an içinde bulunduğumuz ekonomik krizden toplumun tüm kesimleri ile birlikte kadınlar da büyük oranda etkilenmektedir. Özellikle kentlerde genç işsizliği ve kadın işsizliği son 1 yılda en yüksek işsizlik türü olarak görülmeye devam etmektedir. DİSK Kadın Emeği raporuna göre işsiz kadın sayısı 2 milyona yaklaşırken, en büyük artış Kasım 2019’da kentsel yerleşimlerdeki genç kadın işsizliğinde görülmüştür. Sorgulanmadan işten çıkartılanlar, fazla mesaisinin dışında var olan emeklerinin dahi karşılığını alamayanlar, hayatla mücadele etmek için girdikleri işte hayatından olanların yanı sıra, sadece kadın olduğu için işe hiç alınmayanlar toplum içinde kadınları daha da dezavantajlı hale getirmiştir. Odamızın 2020 yılı şubat ayı içinde yaptığı anket çalışmasında ise cinsiyet ayrımcılığının planlama sektöründe de varlığı kadın ve erkek katılımcıların çoğunluğu tarafından beyan edilmiştir. Kadın meslektaşlarımız; başvurduğu işyerinde açık bir şekilde yalnızca işçinin “kadın olması” sebep gösterilerek işe alınmadığını dile getiren yaşanmışlıklarını paylaşmışlardır.

Bizler, emekçi ve kadın olmanın beraberinde getirdiği bir dizi eşitsizliğin ve adaletsizliğin hüküm sürdüğü bir toplumda yaşıyoruz. Buna rağmen toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelemizin kadının ön plana çıkarıldığı söylem ve eylemlerin aksine demokrasinin temel güvencelerinden biri olduğunu anlatmak için mücadele ediyoruz. Evde, okulda, işyerinde, kamusal alanda cinsiyet eşitsizliği ile katmerlenen yaşam ve emek sömürüsüne hep beraber karşı durmak, mücadelemizi büyütmek, eşit ve özgür bir dünya özlemini haykırmaktan öteye gidebilecek dayanışmayı ve eylemleri sağlamak için yan yana geliyoruz ve tüm kadınları meydanlara ve sokaklara birlik olmaya çağırıyoruz.

Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü!

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Etkinlik Saatleri: 8 Mart Pazar, 14.00 Kolej Yürüyüş, 15.00 Sakarya Meydanı, 20.00 Sakarya Meydanı.


Önceki Açıklama

Atatürk (Site) Yurdu Yerleşkesi İktidarın Yıkım ve İnşaat Öncelikli Politikaları Sebebi ile Yok Edilmiştir

Sonraki Açıklama

Ankara’nın Doğal Varlıkları İktidarın Rant Kıskacında

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017