24 SAAT ULAŞIM HİZMETİ NASIL OLMALI?

Ankaralıların imza kampanyası gibi farkındalık yaratma süreçleriyle Büyükşehir Belediyesi’nden yoğun olarak talep ettikleri 24 saat ulaşım hizmeti 14 Mayıs gecesi EGO tarafından verilmeye başladı. Basında Melih Gökçek’in seçim öncesi vaadi olan ‘bir haftalık deneme süreci’ şeklinde kullanım oranının tespiti amaçlı verileceğinin duyurulmasına karşınbu hizmetbir haftadan fazla bir süredir Ankaralılara sunulmakta.Bu tarihten itibaren31 hatta hizmet veren gece ulaşımını yine basından öğrendiğimiz kadarıyla sefer başına ortalama 0,2 kişi tarafından kullanılmış.
Bu süreçte Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sahip olması gereken tutum kamu kaynaklarını verimli kullanarak kamu taleplerine yönelik hizmet üretmesidir. Ulaşım hakkı temel bir insanlık hakkı olarak; Büyükşehir Belediyesi bu hakkı güvence altına almak, topluma sunmak adına 24 saat ulaşım hizmeti vermekle yükümlüdür. Neredeyse Türkiye’de bütün metropollerde bu hizmet sunuluyor iken Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de bu hizmeti sunması olağandır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi bu konuda da Ankara’nın toplu taşıma, yaya ulaşımı, özel araç ulaşımı gibi diğer ulaşım konularında olduğu gibi bazı noktalarda sorunlu bir politika izlemektedir. Şöyle ki;
– Verilen hizmetin verimli şekilde kullanılabilmesi için duyurusunun iyi yapılması hizmeti kullanacak olan kentlilerin bu uygulamadan haberdar olmaları gereklidir. Ancak EGO Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde dahi gece ulaşımına dair açıklama 13 Mayıs günü duyurulmuştur ve halen birçok Ankaralı bu hizmetten habersizdir.
– Ulaşım alışkanlıklarının oluşması için düzenli hizmet verilmesi son derece önemlidir. Bu çerçevede bir haftalık ‘deneme süreci’ zaten çok kısa bir süredir ve bu kısa sürede talep tespitinin doğru şekilde yapılabilmesi olanaksızdır.
– Kamuoyuna net ve doğru bir şekilde duyurusu yapılmayan yeni bir hizmetin kullanım oranının düşüklüğü sebebi ile 14 Mayıs’tan itibaren EGO’nun bu deneme sürecinde sözde zarar etmesi nedeniyle sonrasında 20 yıldır hüküm süren yerel yönetimin anlayışı ile bu hizmetin kaldırılma tehlikesi bulunmaktadır. Ankara halkının hakkı olan bir hizmet için sınava tabi tutulması da bir hayli yanlış bir uygulamadır.  Belediye topluma hizmet veren bir kuruluştur ve hizmetlerinde topluma faydalı olmayı amaçlamalıdır, tüccar zihniyeti ile kamu hizmetlerine kâr-zarar ilişkisiyle bakmayı ise geri planda tutmalıdır.
– Ankara ulaşımının omurgasını oluşturması gereken Metro ve Ankaray hatlarının gece ulaşımına dâhil edilmesi elzemdir.
– Hatlara yönelik talep analizleri yapılmalı ve seferler ona göre düzenlenmelidir. (Hafta içi-hafta sonu, yaz-kış uygulamaları)
Sonuç olarak, lütfedilmişçesine sunulan bu hizmetin Ankara’nın kaos haline getirilen ulaşım sorunlarını örtbas edemeyeceğinin altını çiziyoruz. Bütün bu hatalara rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi bu süreçte toplumsal taleplere yanıt vermiştir ve kente ilişkin konularda bu tutumunu alışkanlık haline getirmelidir. Hatta hizmet vermek için talebi şart koşmamalı çağın gerekliliklerini iyi takip etmeli ve üzerine düşenleri yerine getirmelidir.
Kentsel haklarımızı için yapılan örgütlü mücadelenin sonucu elde edilen bu kazanımları korumalı ve mücadeleyi büyütmeliyiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Önceki Açıklama

Okullar Saçılıyor, Okullarımız ve Mahallelerimiz için Tehlike Çanları Çalıyor

Sonraki Açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi Metroyu Kullandırmamaya Yemin Etmiş

Son Basın Açıklamaları

Öğrenci Komisyonu

Türkiye genelinde öğrenim gören Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin Odamız bünyesinde faliyet göstermesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.
Detaylar için tıklayınız...

MİSEM

Şehir ve Bölge Planlama alanında meslek içi eğitimler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Detaylar için tıklayınız...

Odaya Kayıt Ol

İlgili mevzuat gereğince mesleğimizi icra etmek isteyen bütün meslektaşlarımızın Odamıza üye olmaları gerekmektedir.

KAYIT OL

Yeni Yayınlar

AOÇ Hikayeleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017

Koruma Sempozyumu Genişletilmiş Bildiri Özetleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA - 2017