24 SAAT ULAŞIM NASIL OLMALI?

Ankara Büyükşehir Belediyesince 2014 Mayıs ayında Ankaralıların Büyükşehir Belediyesinden yoğun olarak talep ettikleri 24 saat ulaşım, ‘bir haftalık deneme süreci’ şeklinde ve kullanım oranının tespiti amacıyla Ankaralıların hizmetine sunulmuştu. Ancak ne yazık ki temel bir insanlık hakkı olarak ulaşım hakkını güvence altına almak ve topluma sunmak adına 24 saat ulaşım hizmeti vermekle yükümlü olan Ankara Büyükşehir Belediyesi 2014 yılında sorunlu bir politika izlemişti. Nitekim bu sorunlu politika sonucunda da Ankaralılara lütfedilen 24 saat ulaşım hizmeti kullanım oranının düşüklüğü ve EGO’nun bu deneme sürecinde sözde zarar etmesi nedenleriyle kaldırılmıştı. Söz konusu sorunlu uygulamaya ilişkin tarafımızca bir değerlendirme yapılmış ve 24 saat ulaşım hizmetinin nasıl olması gerektiği Ankara Büyükşehir Belediyesiyle ve tüm kamuoyuyla paylaşılmıştı. (bkz: http://spoankara.org/haber/24-saat-ulasim-hizmeti-nasil-olmali/)

17.11.2017 gecesi itibariyle 24 saat ulaşım hizmetinin başlayacağı haberleri basına yansımıştır. Bu bağlamda söz konusu uygulamanın doğru politikalarla ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanabilmesi adına 24 saat ulaşım hizmetinin nasıl olması gerektiğini bir kere daha hatırlatmak istiyoruz:

– Verilen hizmetin verimli şekilde kullanılabilmesi için duyurusu iyi yapılmalı, hizmeti kullanacak olan kentliler bu uygulamadan haberdar edilmelidir.

– Ulaşım alışkanlıklarının oluşması için düzenli hizmet verilmesi son derece önemlidir.

–Belediye topluma hizmet veren bir kuruluştur ve hizmetlerinde topluma faydalı olmayı amaçlamalıdır, kamu hizmetlerine kâr-zarar ilişkisiyle bakmamalıdır.

– Ankara ulaşımının omurgasını oluşturması gereken Metro ve Ankaray hatlarının gece ulaşımına dâhil edilmesi elzemdir.

– Hatlara yönelik talep analizleri yapılmalı ve seferler ona göre düzenlenmelidir. (Hafta içi-hafta sonu, yaz-kış uygulamaları)

Başlatılan bu uygulamayı geç kalınmış ancak olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor, Ankara Büyükşehir Belediyesinin uygulamaya koyduğu bu hizmetin yanında kente ilişkin tüm konularda çağdaş ve akılcı bir tutum geliştirmesini ve bu tutumunu alışkanlık haline getirmesini temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Açıklama

Ankara’da Su Ücretleri İndirilsin, Soygun Düzenine Son Verilsin!

Sonraki Açıklama

Tarihi Siluetin İçinden Çıkan Çirkinlik Abideleri

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017